DOLAR
EURO
ALTIN
BIST
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
İstanbul °C

SGK İşveren İşlemleri Genelgesi

SGK işyeri tescil ve e-sigorta servisleri ile prim tahakkuk ve tahsilat servislerince yerine getirilen iş ve işlemlere ilişkin olarak uyulacak usul ve esaslar ile dikkate alınacak hususlar 2020/20 Sayılı SGK genelgesi ile açıklanmıştır.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Genel Açıklamalar

Kurumumuz merkez teşkilatında İşverenler Daire Başkanlığının görev alanı içinde düzenlenmiş olan işlemler taşra birimlerimizde iş yeri tescil ve e-sigorta servisleri ile prim tahakkuk ve tahsilat servislerince yerine getirilmektedir.

İşverenler Daire Başkanlığının görev alanı içinde düzenlenen ve taşra birimlerimizde iş yeri tescil ve e-sigorta servisleri ile prim tahakkuk ve tahsilat servislerince yerine getirilen iş ve işlemlere ilişkin olarak uyulacak usul ve esaslar ile dikkate alınacak hususlar bu genelgede açıklanmıştır.

BİRİNCİ KISIM

İŞ YERİ, İŞVEREN, İŞVEREN VEKİLİ, GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ KURULAN İŞVEREN VE ALT İŞVEREN KAVRAMLARI İLE 5510 SAYILI KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (a) BENDİ KAPSAMINDA SİGORTALI ÇALIŞTIRAN İŞ YERLERİNİN TESCİL İŞLEMLERİ

BİRİNCİ BÖLÜM

İş yeri, İşveren, İşveren Vekili, Geçici İş İlişkisi Kurulan İşveren ve Alt İşveren

Kavramlar

1- İşveren kavramı

5510 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasında;

“4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerine göre sigortalı sayılan kişileri çalıştıran gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlar işverendir.” Üç, dört ve beşinci fıkralarında ise sırasıyla;

“4 üncü maddenin ikinci fıkrasının (a) bendine tâbi olanlar hakkında, işverenlerin bu Kanunda belirtilen yükümlülükleri, bunları çalıştıran işçi sendikaları ve konfederasyonları veya işveren tarafından; 4 üncü maddenin dördüncü fıkrasına tâbi olanlar hakkında, işverenlerin bu Kanunda belirtilen yükümlülükleri, bunları çalıştıran kamu idareleri veya eğitim gördükleri okullar tarafından yerine getirilir.”

“2/7/1941 tarihli ve 4081 sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanuna göre çalıştırılanlar hakkında, işverenlerin bu Kanunda belirtilen yükümlülükleri, bunları çalıştırmaya yetkili makam tarafından yerine getirilir.”

“Ceza infaz kurumları ile tutuk evleri bünyesinde oluşturulan tesis, atölye ve benzeri ünitelerde çalıştırılan hükümlü ve tutukluların işvereni, Ceza İnfaz Kurumları ile Tutuk evleri İş Yurtları Kurumu, işveren vekilleri ise Ceza İnfaz Kurumları ile Tutuk evleri İş Yurtları Kurumunun sorumlu müdür ve amirleridir.”

Hükümleri yer almıştır.

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında hizmet akdine istinaden çalışan sigortalılar ile aynı fıkranın (c) bendine göre kamu görevlisi, memur olarak tanımlanan sigortalıları çalıştıran gerçek veya tüzel kişiler ile adi ortaklık, iş ortaklığı, apartman kapıcılığı, ortak aile sağlığı merkezleri, bakanlıklar, ticaret sicil müdürlükleri, valilikler, kaymakamlıklar gibi tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlar işveren olarak nitelenecektir.

5510 sayılı kanunun bu tanımına göre işverenlik sıfatının kazanılması için Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerine göre sigortalı sayılan kişileri çalıştırmak yeterli olduğundan, işverenin gerçek veya tüzel kişi olması veya tüzel kişiliğinin olmaması işverenlik sıfatını etkilemeyecektir.

Kanuna göre işveren sayılmak için sigortalı vasfında birilerini çalıştırmak yeterli olduğundan işyerinin maliki olmayan kiracısı, işleteni de 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerine göre sigortalı sayılan kişileri çalıştırması halinde işveren sayılacaktır.

Sigortalı çalıştıran işyerindeki amacın ekonomik olması zorunlu olmadığından amacı sosyal ve kültürel olan işyerlerinde de belirtilen niteliklerde sigortalı çalıştırılması halinde sigortalı-işveren ilişkisi kurulmuş olacaktır.

1.1- İşveren sayılmada temel unsurlar

1.1.1- Hizmet akdine göre sigortalı sayılan birini çalıştırma

5510 sayılı Kanun uygulamasında işveren sayılmada en önemli unsur olarak 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerine göre sigortalı sayılan kişileri çalıştırmak esas alınmıştır. Bu doğrultuda işverenlik sıfatı Kanunda belirtilen sigortalı sayılan kişileri çalıştırmanın bir sonucu olarak ortaya çıkmakta olup bu nitelikte birini çalıştırmayan kişiler Kanun uygulamasında işveren olarak tanımlanmayacaklardır.

Öte yandan Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen Toplum Yararına Çalışma Programlarından yararlananlar ve Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme eğitimine katılan kursiyerler için Türkiye İş Kurumu prim ödeme yükümlüsü olmakla birlikte 5510 sayılı Kanun kapsamında işveren sayılmayacaktır.

Yine iş kaybı tazminatından yararlananlar için Türkiye İş Kurumu prim ödeme yükümlüsü olmakla birlikte 5510 sayılı Kanun kapsamında işveren sayılmayacaktır.

Ev hizmetlerinde bir veya birden fazla gerçek kişi tarafından çalıştırılan ve çalıştıkları kişi yanında ay içinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 günden az olanları çalıştıran kişiler de işveren sayılmayacaktır. Bir işin veya işyerinin sahibi olmak ile işvereni olmak arasında anlam farkı bulunmakta olup hukuken malik sıfatında olan kişi her zaman işveren olarak tanımlanamayabilecektir. Bu kapsamda sigortalı çalıştıran kişi ister işyerinin maliki, ister kiracısı olsun sigortalı çalıştırdığı sürece 5510 sayılı Kanuna göre işveren sayılacaktır.

Örnek 1: Bir işyeri olan ve tek başına çalışan terzi yanında hizmet akdi ile çalışan kişi bulunmadığı için işveren sayılmayacaktır.

Örnek 2: 1 nolu örnekte yer verilen terzi, en az bir sigortalı çalıştırmaya başladığı takdirde işveren olarak tanımlanır ve 5510 sayılı Kanundan doğan yükümlülükleri yerine getirmesi gerekir.

Tüm sigorta kolları kapsamında olmayan ve bazı sigorta kolları bakımından sigortalı sayılan kimseleri çalıştıran kişiler de işveren sayılacaktır.

Örnek 3: Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu; ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde oluşturulan tesis, atölye ve benzeri ünitelerde çalıştırılanve iş kazası ve meslek hastalığı ile analık sigortası kapsamında olan hükümlü ve tutukluların işvereni sayılmaktadır.

5510 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde sigortalı sayılmayan kişiler düzenlenmiştir. Bu doğrultuda, maddede belirtilen kişileri çalıştıranlar işveren olarak nitelendirilmeyeceklerdir.

Örnek 4: İşverenin işyerinde sadece ücretsiz çalışan eşi sigortalı sayılmadığından bakkal işyeri işleten ve ücretsiz olarak eşini çalıştıran kişi işveren olarak nitelenmeyecektir.

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre işveren-sigortalı ilişkisinin kurulabilmesi için sigortalının işverenle arasında Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanan hizmet akdi bağının bulunması, işveren veya işveren vekili ya da alt işveren tarafından işe alınıp, hizmet akdine tabi çalıştırılması gerekmekte olup hizmet akdinin unsurları ve oluşumunda 2013-11 sayılı Kurum genelgesinde hizmet akdine ilişkin açıklanan hususlar dikkate alınacaktır.

Kanunda yer alan tanıma istinaden Kanunun 4 ncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalıyı hizmet akdine istinaden çalıştıran gerçek ve tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlar işveren olarak nitelendirilecek olup hizmet akdinden başka türlü bir akdi bağ ile (istisna akdi ve vekalet akdi gibi) bir iş yapan kişiye iş yaptıran kişi işveren sayılmayacaktır.

Örnek 5: Bir inşaat firması yaptığı bir belirsiz süreli iş sözleşmesiyle bir inşaat mühendisini istihdam etmiştir. Söz konusu mühendis belirlenen ücret karşılığında işverenin emir, talimat ve direktifleri ile hareket etmekte olup söz konusu ilişki, hizmet akdi olarak ortaya çıkmakta ve sigortalılık işverenlik ilişkisi kurulmaktadır.

Söz konusu örnekteki inşaat firması tarafından bir proje serbest çalışan bir inşaat mühendisine sipariş edilir ve söz konusu mühendis tarafından kendine ait işyerinde yapılarak teslim edilirse burada hizmet akdinin bağımlılık unsuru oluşmayacak, iş, sahibine karşı bağımsız olarak bir emek sonucu meydana getirilmiş olacağından bu durumda istisna akdi söz konusu olacak ve işverenlik ilişkisi kurulmayacaktır.

2- İşveren vekili kavramı

5510 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre işveren adına ve hesabına, işin veya görülen hizmetin bütününün yönetim görevini yapan kimse işveren vekili olarak tanımlanmakta ve Kanunda geçen işveren deyiminin, işveren vekilini de kapsadığı belirtilmektedir.

