DOLAR
EURO
ALTIN
BIST
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
İstanbul °C

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 509)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: ….)

147
A+
A-

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 509)’NDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: ….)

MADDE 1 – 19/10/2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul
Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)’nin “IV.1.4. e-Fatura Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu”
başlıklı bölümün (a) fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.
“6. Sağlık hizmeti sunucuları ile medikal malzeme ve ilaç/etken madde temin eden (hastane, tıp
merkezleri, dal merkezleri, diyaliz merkezleri, Sağlık Bakanlığından ruhsatlı diğer özelleşmiş
tedavi merkezleri, tanı, tetkik ve görüntüleme merkezleri, laboratuvarlar, eczane, tıbbi cihaz
ve malzeme tedarikçileri, optisyenlik müesseseleri, işitme merkezi, kaplıcalar, beşeri tıbbi
ürün/ürün sunan ve/veya üreten özel hukuk tüzel kişileri ve bunların tüzel kişiliği olmayan
şubeleri, ecza depoları) tüm mükellefler.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin “IV.1.5. e-Fatura Uygulamasına Geçiş Süresi” başlıklı bölümün
birinci fıkrasına aşağıdaki (d) bendi eklenmiştir.
“d) Sağlık hizmeti sunucuları ile medikal malzeme ve ilaç/etken madde temin eden (hastane, tıp
merkezleri, dal merkezleri, diyaliz merkezleri, Sağlık Bakanlığından ruhsatlı diğer özelleşmiş
tedavi merkezleri, tanı, tetkik ve görüntüleme merkezleri, laboratuvarlar, eczane, tıbbi cihaz
ve malzeme tedarikçileri, optisyenlik müesseseleri, işitme merkezi, kaplıcalar, beşeri tıbbi
ürün/ürün sunan ve/veya üreten özel hukuk tüzel kişileri ve bunların tüzel kişiliği olmayan
şubeleri, ecza depoları) tüm mükellefler 01/01/2021 tarihinden itibaren, brüt satış hasılatına
bakılmaksızın e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin “IV.2.4.3. e-Arşiv Fatura Olarak Düzenlenme Zorunluluğu
Getirilen Diğer Faturalar” başlıklı bölümünün birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, 1/1/2020 tarihinden itibaren
düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarının 30 Bin TL’yi (vergi mükelleflerine
düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarı 5.000 TL’yi) aşması halinde, söz konusu
18 faturaların, bu Tebliğin “V.7.” ve “VIII.” numaralı bölümlerinde belirtilen istisnai durumlar
haricinde, “e-Arşiv Fatura” olarak Başkanlıkça sunulan e-Belge düzenleme portali üzerinden
ya da Başkanlığın e-Belge düzenleme portaline gerekli entegrasyonları sağlayarak Başkanlıktan
izin alan özel entegratör kuruluşların sistemleri aracılığıyla düzenlenmesi zorunludur.”
MADDE 4– Aynı Tebliğe aşağıdaki “IV.12. e-Adisyon Uygulaması” başlıklı bölüm
eklenmiştir.
“ IV.12. e-Adisyon Uygulaması
IV.121. Genel Olarak
185 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca, masada servis yapılan ve gerçek
usulde vergilendirilen hizmet işletmeleri (lokanta, kafeterya, pastane, gazino, bar, pavyon, gibi)
tarafından kullanılması zorunluluğu bulunan ve kağıt ortamda düzenlenmekte olan “adisyon”
belgesinin elektronik belge olarak elektronik ortam düzenlenmesi, muhafaza ve ibraz
edilebilmesi ve belge veya bilgilerinin Başkanlığa elektronik ortamda iletilmesine veya
raporlanabilmesine ilişkin düzenlemeler bu bölümün konusunu oluşturmaktadır.
Bu Tebliğde düzenlenen e-Adisyon belgesi, yeni bir belge türü olmayıp, kâğıt ortamdaki
“Adisyon” belgesi ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.