4857 sayılı İş Kanununun ‘tanımlar’ başlıklı 2 nci maddesinde de, “İşveren adına hareket eden ve işin, işyerinin ve işletmenin yönetiminde görev alan kimselere işveren vekili denir. İşveren vekilinin bu sıfatla işçilere karşı işlem ve yükümlülüklerinden doğrudan işveren sorumludur.

Bu Kanunda işveren için öngörülen her çeşit sorumluluk ve zorunluluklar işveren vekilleri hakkında da uygulanır. İşveren vekilliği sıfatı, işçilere tanınan hak ve yükümlülükleri ortadan kaldırmaz.” hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre işveren vekili sayılmak için işin veya görülen hizmetin bütününü yönetmek ve işveren ad ve hesabına hareket etmek unsurlarının birleşmesi gerekmektedir. Bu durumda işin bütününü yönetmek koşulu gerektiğinden uygulamada gerekli görevlendirme yapılması halinde bir fabrikanın genel müdürü işveren vekili sayılabilecekken aynı fabrikanın pazarlama, insan kaynakları, üretim birimlerinin olması ve her birimin müdürünün olması halinde söz konusu birim müdürleri işveren vekili sayılmayacaktır.

Ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde oluşturulan tesis, atölye ve benzeri ünitelerde çalıştırılan hükümlü ve tutukluların işveren vekili, Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumunun sorumlu müdür ve amirleri olacaktır.

İşveren vekili Kanunda belirtilen yükümlülüklerinden dolayı işveren ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaktır. İşveren vekili bu doğrultuda, Kanunda belirtilen ve işverenin sorumlu kılındığı belgelerin, beyannamelerin verilmesi, primlerin ödenmesi yükümlülüklerinden dolayı işverenle birlikte müştereken ve müteselsilen, mali ve hukuki anlamda sorumlu sayılacaktır. Yine işveren vekili ödenmeyen prim borcu ve buna bağlı olan borçlardan tıpkı işveren gibi sorumlu olacaktır. Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitlerde ve işyerinde tutulan tutanaklarda işveren hazır değilse işveren vekili muhatap tutulacaktır.

Öte yandan işverenin aynı anda birden çok kişiye çeşitli konularda vekâlet vermesi mümkündür. Vekâlet verilen bu kişilerden biri işveren vekili olarak atanabileceği gibi, bu kişiler dışında başka bir kişinin de işveren vekili olarak görevlendirilmesi mümkün olup, işverenin herhangi bir işi kendi adına yerine getirmesi için vekâletle yetkilendirdiği her kişi işveren vekili olarak addedilemez, işveren vekiline işveren tarafından verilen temsil yetkisi; işin, işyerinin ve işletmenin yönetiminde görev almayı kapsamalıdır. Yönetimde bir görev verilmemiş ise salt temsil yetkisi verilen kişiler işveren vekili olarak kabul edilemez. Örneğin; bir işçisine, muhasebecisine ya da herhangi bir kişiye sadece bankadan para çekme, e-Sigorta kullanıcı kodu ve şifresi alma ve kullanma veya noterde işlem yapma vb. gibi verilen vekâletname tek başına o kişiyi “işveren vekili” yapamayacaktır.

Bu itibarla; ünitelerimizde işverenler tarafından işveren vekili yetkisi verilmediği halde, sadece e-sigorta kullanıcı kodu almaya ve kullanmaya vekaletname ile görevlendirilmiş kişilerin işveren vekili olarak yapılan kayıtlarının yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri ile yapılan açıklamalar gereğince düzeltilmesi gerekmekte ve yukarıda açıklanan hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.

Diğer yandan gerçek veya tüzel kişi bir işverenin aynı vergi/T.C. numarası adı altında 5510 sayılı Kanun kapsamında birden fazla işyeri bulunması halinde her bir işyerinin sorumlusu işveren vekili kabul edilemez. İşveren vekili işveren adına ve hesabına, işin veya görülen hizmetin bütününün yönetim görevini yapan kimse olduğundan, işveren adına tescilli bütün işyerlerinden sorumlu olan kişi işveren vekili olarak kabul edilecektir.

Örnek 1: A bankasının Türkiye genelindeki ayrı tescil edilmiş her şubesinin müdürü işveren vekili olmayıp A Bankasının yönetim kurulunca işveren vekili olarak yetkilendirilmiş kişisi yetkilendirilen kişi yoksa genel müdürü veya yönetim kurulu başkanı işveren vekili olarak kabul edilecektir.

3- Geçici iş ilişkisi kurulan işveren kavramı

4857 sayılı İş Kanunun 7 inci maddesinde,

” Geçici iş ilişkisi, özel istihdam bürosu aracılığıyla ya da holding bünyesi içinde veya aynı şirketler topluluğuna bağlı başka bir işyerinde görevlendirme yapılmak suretiyle kurulabilir.

Özel istihdam bürosu aracılığıyla geçici iş ilişkisi, Türkiye İş Kurumunca izin verilen özel istihdam bürosunun bir işverenle geçici işçi sağlama sözleşmesi yaparak bir işçisini geçici olarak bu işverene devri ile;

a) Bu Kanunun 13 üncü maddesinin beşinci fıkrası ile 74 üncü maddesinde belirtilen

hâllerde, işçinin askerlik hizmeti hâlinde ve iş sözleşmesinin askıda kaldığı diğer hâllerde,

b) Mevsimlik tarım işlerinde,

c) Ev hizmetlerinde,

d) İşletmenin günlük işlerinden sayılmayan ve aralıklı olarak gördürülen işlerde,

e) İş sağlığı ve güvenliği bakımından acil olan işlerde veya üretimi önemli ölçüde

etkileyen zorlayıcı nedenlerin ortaya çıkması hâlinde,

f) İşletmenin ortalama mal ve hizmet üretim kapasitesinin geçici iş ilişkisi kurulmasını

gerektirecek ölçüde ve öngörülemeyen şekilde artması hâlinde,

g) Mevsimlik işler hariç dönemsellik arz eden iş artışları hâlinde,

kurulabilir.

Geçici işçi sağlama sözleşmesi ikinci fıkranın (a) bendinde sayılan hâllerin devamı süresince, (b) ve (c) bentlerinde sayılan hâllerde süre sınırı olmaksızın, diğer bentlerde sayılan hâllerde ise en fazla dört ay süreyle kurulabilir. Yapılan bu sözleşme ikinci fıkranın (g) bendi hariç toplam sekiz ayı geçmemek üzere en fazla iki defa yenilenebilir. Geçici işçi çalıştıran işveren, belirtilen sürenin sonunda aynı iş için altı ay geçmedikçe yeniden geçici işçi çalıştıramaz.

Bu Kanunun 29 uncu maddesi kapsamında toplu işçi çıkarılan işyerlerinde sekiz ay süresince, kamu kurum ve kuruluşlarında ve yer altında maden çıkarılan işyerlerinde bu maddenin ikinci fıkrası kapsamında geçici iş ilişkisi kurulamaz.

Geçici işçi çalıştıran işveren, grev ve lokavtın uygulanması sırasında 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 65 inci maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla geçici iş ilişkisiyle işçi çalıştıramaz.

İkinci fıkranın (f) bendi kapsamında geçici iş ilişkisi ile çalıştırılan işçi sayısı, işyerinde çalıştırılan işçi sayısının dörtte birini geçemez. Ancak, on ve daha az işçi çalıştırılan işyerlerinde beş işçiye kadar geçici iş ilişkisi kurulabilir. İşçi sayısının tespitinde, kısmi süreli iş sözleşmesine göre çalışanlar, çalışma süreleri dikkate alınarak tam süreli çalışmaya dönüştürülür. Geçici işçi sağlama sözleşmesi ile çalışan işçi, 30 uncu maddenin uygulanmasında özel istihdam bürosu ve geçici işçi çalıştıran işverenin işçi sayısına dâhil edilmez.

Geçici işçi çalıştıran işveren, iş sözleşmesi feshedilen işçisini fesih tarihinden itibaren altı ay geçmeden geçici iş ilişkisi kapsamında çalıştıramaz.

Geçici işçi, geçici işçi çalıştıran işverenden özel istihdam bürosunun hizmet bedeline mahsup edilmek üzere avans veya borç alamaz.

Geçici işçi çalıştıran işveren;

a) İşin gereği ve geçici işçi sağlama sözleşmesine uygun olarak geçici işçisine talimat verme yetkisine sahiptir.

b) İşyerindeki açık iş pozisyonlarını geçici işçisine bildirmek ve Türkiye İş Kurumu tarafından istenecek belgeleri belirlenen sürelerle saklamakla yükümlüdür.

c) Geçici işçinin iş kazası ve meslek hastalığı hâllerini özel istihdam bürosuna derhâl, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 13 üncü ve 14 üncü maddelerine göre ilgili mercilere bildirmekle yükümlüdür.

d) Geçici işçileri çalıştıkları dönemlerde, işyerindeki sosyal hizmetlerden eşit muamele ilkesince yararlandırır. Geçici işçiler, çalışmadıkları dönemlerde ise özel istihdam bürosundaki eğitim ve çocuk bakım hizmetlerinden yararlandırılır.

e) İşyerindeki geçici işçilerin istihdam durumuna ilişkin bilgileri varsa işyeri sendika temsilcisine bildirmekle yükümlüdür.

f) 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrasında öngörülen eğitimleri vermekle ve iş sağlığı ve güvenliği açısından gereken tedbirleri almakla, geçici işçi de bu eğitimlere katılmakla yükümlüdür.

Geçici işçinin, geçici işçiyi çalıştıran işverenin işyerindeki çalışma süresince temel çalışma koşulları, bu işçilerin aynı işveren tarafından aynı iş için doğrudan istihdamı hâlinde sağlanacak koşulların altında olamaz.

Geçici iş ilişkisinde işveren özel istihdam bürosudur. Özel istihdam bürosu aracılığıyla geçici iş ilişkisi, geçici işçi ile iş sözleşmesi, geçici işçi çalıştıran işveren ile geçici işçi sağlama sözleşmesi yapmak suretiyle yazılı olarak kurulur. Özel istihdam bürosu ile geçici işçi çalıştıran işveren arasında yapılacak geçici işçi sağlama sözleşmesinde; sözleşmenin başlangıç ve bitiş tarihi, işin niteliği, özel istihdam bürosunun hizmet bedeli, varsa geçici işçi çalıştıran işverenin ve özel istihdam bürosunun özel yükümlülükleri yer alır. Geçici işçinin, Türkiye İş Kurumundan veya bir başka özel istihdam bürosundan hizmet almasını ya da iş görme edimini yerine getirdikten sonra geçici işçi olarak çalıştığı işveren veya farklı bir işverenin işyerinde çalışmasını engelleyen hükümler konulamaz. Geçici işçi ile yapılacak iş sözleşmesinde, işçinin ne kadar süre içerisinde işe çağrılmazsa haklı nedenle iş sözleşmesini feshedebileceği belirtilir. Bu süre üç ayı geçemez.

İkinci fıkranın (f) bendi kapsamında kurulan geçici iş ilişkisinde, geçici işçi çalıştıran işveren işyerinde bir ayın üzerinde çalışan geçici işçilerin ücretlerinin ödenip ödenmediğini çalıştığı süre boyunca her ay kontrol etmekle, özel istihdam bürosu ise ücretin ödendiğini gösteren belgeleri aylık olarak geçici işçi çalıştıran işverene ibraz etmekle yükümlüdür. Geçici işçi çalıştıran işveren, ödenmeyen ücretler mevcut ise bunlar ödenene kadar özel istihdam bürosunun alacağını ödemeyerek, özel istihdam bürosunun alacağından mahsup etmek kaydıyla geçici işçilerin en çok üç aya kadar olan ücretlerini doğrudan işçilerin banka hesabına yatırır. Ücreti ödenmeyen işçiler ve ödenmeyen ücret tutarları geçici işçi çalıştıran işveren tarafından çalışma ve iş kurumu il müdürlüğüne bildirilir.

Sözleşmede belirtilen sürenin dolmasına rağmen geçici iş ilişkisinin devam etmesi hâlinde, geçici işçi çalıştıran işveren ile işçi arasında sözleşmenin sona erme tarihinden itibaren belirsiz süreli iş sözleşmesi kurulmuş sayılır. Bu durumda özel istihdam bürosu işçinin geçici iş ilişkisinden kaynaklanan ücretinden, işçiyi gözetme borcundan ve sosyal sigorta primlerinden sözleşme süresiyle sınırlı olmak üzere sorumludur.

Geçici işçi, işyerine ve işe ilişkin olmak kaydıyla kusuru ile neden olduğu zarardan, geçici işçi çalıştıran işverene karşı sorumludur.

İşverenin, devir sırasında yazılı rızasını almak suretiyle bir işçisini, holding bünyesi içinde veya aynı şirketler topluluğuna bağlı başka bir işyerinde iş görme edimini yerine getirmek üzere geçici olarak devretmesi hâlinde de geçici iş ilişkisi kurulmuş olur. Bu fıkra kapsamında geçici iş ilişkisi, yazılı olarak altı ayı geçmemek üzere kurulabilir ve en fazla iki defa yenilenebilir. İşçisini geçici olarak devreden işverenin ücret ödeme yükümlülüğü devam eder. Geçici iş ilişkisi kurulan işveren, işçinin kendisinde çalıştığı sürede ödenmeyen ücretinden, işçiyi gözetme borcundan ve sosyal sigorta primlerinden, devreden işveren ile birlikte sorumludur. Dördüncü, beşinci, onuncu ve on dördüncü fıkralar ve dokuzuncu fıkranın (a) ve (f) bentleri ile (d) bendinin birinci cümlesinde düzenlenen hak ve yükümlülükler bu fıkraya göre kurulan geçici iş ilişkisinde de uygulanır.”

Hükümleri bulunmaktadır.

5510 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde 4857 sayılı İş Kanununda tanımlanan geçici iş ilişkisi kurulan işverenin bu kanunda belirtilen yükümlülüklerinden dolayı işveren ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğu hükme bağlanmış olup, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin alt işveren ve sigortalıyı geçici olarak devir alanın yükümlülüğü başlığını taşıyan 31 inci maddesinde de, sigortalıyı geçici iş ilişkisi çerçevesinde devralan işverenin, müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğu yükümlülüklerini sigortalıyı devir aldığı işverenle yapmış olduğu sözleşmeyi Kuruma ibraz etmesi kaydıyla kendisine verilecek numara ile sigortalıyı devir aldığı işverene ait işyeri dosyası üzerinden yerine getirebileceği, sigortalıyı geçici iş ilişkisi çerçevesinde devralan işveren adına işyeri dosyası açılmayacağı öngörülmüştür.

İşçisini geçici iş ilişkisi çercevesinde başka bir işverene devreden işverenin bu kanundan doğan yükümlülüklerini yerine getirmemesi, Kanunun ve yönetmeliğin yukarıda belirtilen hükümleri karşısında geçici iş ilişkisine istinaden işçi çalıştıran işverenin de (devralan) 5510 sayılı kanundan doğan yükümlülüklerden dolayı müştereken ve müteselsilen sorumluluğunun bulunduğu dikkate alınarak, işçiyi devralan işverence müracaat edilmesi halinde işçiyi devralan işveren adına işyeri dosyası açılmayarak tıpkı alt işverende olduğu gibi asıl işverenin işyeri dosyası üzerinden verilecek numara ile yükümlülükleri yerine getirmesi sağlanacaktır.

4- İşyeri kavramı

5510 sayılı Kanununun 11 inci maddesinde işyeri tanımlanmış olup; söz konusu tanımlamaya göre işyerinin, sigortalı sayılanların maddî olan ve olmayan unsurlar ile birlikte işlerini yaptıkları yerler olduğu, işyerinde üretilen mal veya verilen hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen işyerine bağlı yerler, dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden veya meslek eğitimi yerleri, avlu ve büro gibi diğer eklentiler ile araçların da işyerinden sayıldığı belirtilmiştir.

Kanununda yer alan ilgili hükme istinaden bir yerin işyeri olarak nitelenmesi için o yerde sigortalı sayılan birinin varlığı gerekmektedir.

Örnek 1: Merkezi Ankara’da bulunan ve burada 6 sigortalı istihdam eden firma, İzmir ve İstanbul’da iki şubeye sahip ve her bir şube de 5 kişi çalıştırmaktadır. Firma İzmir ve Ankara’da iki depoya sahiptir ancak buralarda sigortalısı bulunmamaktadır. Söz konusu firmanın sigortalı sayılanları çalıştırdığı merkezi ve iki şubesi Sosyal Güvenlik Kurumu açısından işyeri niteliğine sahip olacak iken sigortalı çalıştırmadığı iki deposu işyeri sayılmadığından Sosyal Güvenlik Kurumu açısından işyeri niteliğine sahip olmayacaktır

Örnek 2: Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olan ve hizmet akdiyle kimseyi çalıştırmayan bir büfe sahibinin işini yaptığı dükkanı da Kanun açısından işyeri sayılmaktadır ancak söz konusu yerde ilgili kişi tarafından sigortalı çalıştırılmadıkça ilgili kişi işveren sayılmayacak, işyeri bildirgesi vermesi ve Kanunun işverene yüklediği diğer yükümlülükleri yerine getirmesi gerekmeyecektir.

Diğer yandan Kanunda yer alan tanıma istinaden işyerine bağlı yerler, eklentiler ile araçlarda işyeri kavramı içinde değerlendirilecek olup işyerine bağlı yerler, eklentiler ile araçlara ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

İşyerine bağlı yer: Asıl işin ayrıntısı ve tamamlayıcısı olan yerlerdir. Bir yerin işyerine bağlı yer olarak nitelenmesi için bu yerin tatili halinde diğer işlerinde sekteye uğraması ve işyerinde gaye olan amacın meydana gelmemesi, bu işlerin ve görüldüğü yerlerin birbirine sıkı sıkıya bağlı ve tabi olması, her birinin müstakilen aynı ana gaye ve neticeyi meydana getirememesi, ancak hep birlikte bütünü teşkil etme şartları aranacaktır.

Örnek 3: Bir iplik fabrikasında iplik boyama, apreleme, paketleme kısımları gibi tamamlayıcı kısımlar bulunmakta olup bu kısımlar bir bütün olarak işin ayrıntılarını oluşturmakta ve bütün olarak işyerinde amaç olunan iplik üretimini meydana getirmektedirler.

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 27 nci maddesinin altıncı fıkrasına istinaden esas işin ayrıntısı veya tamamlayıcısı niteliğinde olan ve sigortalıları birbirine karışmayan işlerin ayrı ve bağımsız olarak yürütüldüğü yerler de bağımsız işyeri sayılacaktır.

Öte yandan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 27 nci maddesinin altıncı fıkrasına istinaden esas işin ayrıntısı veya tamamlayıcısı niteliğinde olan ve sigortalıları birbirine karışmayan işlerin ayrı ve bağımsız olarak yürütüldüğü yerlerin bağımsız işyeri olarak nitelendirilmesi için bu işlerin farklı mekanlarda veya yerlerde görülmesi gerekecek olup aynı mekanda veya yerde yapılan işler bağımsız işyeri sayılmayacaktır.

Örnek 4: Bir iplik fabrikasında iplik boyama, apreleme kısımları yer almakta olup paketleme işlemi farklı bir yerde yapılmaktadır. Söz konusu iplik paketleme işinin yapıldığı yer ayrı bir işyeri olarak tescil edilecektir.