IV.12.2. e-Adisyon Uygulamasına Dâhil Olma
e-Adisyon uygulaması bu Tebliğin “IV.12.4.” numaralı bölümünde belirtilen mükellefler
dışındaki mükellefler için zorunlu bir uygulama olmayıp, uygulamaya dahil olmak isteyen
mükelleflerin;
a) e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamalarına dâhil olması,
b) Bu Tebliğde açıklanan usul ve esaslara uygun olarak, e-Adisyon belgesini düzenleyebilme,
muhafaza ve ibraz edebilme, belge ve bilgilerini elektronik ortamda Başkanlığa iletebilme
konusunda gerekli hazırlıklarını tamamlamış olması,
c) Bu Tebliğin “V.1.” numaralı bölümünde belirtilen, uygulamadan yararlanma yöntemleri
arasında bulunan; Başkanlıktan izin almış özel entegratörlerin bilgi işlem sistemleri
aracılığıyla (Özel Entegratör Yöntemi) ya da kendi bilgi işlem sistemlerinin Başkanlık bilgi
işlem sistemleri ile doğrudan entegre edilmesi yoluyla (Doğrudan Entegrasyon Yöntemi)
yöntemlerinden birine göre ve başvuru esaslarına uygun şekilde e-Adisyon uygulamasına dâhil
olmak için gerekli başvuruyu yapması,
gerekmektedir.
IV.12.3. e-Adisyon Belgesinin Düzenlenmesi ve Belgede Bulunması Gereken Bilgiler
Bu bölümde belirtilen gerçek usuldeki hizmet işletmeleri tarafından sunulan hizmetin veya
emtianın cins ve miktarını göstermek amacıyla düzenlenen adisyon belgeleri, e-Adisyon
uygulamasına dahil olan mükellefler tarafından müşteriden sipariş alınırken Başkanlıkça
belirlenen asgari bilgileri ihtiva edecek içerikte ve belirlen belge formatında elektronik
ortamda düzenlenecektir.
Elektronik ortamda düzenlenen adisyon belgesinin, hizmetin sunumu süresince müşterinin
masasında bir kağıt çıktısının bulundurulması zorunlu olmayıp, oluşturulmaya başlanan
(açılan) her adisyon belgesinin hizmetin tamamlanması (ödemenin alınması) ile eş zamanlı
olarak elektronik ortamda üzerinde e-Adisyon Belgesinin evrensel tekil numarasının (ETTN)
numarasının yer alacağı e-Fatura, e-Arşiv Fatura ya da yeni nesil ÖKC’lerden düzenlenen
perakende satış fişine dönüştürülmesi zorunludur.
e-Adisyon belgesinde aşağıda yer alan bilgilerin bulunması zorunludur:
a) Hizmet işletmesinin adı, soyadı veya unvanı, vergi dairesi, TCKN/VKN’si ve adresi.
b) e-Adisyon belgesinin düzenlenme tarihi, saat ve dakika olarak düzenlenme zamanı, evrensel
tekil numarası ve e-belge numarası.
c) Sunulan hizmetin veya emtianın adı ve miktarı,
ç) Hizmetin tamamlanması ile birlikte düzenlenecek e-Fatura, e-Arşiv Fatura veya yeni nesil
ÖKC’den düzenlenecek perakende satış fişinde yer alacak vergiler hariç ve dahil toplam hizmet
tutarı,
d) Düzenlenen e-Adisyon belgesinin ilintili olduğu e-Fatura, e-Arşiv Fatura’nın evrensel tekil
numarası (ETTN) veya perakende satış fişinin düzenlendiği ÖKC’nin cihaz sicil numarası,
Başkanlık, ihtiyaç duyulması halinde söz konusu bilgilere ilave bilgilerin de e-Adisyon
belgesinde bulunmasını, mükelleflere gerekli duyuruları ebelge.gib.gov.tr adresinde yaparak
isteyebilir.
Mükellefler e-Adisyon belgesi üzerindeki zorunlu bilgilere ilave olarak ihtiyaçları
doğrultusunda farklı bilgilere de yer verebileceklerdir.
IV.12.4. e-Adisyon Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu
Başkanlık, adisyon belgesi düzenleyen hizmet işletmelerine, yıllık veya aylık satış hasılatı
tutarlarını dikkate alarak, kendilerine geçiş hazırlıkları için en az 3 ay geçiş süresi vermek ve
yazılı bildirim ya da ebelge.gib.gov.tr adresinde duyurmak suretiyle e-Adisyon uygulamasına
geçme zorunluluğu getirmeye yetkilidir.
Yazılı bildirim veya duyuru yapılan mükelleflerin yazılı bildirim ve duyuruda belirtilen süreler
içinde e-Adisyon uygulamasına dâhil olmaları gerekmektedir. Yazılı bildirim veya duyuru
yapılan mükelleflerin, yazıda veya duyuruda belirtilen süreler içinde e-Adisyon uygulamasına
dahil olması ve düzenleyeceği adisyon belgelerini, e-Adisyon belgesi olarak düzenlemeleri
gerekmektedir. Bu zorunluluğa uymayan mükellefler hakkında Kanunda öngörülen hükümler
uygulanır.