Eklentiler: İşyerine fiziki olarak bağlı olan dinlenme yerleri, kreş, avlu, yemekhane, uyku, yıkanma, muayene, büro gibi yerler eklentileri oluşturmaktadır. Bu gibi yerlerde Kanunun uygulamasında işyeri kapsamı içerisinde değerlendirilecektir.

Ancak bu yerlerdeki işler de ayrı ve bağımsız bir şekilde yürütülüyorsa ve buralarda çalışan sigortalılar esas işyerinde çalışan sigortalılarla karışmıyorlarsa buralar da ayrı ve bağımsız işyeri sayılacaktır.

Örnek 5: Bir fabrikanın yemekhanesi fabrikanın kurulu bulunduğu alanda bulunmayıp, farklı bir yerde yer alıyor, işler ayrı ve bağımsız bir şekilde yürütülüyor ve burada çalışan sigortalılar esas işyerinde çalışan sigortalılarla karışmıyorsa, söz konusu yemekhane ayrı ve bağımsız işyeri sayılacak ve ayrı bir dosya tescil edilecektir.

Araçlar: İşyerindeki her türlü otobüs, otomobil, kamyon gibi taşıt aracının yanı sıra, vinç, buldozer, dozer, forklift gibi her türlü seyyar veya sabit araçlar da işyeri olarak sayılacaktır.

Araçların işyerinden sayılması için aynı yönetim altında örgütlenmesi gerekecek olup işyerinde bulunan ve farklı bir kişiye, işverene ait olan araç işyerinden sayılmayacaktır.

Devamlı bir işyerinde bu işyerinde görülen işin ayrıntısı ve tamamlayıcısı olmayan bir iş yapılması ve bu işin ayrı bir işvereni olması halinde söz konusu işin yapıldığı yer ayrı bir işyeri sayılacaktır. Bu gibi durumlarda iç içe girmiş işyerleri söz konusu olacağından, ayrı ayrı işverenler tarafından sigortalı çalıştırılması halinde bu yerler bağımsız işyeri olacaktır.

Örnek 6: Bir sinemada bulunan kantin, bir gemide bulunan büfe, bir oteldeki berber işyeri gibi yerlerde ayrı ayrı işverenler tarafından sigortalı çalıştırılması halinde bu yerler bağımsız işyeri sayılacaktır.

Öte yandan Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen Toplum Yararına Çalışma Programlarından yararlananlar ve Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme eğitimine katılan kursiyerler için Türkiye İş Kurumu da prim ödeme yükümlüsü olmakla birlikte 5510 sayılı Kanun kapsamında işyeri sayılmayacaktır.

Yine iş kaybı tazminatından yararlananlar için Türkiye İş Kurumu prim ödeme yükümlüsü olmakla birlikte 5510 sayılı Kanun kapsamında işyeri sayılmayacaktır.

5- Alt işveren kavramı

Kanunun 12 nci maddesinin altınca fıkrasında, bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin bir işte veya bir işin bölüm veya eklentilerinde iş alan ve bu iş için görevlendirdiği sigortalıları çalıştıran üçüncü kişiye alt işveren denileceği, sigortalılar, üçüncü bir kişinin aracılığı ile işe girmiş ve bunlarla sözleşme yapmış olsalar dahi, asıl işverenin, bu Kanunun işverene yüklediği yükümlülüklerden dolayı alt işveren ile birlikte sorumlu olacağı, belirtilmiştir.

Kanunun söz konusu hükmüne istinaden asıl işveren-alt işveren ilişkisinden söz edebilmek için;

– İşyerinde sigortalı çalıştıran asıl işverenin varlığı,

– Alt işverenin yapmayı üstlendiği iş için sigortalı çalıştırması,

– İşin asıl işverenin işyerinde yürütülmesi,

-Alt işverenin işyerinde asıl işverenin yapmış olduğu ana işin bir bölümünde, eklentilerinde veya yardımcı işlerinde iş alması,

şartlarının aynı anda gerçekleşip gerçekleşmediğine bakılacaktır. Söz konusu şartlara ilişkin olarak aşağıda belirtilen açıklamalara göre ilgilinin alt işveren olup olmadığı yönünde işlem yapılacaktır.

5.1- İşyerinde sigortalı çalıştıran asıl işverenin varlığı

Asıl işveren-alt işveren ilişkisinin doğabilmesi için, işyerinde sigortalı çalıştıran bir asıl işverenin bulunması gerekmektedir. Sigortalı çalıştırmayan işverenlik sıfatını kazanamayacağı için bu durumdaki kişilerden iş alanlar da alt işveren sayılmayacaktır.

Bu doğrultuda asıl işveren-alt işveren ilişkisinin varlığı için öncelikle işin başka bir işverenden alınmış olması, diğer bir deyişle asıl işverenin işverenlik sıfatına devredilen iş dolayısıyla sahip olması, asıl işyeri ya da işyerinden sayılan yerlerde kendi adına sigortalı çalıştırıyor olmasına dikkat edilecektir.

Diğer yandan asıl işverenin işverenlik sıfatını koruması adına, işyerinde sigortalı çalıştırarak işin bütününü başka bir işverene devretmemiş olması gerekmektedir. Bu kapsamda işin bütünün bir başka işverene bırakıldığı durumlarda alt işverenlik söz konusu olmayacaktır. Bu doğrultuda işin belli bir bölümünde değil de tamamının bir bütün halinde bir başkasına devredildiği, işten bu yolla tamamen el çekildiği, dolayısıyla sigortalı çalıştırılmadığı için işverenlik sıfatına haiz olunmadığı durumlarda işi devralan kişi alt işveren, devreden de asıl işveren olarak nitelendirilmeyecektir.

5.2- Alt işverenin yapmayı üstlendiği iş için sigortalı çalıştırması ve işin asıl işverenin işyerinde yürütülmesi

Kanuna istinaden asıl işveren- alt işveren ilişkisinin kurulması için alt işverenin yapmayı üstlendiği işte çalıştırdığı sigortalıların, o iş için alınmış ve çalıştırılmış olması gerekmektedir. Esasen iş alanın söz konusu işi var olan ve 5510 sayılı Kanun kapsamında bulunan işyerinin (devamlı işyeri) sigortalı işçileri ile yapması durumunda, iş alan alt işveren olarak kabul edilmeyecektir.

Örnek 1: Bir fabrikaya yemek pişirilmesi işini kendine ait müstakil işyerinde yapan ve burada çalıştırmış olduğu işçileri ile yemekleri fabrikaya getirip servis yapan kişi yardımcı hizmetler olarak nitelendirilecek olan söz konusu işi fabrika işyerinde , bölüm veya eklentilerinde yapmamış olduğundan, sosyal sigorta yükümlülüklerini fabrika işyeri dosyası üzerinden alt işveren olarak değil, kendi adına açılmış olan devamlı işyeri dosyası üzerinden yerine getirecek ve alt işveren olarak nitelenmeyecektir.

Bu doğrultuda yapılan işin devamlı işyerinden yapılabilecek mahiyette bir iş olup olmadığına dikkat edilecek olup bir işyerinin, faaliyetine devam etmesinin taahhüt edilen işe bağlı olmaması, taahhüt konusu işten bağımsız olarak faaliyetini devam ettirmesi, dolayısıyla taahhüt konusu iş olmasaydı dahi mevcut olacak olan bir işyeri olması halinde, devamlı mahiyette bir işyerinin varlığı kabul edilerek işi üstlenen kişi alt işveren olarak değil işveren olarak işlem görecektir.

Ayrıca işin tamamının yürütümü ile sorumlu olan işverenden iş alan, ancak sigortalı çalıştırmayanların da alt işverenliği söz konusu olmayacaktır. Bu anlamda, alınan işte sigortalı çalıştırmayıp tek başına ya da ortakları ile işi yürüten kişi alt işveren olarak nitelendirilemeyecektir.

Örnek 2: Bir inşaat işine ilişkin olarak müteahhitten inşaat işinde sıva işini alan ve sigortalı çalıştırmaksızın söz konusu işi tek başına yapan kişi alt işveren sayılmayacaktır.

5.3- Alt işverenin işyerinde asıl işverenin yapmış olduğu ana işin bir bölümünde, eklentilerinde veya yardımcı işlerinde iş alması

Kanunun 12 nci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan düzenlemeye istinaden alt işverenin asıl işverene ait işyerinde yürütülen mal veya hizmet üretimine ilişkin bir işte veya işin bölüm veya eklentilerinde iş alması gerekmektedir.

İşyerinde yapılan ana işin ne olduğu hususu, işyerinin ne amaçla tesis edilmiş olduğuna bakılarak tespit edileceğinden, ana işin bir bölümünden iş alarak kendi adına ve hesabına işçi çalıştıran kişi alt işveren olarak nitelendirilecektir. Bölüm tabiri değişik ürün çeşitlerinin üretildiği yerleri ifade edebileceği gibi aynı ürünün değişik üretim aşamalarını da ifade edebilecektir.

Örnek 3: Bir bisküvi fabrikasında bisküvi üretimi yapılan veya gofret yapılan kısımlar işin ayrı bir bölümü olabileceği gibi tüm ürünlerin paketlendiği kısım da işin bir bölümü olarak kabul edilecek olup söz konusu paketleme işini müstakilen alan ve kendi adına sigortalı çalıştıran kişi alt işveren olarak nitelendirilecektir.

Diğer yandan Kanunda yer alan alt işverenin “işyerinde yürütülen mal veya hizmet üretimine ilişkin bir işte veya işin bölüm veya eklentilerinde iş alması” ibaresinde Kanunda verilecek işin yapılan asıl işle ilgili olacağına ilişkin bir belirleme yapılmamıştır. Bu doğrultuda Kanunda verilecek işin; “asıl işin tamamlayıcısı/ayrıntısı” mı yoksa asıl işin ifasına yardımcı olacak “yardımcı iş” (işyerinde yürütülen mal veya hizmet üretimine ilişkin olmakla beraber doğrudan üretim organizasyonu içerisinde yer almayan, üretimin zorunlu bir unsuru olmayan ancak asıl iş devam ettikçe devam eden ve asıl işe bağımlı olan iş) mi olduğu hususunda sınırlandırma yoluna gidilmediğinden, verilecek işin; her ikisini de kapsadığı değerlendirilecektir. Bu doğrultuda Kanunda belirtilen ve eklenti olarak belirtilen yerlerde görülen işin de asıl işle ilgili olan veya ona yardımcı olan işler olması halinde işi alan kişi alt işveren olarak değerlendirilecektir.

İÇİNDEKİLER

GENEL AÇIKLAMALAR
BİRİNCİ KISIM

İŞYERİ, İŞVEREN, İŞVEREN VEKİLİ, GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ KURULAN İŞVEREN VE ALT İŞVEREN KAVRAMLARI İLE 5510 SAYILI KANUNUN 4 ÜNCÜMADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (a) BENDİ KAPSAMINDA SİGORTALIÇALIŞTIRAN İŞYERLERİNİN TESCİL İŞLEMLERİ.17
BİRİNCİ BÖLÜM

İŞYERİ, İŞVEREN, İŞVEREN VEKİLİ, GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ KURULAN İŞVEREN VE ALT İŞVEREN KAVRAMLARI…………………………….17

1-İŞVEREN KAVRAMI………………17
1.1-İşveren sayılmada temel unsurlar……………………………….18

2-İŞVEREN VEKİLİ KAVRAMI …19

3-GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ KURULAN İŞVEREN KAVRAMI.20

4-İŞYERİ KAVRAMI………………….23

5-ALT İŞVEREN KAVRAMI………25
5.1-İşyerinde sigortalı çalıştıran asıl işverenin varlığı…………25
5.2-Alt işverenin yapmayı üstlendiği iş için sigortalı çalıştırması ve işin asıl işverenin işyerinde yürütülmesi……………………25
5.3-Alt işverenin işyerinde asıl işverenin yapmış olduğu ana işin, bir bölümünde, eklentilerinde, veya yardımcı işlerinde iş alması………………..26

İKİNCİ BÖLÜM

SİGORTALI ÇALIŞTIRAN İŞYERLERİNİN TESCİL İŞLEMLERİ…………………..27

1-İŞYERİ BİLDİRGESİNİN GÖNDERİLMESİ VE TESCİL İŞLEMLERİ…………………27
1.1- Tescil edilecek işyerlerinde işyeri bildirgesinin gönderilmesinden sonra işverenler veya
yetki verilen kişilerce yapılacak işlemler ile işyeri bildirgesi ekinde verilecek belgeler….29
1.2-İşyeri bildirgesinin gönderilmesinden sonra ünite tarafından yapılacak işlemler………29
2- İŞYERİNİN RESEN TESCİLİ………..30
2.1-Resen yapılan işyeri tescillerinde diğer hükümler………………30

3. KENDİLİĞİNDEN VERİLEN İŞYERİ BİLDİRGESİ VEYA RESEN İŞYERİ TESCİLİ
HALİNDE ÜNİTECE YAPILACAK DİĞER İŞLEMLER………31

3.1.- İş kolu kodunun belirlenmesi ve iş kolu kodunda değişiklik işlemleri………………….31
3.2- İşyeri dosyasının açılması ve alt işverenlerin tescili…………..37
4- İHALE KONUSU VEYA ÖZEL SEKTÖR TARAFINDAN TEKRAREN VERİLEN

İŞLERDE İŞYERİ DOSYASI TESCİL EDİLMEKSİZİN AYNI DOSYADAN

İŞLEMLERİN YÜRÜTÜLMESİNİN USUL VE ESASLARI….38

4.1- Aralarında yapılan sözleşme ile verilen veya 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734
sayılı Kamu İhale Kanunları dahil olmak üzere ihale edilen güvenlik, temizlik, taşıma ve
benzeri nitelikteki hizmet alımı işinin yapıldığı bir işyeri dosyanın bulunması……………..39
4.2- İşverenin yazılı talebinin olması……39
4.3- İşin aynı işverene verilmesi………….40
4.4- Mevcut dosyadan yapılan iş ile söz konusu dosyadan yapılmaya devam edecek işin iş
kolu kodunun aynı olması…………………..40
4.5- Yeni işin aynı işverene tekraren sözleşmeyle verilmiş veya ihale edilmiş olması ve yeni
iş için, eski işin bitim tarihini takip eden aya ait aylık prim ve hizmet belgesi/muhtasar ve
prim hizmet beyannamesi verilmiş olması……………………………..41
4.6- Mevcut dosyadan yapılmakta olan iş ile tekraren verilen veya ihale edilen işin personel
çalıştırılmasına dayalı güvenlik, temizlik, taşıma ve benzeri nitelikteki hizmet alımı
niteliğinde bir iş olması………………………41
4.7- Yukarıda belirtilen şartları taşımamasına rağmen tekraren (4.2 numaralı bölümde
belirtilen şart hariç) verilen işlerin yeni işyeri dosyası tescil ettirilmeksizin tamamlandığının
sonradan anlaşılması…………………………..41

5- SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNİN 27 NCİ MADDESİNİN ON
BİRİNCİ FIKRASINA İSTİNADEN İŞYERİ DOSYALARININ BİRLEŞTİRİLMESİ….42

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İŞYERİ DOSYALARINDA BİRLEŞME, NEVİ DEĞİŞİKLİĞİ, KATILIM, ADİ
ŞİRKETLERE YENİ ORTAK ALINMASI İLE DEVİR, NAKİL, İNTİKAL
İŞLEMLERİ……..42

1- ŞİRKETLERİN BİRLEŞMESİ, NEVİLERİNİN DEĞİŞMESİ VEYA DİĞER BİR
ŞİRKETE KATILMASI, ADİ ŞİRKETLERDE YENİ ORTAK ALINMASI HALLERİNDE
İŞYERİ DOSYASI TESCİL İŞLEMLERİ…………………………………42

2-İŞYERİ DOSYALARINDA DEVİR, NAKİL, İNTİKAL VE BÖLÜNME
İŞLEMLERİ……….44

2.1-İşyerinin devri veya intikali………………45
2.2-İşyerinin nakli…………………………………48
2.3- İşyerinin bölünmesi………………………..50

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İŞYERİ TESCİL, İŞVERENLİK İŞLEMİNDE ÖZELLİKLİ KONULAR VE DİĞER
HUSUSLAR……….51

1-FARKLI ÜCRET ÖDEME DÖNEMLERİNDE VE KAMU KURUM VE
KURULUŞLARINDA FARKLI STATÜDE SİGORTA BULUNMASI HALİNDE İŞYERİ
TESCİLİ……………..51

2- TEK İHALE İLE BİRDEN FAZLA ÜNİTENİN GÖREV ALANINA GİREN BİR İŞİN
YAPILMASI HÂLİNDE TESCİL İŞLEMİ…………………………………51

3- AYNI İŞVEREN TARAFINDAN YAPTIRILAN VE BİRDEN FAZLA YAPI RUHSATI

BULUNAN ÖZEL NİTELİKTEKİ BİNA İNŞAATI İŞYERLERİNDE TESCİL
İŞLEMİ………………52

4- BELİRLİ YERDE YAPILMAYAN VE BELİRLİ BİR MERKEZDEN SEVK VE İDARE
EDİLEN İŞLERİN TESCİLİ…………………..52

5- İNŞAAT, TESİSAT, TAMİRAT VE TADİLÂT İŞLERİNDE İŞVERENLİK VE İŞYERİ
TESCİLİ…………….53

5.1- İnşaat, tamirat, tadilat ve tesisat işlerinin özel olarak yapılması halinde işverenlik ve
işyeri tescili………..53
5.2- İnşaat, tamirat, tadilat ve tesisat işlerinin ihale suretiyle yaptırılması………………………..54

6- KARA, DENİZ VE HAVA ARAÇLARINDA İŞVERENLİK
VE TESCİL İŞLEMİ………………………56

6.1- Kara taşıtlarında tescil işlemi……..56
6.2- Deniz taşıtlarında tescil işlemi……56
6.3-Yabancı bandıralı gemilerde işyeri tescili……………………….57
6.4- Aynı işkolunda bulunan birden çok kara veya deniz yahut hava ulaştırma araçlarının
tescil işlemi…..58

7- RUHSATLARA VE TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜKLERİ TARAFINDAN YAPILAN
BİLDİRİMLERE İSTİNADEN YAPILACAK İŞYERİ TESCİLİ……………………………58

7. 1- Genel Açıklamalar…………………..58
7.2- Ticaret sicili müdürlüklerince tescil edilen şirket kuruluşlarına istinaden otomatik işyeri
tescili…………..59
7.3- Valilikler, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer kamu ve özel hukuk tüzel
kişilerince verilen yapı ruhsatlarına istinaden otomatik işyeri tescili………………………..60
7.4- Diğer Hususlar…………………………62