IV.12.5. e-Adisyon Uygulamasına Geçiş Süresi
Başkanlık tarafından e-Adisyon uygulamasına zorunlu olarak dahil olacağı yazılı bildirim veya
duyuru ile bildirilen mükelleflerin, Başkanlık tarafından yapılan bildirim veya duyuruda
belirtilen süre içinde e-Adisyon uygulamasına dahil olmaları ve bu tarihten itibaren bu Tebliğin
“V.7.” ve “VIII.” numaralı bölümlerinde belirtilen istisnai durumlar haricinde, adisyon
belgesini, e-Adisyon belgesi olarak düzenlemeleri zorunludur.
IV.12.6. Ceza Uygulaması
Zorunluluk getirildiği halde e-Adisyon uygulamasına süresi içinde geçmeyen mükellefler ile
e-Adisyon şeklinde düzenlenmesi gereken adisyon belgesini, bu Tebliğin “V.7.” ve “VIII.”
numaralı bölümlerinde belirtilen istisnai durumlar haricinde e-Adisyon belgesi olarak
düzenlemeyen mükellefler (matbu kağıt adisyon olarak düzenleyenler dahil) hakkında
Kanununda öngörülen cezai hükümler uygulanır.”
MADDE 5 – Aynı Tebliğin “V.9. Mali Mühür” başlıklı bölümüne aşağıdaki paragraf
eklenmiştir.
“Başkanlık, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yetkilendirilen elektronik
sertifika hizmet sağlayıcı kuruluşlarından mali mühür üretimi konusunda Başkanlıkça
belirlenen teknik koşulları sağlayan kuruluşları da mali mühür üretimi ve satışı konusunda
yetkilendirebilir. Başkanlıkça yetkilendirilen elektronik sertifika hizmet sağlayıcı kuruluşlar
ebelge.gib.gov.tr adresinde yayınlanır.”
MADDE 6 – Aynı Tebliğe aşağıdaki “V.10. Elektronik Belgelerde Mal ve Hizmetlere Ait
Standart Kod, Standart Birim Miktarı ve Ölçülerinin Yazılması Zorunluluğu” başlıklı bölüm
eklenmiştir.
“V.10. Elektronik Belgelerde Mal ve Hizmetlere Ait Standart Kod, Standart Birim Miktarı ve
Ölçülerinin Yazılması Zorunluluğu
Kanunun mükerrer 257 nci maddelerinin Bakanlığımıza verdiği yetki uyarınca bu Tebliğde
belirtilen e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-Serbest Meslek Makbuzu, e-Müstahsil
Makbuzu belgelerinde, ciro ve/veya mükellefiyet türleri itibariyle aşağıdaki tabloda belirtilen
tarihlerinden itibaren; Türkiye İstatistik Kurumu tarafından mal ve hizmetlerin sınıflandırma
ve/veya tanımlanmasına ilişkin belirlenen ve https://mhs.hmb.gov.tr internet adresinde
yayınlanan standart kodlara, standart ölçü birimlerine ve standart birim ölçüsü dikkate
alınarak hesaplanacak standart birim miktarlarına doğru şekilde yer verilmesi zorunludur. Bu
zorunluluğa uymayan mükellefler hakkında Kanunda öngörülen cezai hükümler uygulanır.
Başkanlık, mal ve hizmetlerin sınıflandırma ve/veya tanımlanmasına ilişkin belirlenen standart
kod, ölçü ve miktar bilgilerinin belirtilen e-Belgelerde hangi alanlarda ve hangi formatta yer
verileceğine ilişkin usul, esas ve kuralları ebelge.gib.gov.tr adresinde yayınlanan Kılavuzlarla
belirlemeye yetkilidir.