8- İHALE KONUSU PERSONEL, ÖĞRENCİ VEYA DİĞER TAŞIMA İŞLERİNDE
İŞYERİ DOSYASI TESCİL
EDİLMESİ…..62

9- MADEN VE TAŞ OCAĞI İŞYERLERİNİN TESCİLİ VE İŞVERENLİK
İLİŞKİLERİ…63

10- NOTERLİK İŞYERLERİNİN TESCİLİ VE DEVRİ………63

11- MÜMEYYİZ KÜÇÜKLERE VE SINIRLI EHLİYETSİZLERE AİT İŞYERLERİNİN
TESCİLİ……..64

12- KONSORSİYUM VE İŞ ORTAKLIĞI ŞEKLİNDE ÜSTLENİLEN İHALE KONUSU
İŞLERİN TESCİLİ…………………………64

12.1- Konsorsiyum ve iş ortaklığında alt işverenlik………………65

13- KONUT İŞYERLERİ İLE İŞHANI VE PASAJ İŞYERLERİNDE
İŞVERENLİK………………………………..65

14-OKUL AİLE BİRLİKLERİNDE İŞYERİ TESCİLİ………..67

15- AİLE HEKİMLİKLERİNDE İŞYERİ TESCİLİ…………….67

16- ÜLKEMİZLE ARASINDA SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ OLMAYAN
ÜLKELERDE İŞ ÜSTLENEN İŞVERENLERE AİT İŞYERLERİNİN TESCİLİ…….68

17- İSTİSNA AKDİ KAPSAMINDA ALMANYA’DA İŞ ALAN İŞVERENLERE AİT
İŞYERLERİNİN TESCİLİ………………70

18- 5510 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 20 NCİ MADDESİ KAPSAMINDA İŞYERİ
TESCİLİ…71

19- YED-İ EMİN, TASFİYE MEMURLARI VE KAYYUMLAR……………………..71

20- LİBYA’DA İŞ ALAN TÜRK İŞVERENLERE AİT İŞYERLERİNİN
TESCİLİ…72

21- İŞSİZLİK ÖDENEĞİNDEN YARARLANAN KİŞİLER İLE TÜRKİYE İŞ KURUMU
TARAFINDAN DÜZENLENEN MESLEK EDİNME, GELİŞTİRME VE DEĞİŞTİRME
EĞİTİMİNE KATILAN KURSİYERLER İÇİN İŞYERİ DOSYASI
TESCİLİ………………………………….72

BEŞİNCİ BÖLÜM

İŞYERİ DOSYALARININ KANUN KAPSAMINDAN ÇIKARILMASI VE İZ
İŞLEMLERİ…………………………72

1-İŞYERİ DOSYALARININ KANUN KAPSAMINDAN ÇIKARILMASI
İŞLEMLERİ……………………………73

1.1-En az iki yıllık süreden bu yana gayri faal olan işyerlerinin 5510 sayılı kanun
kapsamından çıkarılması ve iz
işlemleri………………………………….73

1.2-“İşyeri teftişten sarfınazar tutanağı” ve
“İşyerinin kanun kapsamından çıkarılma fişi…………………74
2- İŞYERİ DOSYALARININ İMHA İŞLEMLERİ……….74
3-KANUN KAPSAMINDAN ÇIKMIŞ İŞYERLERİNDEN AYLIK PRİM VE HİZMET
BELGESİ/MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ
VERİLMESİ……………………………74

İKİNCİ KISIM
SİGORTA PRİMİNE ESAS KAZANÇLAR İLE SİGORTA PRİMİNE TABİ
OLMAYACAK KAZANÇLAR………………………………..76

BİRİNCİ BÖLÜM

GÜNLÜK KAZANÇ SINIRLARI VE PRİME ESAS KAZANCIN ÜST SINIRINI
AŞAN PRİMLERİN İADE İŞLEMLERİ

1-GÜNLÜK KAZANÇ SINIRLARI……………………………76
2-PRİME ESAS KAZANCIN ÜST SINIRINI AŞAN PRİMLERİN İADE
İŞLEMLER……………………………..76

İKİNCİ BÖLÜM

KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (a) BENDİ
KAPSAMINDAKİ SİGORTALILAR YÖNÜNDEN SİGORTA PRİMİNE ESAS OLAN
VE OLMAYAN KAZANÇLAR İLE KISMEN PRİME TABİİ TUTULACAK
KAZANÇLAR……………………….78

1- KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (a) BENDİ
KAPSAMINDAKİ SİGORTALILAR YÖNÜNDEN PRİME ESAS
KAZANÇLAR………………………..78

1.1-Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılar
yönünden ücret ve ücret niteliğindeki kazançların prime tabii tutulması…………….79
1.2- Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılar
yönünden ücret dışı ödemelerin prime tabii tutulması…….80
1.3- Hizmet akdinin feshinin geçersizliği halinde yapılacak ödemeler………………81
1.4. Sigortalıların idari yargı kararlarına istinaden görevlerine iade edilmesi üzerine yapılacak
işlem…….82

2- KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (A) BENDİ
KAPSAMINDAKİ SİGORTALILAR YÖNÜNDEN KISMEN PRİME TABİ TUTULACAK
KAZANÇLAR………………………..83

2.1- Yemek paraları………………….83
2.2- Çocuk zammı (yardımı)………84
2.3- Aile zammı (yardımı)…………85
2.4- Özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgarî
ücretin % 30 unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payları
tutarları….86

3- KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (A) BENDİ
KAPSAMINDAKİ SİGORTALILAR YÖNÜNDEN PRİME TABİ TUTULMAYACAK
KAZANÇLAR…………………………86

3.1. Ayni Yardımlar…………………86
3.2. Ölüm, Doğum ve Evlenme Yardımları…………………..86
3.3. Görev Yollukları………………86
3.4. Seyyar Görev Tazminatı, Kıdem Tazminatı, İş Sonu Tazminatı veya Kıdem Tazminatı
Mahiyetindeki Toplu Ödemeler ve Keşif Ücreti……………87
3.5. İhbar Tazminatı………………..87
3.6- Kasa Tazminatı (Mali Sorumluluk Tazminatı)……….88
3.7. Kanunda İstisna Olarak Sayılmayan Diğer Ödemeler………………………………..88

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (A) BENDİ
KAPSAMINDAKİ SİGORTALILAR YÖNÜNDEN PRİME ESASLARIN
KAZANÇLARIN BELİRLENMESİNDE DİĞER
HUSUSLAR………………………….89

1-İŞVERENLERE YÖNELİK OLARAK AÇILAN ALACAK DAVALARINDA ALINAN
KARARLARA İLİŞKİN YAPILACAK
İŞLEMLER……………………………89

1.1-Alacak davaları yönünden….89
1.2-Bahsekonu mahkeme kararlarına istinaden sosyal güvenlik il müdürlüklerince/sosyal
güvenlik merkezlerince yapılacak diğer işlemler…………..90

2-657 SAYILI KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (B) BENDİ
UYARINCA İSTİHDAM EDİLEN SÖZLEŞMELİ PERSONELE YAPILAN EK
ÖDEMELERDEN SİGORTA PRİMİ KESİNTİSİ YAPILIP YAPILMAYACAĞI
…………….90

3-ALTIN BEDELLERİNİN PRİME TABİ OLUP
OLMAYACAKLARI………………91

4- İŞ AKDİNİN İKALE (BOZMA) SURETİYLE SONLANMASI HALİNDE YAPILACAK
ÖDEMELERİN SİGORTA PRİMİNE ESAS KAZANCA DAHİL EDİLİP
EDİLMEYECEĞİ VE İKALE (BOZMA) TAZMİNATI ADI ALTINDA YAPILAN
ÖDEMELERİN KIDEM TAZMİNATI MAHİYETİNDEKİ TOPLU ÖDEMELER
KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLİP DEĞERLENDİRİLMEYECEĞİ…………………………………92

5- ALIŞVERİŞ VEYA HEDİYE ÇEKİ/KARTI/FİŞLERİ İLE ÇALIŞANLAR İÇİN AYNI
YARDIM ADI ALTINDA ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE YAPILAN DİĞER ÖDEMELERİN
PRİME TABİ TUTULUP
TUTULMAYACAĞI……………….92

6- 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUN 8 İNCİ MADDESİNİN 7 NCİ
FIKRASI KAPSAMINDA YAPILAN ÖDEME İLE 5947 SAYILI KANUNUN 10 UNCU
MADDESİ İLE 657 SAYILI KANUNUN EK 33 ÜNCÜ MADDESİNDE DÜZENLENEN;
SÖZLEŞMELİ PERSONELE ÖDENEN NÖBET ÜCRETİNİN PRİME TABİ TUTULUP
TUTULMAYACAĞI ………………..93

7- HUZUR HAKKI ÖDEMELERİNİN PRİME TABİ OLUP OLMADIĞI…………94

8-ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİNİN PRİME TABİ OLUP OLMADIĞI………………94

9-5746 SAYILI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN
DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN İLE 4691 SAYILI TEKNOLOJİ GELİŞTİRME
BÖLGELERİ KANUNUN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN UYARINCA NET
ÜCRET ALAN SİGORTALILARIN PRİME ESAS KAZANCININ HESAPLANMASI..95

ÜÇÜNCÜ KISIM

AYLIK PRİM HİZMET BELGELERİNİN/ MUHTASAR VE PRİM HİZMET
BEYANNAMELERİNİN SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA VERİLMESİNE DAİR
USUL VE ESASLAR………………103

BİRİNCİ BÖLÜM

5510 SAYILI KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (A) BENDİ
KAPSAMINDA SİGORTALI SAYILANLAR YÖNÜNDEN AYLIK PRİM VE
HİZMET BELGESİNİN DÜZENLENMESİ KURUMA VERİLMESİ VE İŞLEME
ALINMASI……………………………..103

1- AYLIK PRİM VE HİZMET BELGELERİNİN DÜZENLENMESİ……………….103
1.1-İşveren ve işyerine ilişkin bilgiler……………………………103
1.2- Sigortalılara ilişkin bilgiler…..104
1.3-Belgeye ilişkin bilgiler………..120
1.4- Belgeyi düzenleyen kişiye ilişkin bilgiler……………….121
2- AYLIK PRİM VE HİZMET BELGELERİNİN KURUMA VERİLMESİ………121
2.1- Fiili hizmet süresi zammı kapsamında çalışan sigortalılarla ilgili yapılacak bildirimler
…………….125
2.2 Aylık prim ve hizmet belgesinin sonradan verilmesi ve belgenin işleme alınma
usülleri….127

3-E-SİGORTA UYGULAMASINA BAŞVURULMASI, E-SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN
E-DEVLETTEN ONAYLANMASI VE AKTİVASYON İŞLEMLERİ……………..129

3.1- Başvuru…………………………….129
3.2. E-Bildirge başvurusunda vekaletname……………………130
3.3- E-Bildirge başvurusunda istisnai durumlar……………..131
3.4. E-Bildirge şifre başvurusuna istinaden e-devlet üzerinden şifrenin alınması…..131
3.5- Ünite tarafından yapılacak işlemler…………………………133
3.6- Şifrenin iptali……………………..133
3.7- Şifrenin çalınması, kaybolması, unutulması……………..134
3.8-E-sigorta uygulamasına ilişkin diğer hususlar……………134

4-MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİNİN DÜZENLENMESİ,
VERİLMESİ VE İŞLEME
ALINMASI………………………………134

4.1- Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin verilmesi…134
4.2- Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin düzenlenmesi…………………………….135
4.3-Diğer Hususlar…………………….137

DÖRDÜNCÜ KISIM

5510 SAYILI KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (A) BENDİ
KAPSAMINDA SİGORTALI SAYILANLAR YÖNÜNDEN PRİMLERİN
ÖDENMESİNE İLİŞKİN İŞLEMLER……………………… 139

BİRİNCİ BÖLÜM

KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDENİN BİRİNCİ FIKRASININ (A) BENDİ KAPSAMINDA
SİGORTALI OLANLAR YÖNÜNDEN PRİMLERİN ÖDENME SÜRELERİ
VE USULLERİ……………………..139

1- KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDENİN BİRİNCİ FIKRASININ (A) BENDİ KAPSAMINDA
SİGORTALI OLANLAR YÖNÜNDEN PRİMLERİN ÖDEME YÜKÜMLÜLERİ VE PRİM
ÖDEME SÜRELERİ………………139
2- PRİM BORÇLARININ KATMA DEĞER VERGİSİ İADE ALACAĞINDAN MAHSUP
SURETİYLE ÖDENMESİ………142
3- PRİMLERİN ÖDENMESİ GEREKEN SÜRENİN SON GÜNÜNÜN TATİLE
RASTLAMASI……………………….145
4- PRİM BORÇLARINA HALEF OLMA VE DİĞER HÜKÜMLER………………145
5- GECİKME CEZASI VE ZAMMI UYGULAMASI….146
5.1- Prim ve diğer alacaklar yönünden hesaplama…………146
5.2- İdari para cezaları yönünden……………………………….148
6-Prim iade işlemleri……………….149

BEŞİNCİ KISIM

AFET VE DİĞER MÜCBİR SEBEP HALLERİNDE BELGELERİN VE
BEYANNAMELERİN VERİLME SÜRESİ VE PRİMLERİN ERTELENMESİNE
İLİŞKİN İŞ VE İŞLEMLER…152
GENEL AÇIKLAMALAR……152
BİRİNCİ BÖLÜM
YANGIN, SU BASKINI, SEL, KURAKLIK, YER KAYMASI, DEPREM GİBİ
AFETLERLE AĞIR HASTALIK, AĞIR KAZA, TUTUKLULUK VE SABOTAJ GİBİ
NEDENLERLE BAKANLIK VE MALİYE BAKANLIĞINCA MÜŞTEREKEN
BELİRLENEN VAKA, AFET VEYA MÜCBİR SEBEP HÂLLERİNDE
BELGELERİN VERİLME SÜRESİ VE PRİMLERİN ERTELENMESİ…..153

1.BORÇLARIN DURUMUNA GÖRE YAPILACAK ERTELEME
İŞLEMLERİ………………………….153
1.1- Vaka, afet veya Bakanlık ve Maliye Bakanlığınca müştereken belirlenen vaka, afet veya
mücbir sebep tarihinden önce ödeme süresi dolmuş mevcut borçlar…………………153
1.2. Vaka, afet Bakanlık ve Maliye Bakanlığınca müştereken belirlenen vaka, afet veya
mücbir sebebin meydana geldiği tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar tahakkuk edecek
borçların tespiti……………………..154
1.3- Vaka veya afetin belgelenmesi…………………………..154
1.4- Prim ödeme aczine düşüldüğünün belgelenmesi…..155
1.5. Erteleme döneminde gecikme zammı hesaplanması.155
1-6- Vaka, afet veya Bakanlık ve Maliye Bakanlığınca müştereken belirlenen vaka, afet veya
mücbir sebep durumunda aylık prim ve hizmet belgesi/muhtasar prim ve hizmet
beyannamesinin verilme süresi..155

İKİNCİ BÖLÜM

YETKİLİ MAKAMLARCA GENEL HAYATI ETKİLEDİĞİNE DAİR KARAR
VERİLEN VAKA, AFET VEYA MÜCBİR SEBEP HÂLLERİNDE YAPILACAK
İŞLEMLER………………………..156
ALTINCI KISIM
PRİMLER VE İDARİ PARA CEZALARININ TERKİN VE
ZAMANAŞIMI………………….158

BİRİNCİ BÖLÜM

SİGORTA PRİMİ, İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ VE İDARİ PARA CEZASI
ALACAKLARININ TERKİNİ……………………………..158
1.ÖDEME VADESİNE GÖRE YAPILACAK TERKİN İŞLEMLERİ…………..159
1.1- ÖDEME VADESİ 31/12/2015 VEYA ÖNCEKİ BİR TARİHTE SONA ERMİŞ OLAN
ALACAKLAR YÖNÜNDEN TERKİN İŞLEMLERİ..159
1.2- ÖDEME VADESİ 31/12/2015 TARİHİNDEN SONRA SONA ERMİŞ ALACAKLAR
YÖNÜNDEN TERKİN İŞLEMLERİ……………………….160
1.3- ÖDEME VADESİ HEM 31/12/2015 TARİHİNDEN ÖNCE HEM DE 31/12/2015
TARİHİNDEN SONRA SONA ERMİŞ ALACAKLAR YÖNÜNDEN TERKİN
İŞLEMLERİ………………………..161
1.4- TERKİN YETKİSİ…………161
1.5- TERKİN EDİLEN ALACAKLARIN SAYIŞTAY BAŞKANLIĞINA
BİLDİRİLMESİ…………………..161
İKİNCİ BÖLÜM
1.EĞİTİME KATKI PAYI, ÖZEL İŞLEM VERGİSİ VE DAMGA VERGİSİ
ALACAKLARININ TERKİNİ…………………………….161

1.1- 5510 sayılı Kanun kapsamından çıkarılmış işyeri dosyalarında mevcut eğitime katkı
payı, özel işlem vergisi ve damga vergisi alacaklarının zamanaşımı nedeniyle terkini………162
1.2-Zamanaşımına girmiş olması nedeniyle terkin edilmesi uygun görülen eğitime katkı payı,
özel işlem vergisi, damga vergisi alacaklarına ilişkin “Bütçe Gelirleri Tahakkuk Artıklarından
Zamanaşımına Uğramış Olanlara İlişkin Ayrıntı Cetvel”inin düzenlenmesi……..163
1.3- 5510 sayılı Kanun kapsamından çıkarılmış işyeri dosyalarında mevcut eğitime katkı
payı, özel işlem vergisi ve damga vergisi alacaklarının zamanaşımına uğramamış olmasına
rağmen, tahsil imkansızlığı veya alacağın tahsili için yapılacak giderlerin alacaktan fazla
olması nedeniyle terkini………….164

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

1. SİGORTA PRİMİ VE İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMLERİNDE
ZAMANAŞIMI…………………….165

1- İşverenlerce kendiliğinden düzenlenen ve yasal süresi içinde Kuruma verilen veya yasal
süresi dışında verilmekle birlikte incelemeye sevk edilmeksizin işleme alınan prim
belgelerinden/beyannamelerinden dolayı tahakkuk eden sigorta primi ve işsizlik sigortası
primlerinin tahsilinde dikkate alınacak zamanaşımı süresi………………………………166
2- Mahkeme kararına, denetim ve kontrolle görevli memurlarca yapılan tespitlere veya
bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulmuş kurum ve
kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelere istinaden düzenlenen prim belgelerinden dolayı
tahakkuk eden primlerin tahsilinde dikkate alınacak zamanaşımı süresi……………168

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İDARİ PARA CEZALARINDA ZAMANAŞIMI……169
1. İDARİ PARA CEZALARINDA ZAMANAŞIMI SÜRESİ………………………..169
1.1- İdari para cezalarında tahakkuk zamanaşımı süresi.169
1.2- İdari para cezalarında tahsil zamanaşımı süresi…….171

BEŞİNCİ BÖLÜM

1.ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN KESİLMESİ VE DURMASI……………………….173
1.1- Zamanaşımının kesilmesi..173
1.2. Zamanaşımının durması (işlememesi)…………………175

ALTINCI BÖLÜM

ORTAK HÜKÜMLER……….176

1.ZAMANAŞIMINA İLİŞKİN ORTAK HÜKÜMLER……………………………….176
1.1- 1479 ve 2926 sayılı kanunlara göre zamanaşımı….176
1.2. Zamanaşımına giren borç ile ilgili olarak ünite tarafından
yapılacak işlemler……………….177
1.3. Posta veya memur eliyle tebliğ edilemeyen borçların
tebliğ edilme usulü………………178
1.4- Terkin edilen alacakların, borcu yoktur yazısının
verilmesine etkisi………………….178
1.5. Alacağın terkin edilmesi durumunda
yapılacak işlem……………………..178
1.6. İşsizlik sigortasının terkin edilmesi durumunda
yapılacak işlem…………………….178
1.7. Muhasebe İşlemleri…………178