e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye,
e-Müstahsil Makbuzu
Zorunluluk Başlangıç Tarihi
2019 yılı cirosu (brüt satış hasılatı veya gayri
safi iş hasılatı):
25 Milyon TL’yi aşanlar 01/10/2020
25 Milyon ila 10 Milyon TL arasında olanlar 01/11/2020
10 Milyon TL ila 5 Milyon TL arasında olanlar 01/12/2020
2020 ve daha sonrasında işe başlayan ve
belirtilen e-Belge uygulamalarına isteğe bağlı
veya zorunlu olarak dahil olan mükellefler:
01/10/2020 tarihinden itibaren olmak üzere
e-Belge uygulamalarına dahil oldukları
tarihi izleyen 3’üncü ayın başından itibaren
e-Serbest Meslek Makbuzu Zorunluluk Başlangıç Tarihi
01/08/2020 tarihi itibarıyla faaliyetine devam
etmekte olan ve e-Serbest Meslek Makbuzu
uygulamasına isteğe bağlı veya zorunlu olarak
dahil olanlar:
01/10/2020
01/08/2020 tarihinden sonra faaliyetine
başlayan ve e-Serbest Meslek Makbuzu
uygulamasına isteğe bağlı veya zorunlu olarak
dahil olanlar
e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına
dahil oldukları tarihten itibaren,
MADDE 7– Aynı Tebliğin “VIII-Diğer Hususlar” başlıklı bölümünün mevcut onyedinci fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bölüme aşağıdaki ikinci ve üçüncü fıkralar eklenmiştir.
“Başkanlık, kendilerine e-Belge uygulamalarına geçiş zorunluluğu getirilen mükelleflerin
zorunluluklarının başlayacağı tarihe kadar e-Belge uygulamalarından yararlanma
yöntemlerinden herhangi birini seçerek uygulamaya dahil olmamaları halinde, bu Tebliğin
V.1.1. bölümünde belirtilen “e-Belge Portalleri Aracılığı ile Kullanım (GİB Portal
Yöntemi)”ne göre kullanıcı hesaplarını re’sen tanımlamaya yetkilidir.”
“e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerin e-Fatura veya e-Arşiv
Fatura olarak düzenledikleri faturalar ile bu Tebliğin IV.2.4.3. bölümünde yapılan açıklamalar
uyarınca e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamasına kayıtlı olmayan ancak faturalarını
Başkanlıkça sunulan e-Belge düzenleme portali üzerinden e-Arşiv Fatura olarak düzenleyen
mükelleflerin düzenledikleri e-Arşiv Faturalar, 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel
Tebliği uyarınca verilmesi gereken “Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form
Bs)”bildirimine 1/1/2021 tarihinden itibaren dahil edilmeyecek olup söz konusu faturalara
ilişkin ilgili bildirim formunda yer alması gerekli bilgiler Başkanlık bilgi sistemleri tarafından
otomatik olarak elektronik ortamda oluşturulacak ve mükelleflerin nihai onayına sunularak
bildirim verme süresi içinde mükellefleri tarafından Başkanlık sistemleri üzerinden elektronik
ortamda onaylanacaktır. e-Fatura veya e-Arşiv Fatura olarak düzenlenmeyen faturalar öteden
beri olduğu gibi Form Bs bildirimine, mükellefler tarafından dahil edilerek Başkanlığa
elektronik ortamda bildirimi gerçekleştirilecektir. ”
“e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerin e-Fatura veya e-Arşiv
Fatura olarak aldıkları faturalar ile bu Tebliğin IV.2.4.3. bölümünde yapılan açıklamalar
uyarınca e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamasına kayıtlı olmayan ancak faturalarını
Başkanlıkça sunulan e-Belge düzenleme portali üzerinden e-Arşiv Fatura olarak düzenleyen
mükelleflerden e-Arşiv Fatura olarak alan mükelleflerin aldıkları e-Arşiv Faturalar, 396 Sıra
No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca verilmesi gereken “Mal ve Hizmet Alımlarına
İlişkin Bildirim Formu (Form Ba) bildirimine 1/1/2021 tarihinden itibaren dahil edilmeyecek
olup söz konusu faturalara ilişkin ilgili bildirim formunda yer alması gerekli bilgiler Başkanlık
bilgi sistemleri tarafından otomatik olarak elektronik ortamda oluşturulacak ve mükelleflerin
nihai onayına sunularak bildirim verme süresi içinde mükellefleri tarafından Başkanlık
sistemleri üzerinden elektronik ortamda onaylanacaktır. e-Fatura veya e-Arşiv Fatura olarak
alınmayan faturalar öteden beri olduğu gibi Form Ba bildirimine, mükellefler tarafından dahil
edilerek Başkanlığa elektronik ortamda bildirimi gerçekleştirilecektir.”
MADDE 8 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 9 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.