YEDİNCİ KISIM

5510 SAYILI KANUNUN EK-9 UNCU MADDESİ KAPSAMINDA EV
HİZMETLERİNDE SİGORTALI ÇALIŞTIRAN GERÇEK KİŞİLERE AİT TESCİL,
PRİM TAHAKKUK VE TAHSİLAT İŞLEMLERİ..179

BİRİNCİ BÖLÜM

5510 SAYILI KANUNUN EK-9 UNCU MADDESİNİN KAPSAMI………….179
1-5510 SAYILI KANUNUN EK-9 UNCU MADDESİ KAPSAMINDA
ÇALIŞANLAR……………………179

İKİNCİ BÖLÜM

EV HİZMETLERİNDE AYDA AYNI KİŞİ YANINDA 10 GÜN VE DAHA FAZLA
SÜRE İLE SİGORTALI ÇALIŞANLAR……………….180
1. EV HİZMETLERİNDE AYDA AYNI KİŞİ YANINDA 10 GÜN VE DAHA FAZLA
SÜRE İLE SİGORTALI ÇALIŞANLARIN DURUMU……………………………….180
1.1- EV HİZMETLERİNDE 10 GÜN VE DAHA FAZLA SÜRE İLE SİGORTALI
ÇALIŞTIRANLARIN İŞVERENLİK UYGULAMALARI…………………………..182
1.2- EV HİZMETLERİNDE 10 GÜN VE DAHA FAZLA SÜREYLE SİGORTALI
ÇALIŞANLARIN BİLDİRİMİ VE TESCİL İŞLEMLERİ…………………………….182
1.3- EKSİK GÜN BİLDİRİMİ/BEYAN DEĞİŞİKLİĞİ………………………………..184
1.4- SİGORTALILIĞIN SONA ERMESİ………………….186
1.5- EV HİZMETLERİNDE 10 GÜN VE FAZLA SÜRE İLE ÇALIŞANLARIN PRİM
ORANLARI…………………………186
1.6- DAMGA VERGİSİ………..187
1.7- İDARİ PARA CEZASI……..187
1.8. GENEL SAĞLIK SİGORTALILIĞI VE YARARLANMA ŞARTLARI…….187
1.9. İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI BİLDİRİMİ VE SAĞLANAN
YARDIMLAR………………………..188

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

EV HİZMETLERİNDE AYNI KİŞİ YANINDA AYDA 10 GÜNDEN AZ SÜRE İLE
SİGORTALI ÇALIŞANLAR….188
1.EV HİZMETLERİNDE AYDA AYNI KİŞİ YANINDA 10 GÜN VE DAHA AZ SÜRE
İLE SİGORTALI ÇALIŞANLARIN DURUMU……………188
1.1- Ev hizmetlerinde 10 günden az süreyle sigortalı çalışanların bildirimi…………188
1.2- Ev hizmetlerinde 10 günden az çalışanların uzun vadeli sigorta kolları ve genel sağlık
sigortası…189
1.3- Ev hizmetinde 10 günden az süre ile sigortalılığı bulunanların diğer statülerdeki
sigortalılığı……………………………….190
1.4- Ev hizmetlerinde 10 günden az çalışanların prim oranları…………………………..191

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞTIRILANLARA İLİŞKİN
DİĞER HUSUSLAR……………….192
1- 1/4/2015 TARİHİNDEN ÖNCE EV HİZMETLERİNDE SİGORTALI ÇALIŞTIRAN
GERÇEK KİŞİLER HAKKINDA YAPILACAK
İŞLEMLER………………………………192
2-1/4/2015 TARİHİNDEN SONRA İŞVEREN SİSTEMİNDE YAPILACAK
İŞLEMLER………………………………192
3-EV HİZMETLERİNDE KANUNUN EK-9 UNCU MADDE KAPSAMINDA
ÇALIŞANLARIN ÜNİTELERCE TAKİBİ…………………..192

BEŞİNCİ BÖLÜM

5510 SAYILI KANUNUN EK-9 UNCU MADDESİ KAPSAMINDA KONUT
KAPICILIĞI İŞYERLERİNDE ÇALIŞANLAR……………..193

1.GENEL AÇIKLAMALAR……………193
2.KONUT KAPICILIĞI KAPSAMINDA OLANLAR………….194
3.KONUT KAPICILIĞI İŞYERLERİNİN İŞVERENLİK VE TESCİL UYGULAMALARI….194
4.1/3/2019 TARİHİNDEN İTİBAREN KOLAY İŞVERENLİK KAPSAMINA ALINAN

KONUT KAPICILIĞI İŞYERLERİNDE İŞYERİ VE SİGORTALI TESCİL
İŞLEMLERİ…194

5.TAHAKKUK VE PRİMLERİN ÖDENMESİ……………………195
6.SİGORTALILIĞIN SONA ERMESİ VE BİLDİRİMİ………..197
7.KONUT KAPICILIĞI İŞYERLERİNDE ÇALIŞANLARIN PRİM ORANLARI……197
8.DİĞER DÜZENLEMELER VE ORTAK HUSUSLAR………197
8.1-YABANCI UYRUKLULARIN EK 9 UNCU MADDE KAPSAMINDA KONUT
KAPICILIĞI İŞYERLERİNDE ÇALIŞMASI……………………..197
8.2-KONUT KAPICILIĞI İŞYERLERİNDE ÇALIŞTIRILACAKLARA İLİŞKİN İDARİ
PARA CEZALARI…………………………197
8.3.-KOLAY İŞVERENLİK KAPSAMINDA KONUT KAPICILIĞI İŞYERLERİNDE
ÇALIŞANLARIN İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI BİLDİRİMLERİ VE BU
KAPSAMDA YAPILACAK YARDIMLAR……………………….198
8.4-KOLAY İŞVERENLİK KAPSAMINDA KONUT KAPICILIĞI İŞYERLERİNDE PRİM
TEŞVİK, DESTEK VE İNDİRİM UYGULAMALARI……….198
8.5-İŞE GİRİŞİ SİSTEMDE KAYITLI OLMAYAN SİGORTALILARA İLİŞKİN

YAPILACAK İŞLEMLER……………..198

SEKİZİNCİ KISIM

DİĞER HUSUSLAR…………………..199

1.YOL VE YEMEK PRİM İADELERİ…………………………….199
2.KAMU SEKTÖRÜNE İLİŞKİN MAHİYET KODUNUN BELİRLENMESİ……..204
3. E-SİGORTA SÖZLEŞMELERİNİN İMHA
SÜRESİ……..207
4. MAHKEMELERDEN İNTİKAL EDEN MÜZEKKERE YAZILARI………………..208
5. 5510 SAYILI KANUNUN EK-10 UNCU MADDESİ KAPSAMINDA OLANLARDAN
İŞSİZLİK SİGORTASI KESİLMEMESİ …………………………208
6. HİZMET AKDİNİN FESHİNİN GEÇERSİZLİĞİ HALİNDE YAPILACAK
ÖDEMELERE İLİŞKİN BELGELERİN VERİLMESİ VE PRİMLERİN ÖDENMESİ
İŞLEMLERİ………………………………..210
7.ARABULUCULUK SÖZLEŞMELERİNİN MAHKEME İLAMI OLARAK SAYILIP
SAYILMAYACAĞI………………………211
8.DAMGA VERGİSİNDEN MUAF OLAN BU İŞVERENLER ADINA TAHAKKUK
ETMİŞ DAMGA VERGİLERİNİN TERKİN EDİLİP EDİLEMEYECEĞİ, BU
VERGİLERİN ÖDENMİŞ OLMASI HALİNDE İADE EDİLİP EDİLEMEYECEĞİ VE
SAHTE İŞYERİ TESCİL ETTİRDİĞİ TESPİT EDİLEN KİŞİLERCE, SAHTE TESCİLLİ
İŞYERLERİNDEN BİLDİRİLEN AYLIK PRİM VE HİZMET BELGELERİNDEN
DOLAYI TAHAKKUK ETMİŞ VE ÖDENMEMİŞ DAMGA VERGİLERİNİN TERKİN
EDİLİP EDİLEMEYECEĞİ…………..212
9.MALİ TATİL UYGULAMASI…..213
10.BELGE, BİLDİRGE VE BEYANNAMELERİN KASTEN GERÇEĞE AYKIRI
OLARAK DÜZENLENMESİ………..213
10.1-Aylık prim ve hizmet belgeleri ile sigorta primleri yönünden………………………….214
10.2-4857 sayılı İş kanununa göre asıl işveren alt işveren ilişkisinin olmadığının tespiti
halinde yapılacak işlemler………………215
11.ALACAKLARIN ZAMANAŞIMINA
UĞRATILMAMASI………………………216
12. SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNİN EK-4 ÜNCÜ MADDESİNİN
UYGULANMASI…………………………..217
13.İDARİ PARA CEZALARINA VE KURUM ALACAKLARINA İLİŞKİN YAPILACAK
BAZI İŞLEMLER………………………….219
14.APARTMAN VE SİTE YÖNETİMLERİNİN DEFTER TÜRÜ HAKKINDA……..219
15.MAHSUP İŞLEMLERİ………………220
15.1-İşyeri dosyası ve borç türleri seçimi…………………………….220
15.2-Rızaen yapılan ödemelerde mahsup…………………………….220
16.ARABULUCULUK FAALİYETİ SONUCU ANLAŞMA SAĞLANMASI HALİNDE
FESİH TARİHİNİN BELİRLENMESİ……………………………….221

 

 

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.