DOLAR
EURO
ALTIN
BIST
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
İstanbul °C

SGK Genelgesi 2020/21 (2013/11 sayılı Genelgede Değişiklik)

214
A+
A-

SGK Genelgesi 2020/21 (2013/11 sayılı Genelgede Değişiklik)

TC.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı: 92604331-010.06.02-E.7267869    19/06/2020

Konu: 2013/11 sayılı Genelgede Değişiklik

GENELGE

2020/21

Bilindiği üzere, 8/3/2018 tarihli ve 30354 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair 7078 sayılı Kanun ve 3/8/2018 tarihli ve 30498 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7146 sayılı Askerlik Kanunu ile Diğer Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 5510 sayılı Kanunda düzenlemeler yapılmıştır. Ayrıca; 25/6/2019 tarihli ve 30813 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7179 sayılı Askeralma Kanunu yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş, 19/7/2019 tarihli ve 7186 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile de 3201 sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun’da değişiklikler yapılmıştır.

Gerek 5510 sayılı Kanunda yapılan düzenlemeler gerek de 7179 sayılı Askeralma Kanununun yürürlüğe girmesi ve 3201 sayılı Kanunda yapılan değişiklikler ile güncellenen mevzuat sonucunda 22/2/2013 tarihli ve 2013/11 sayılı Genelge’de yapılan değişiklikler aşağıda açıklanmıştır.

A- GENELGENİN BİRİNCİ KISMINDA YAPILAN DÜZENLEMELER

1-    Birinci bölümde yer alan “1.9- İŞKUR tarafından düzenlenen Toplum Yararına Çalışma Programlarından yararlananlar ” alt başlığının birinci, üçüncü ve beşinci paragrafları kaldırılmış, dördüncü paragrafında yer alan “gereğince” ibaresinden sonra gelen “yukarıda belirtilen şartlarla” ibaresi çıkartılmıştır.

2-    Birinci bölümde yer alan “1.19- Özel sağlık hizmeti sunucularında görev yapan hekimler” alt başlığının birinci paragrafı kaldırılmıştır.

3-    Birinci bölümde yer alan “2.1- Özel işyerinden kamu işyerine, kamu işyerinden özel işyerine geçenlerin gün sayısının belirlenmesi” alt başlığına “Örnek 3-” den sonra gelmek üzere aşağıdaki örnekler eklenmiştir.

“Örnek 4- Ek 5 inci madde kapsamında sigortalılığı devam ederken kamu işyerinde 19/5/2018 tarihinde çalışmaya başlayan sigortalının ek 5 inci madde kapsamında 2018/5 inci aya ait 18 gün, kamu işyerinden (4/a) kapsamında 2018/5 inci aya ait 27 gün olmak üzere toplamda 45 gün hizmet bulunmaktadır. Ancak, sigortalının söz konusu çalışmasının geçtiği ayın 31 gün olması ve aynı ay içerisinde kamu işyerinde çalışmaya başlaması nedeniyle 1 günlük hizmet artık gün olarak değerlendirilecek ve 2018/5 inci aya ilişkin gün sayısı 44 gün olarak kabul edilecektir.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Örnek 5- Vergi mükellefiyetinin sona ermesi nedeniyle (4/b) kapsamındaki sigortalılığı 7/9/2017 tarihinde sona eren sigortalı, 18/9/2017 tarihinde kamu işyerinde (4/a) kapsamında çalışmaya başlamıştır. 2017/9 uncu aya ait (4/b) kapsamındaki gün sayısı 7 gün, (4/a) kapsamındaki gün sayısı ise 27 gün olmak üzere, bu aya ait toplam gün sayısı 34 gün olarak kabul edilecektir. ”

4-    İkinci bölümde yer alan “1- Ceza infaz kurumları ile tutukevlerinde çalışanlar” başlığının üçüncü paragrafı kaldırılmıştır.

5-    İkinci bölümde yer alan “3.2- Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre çalışanlar” alt başlığının ikinci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraflar eklenmiştir.

“2108 sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasının 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında; 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında sigortalı sayılmayı gerektirecek bir çalışması bulunmayan veya bu kapsamda aylık almayan köy ve mahalle muhtarları, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılacakları hüküm altına alınmıştır.

Vazife malullüğü aylığı almakta iken muhtar seçilen kişilerin muhtarlık görevlerine istinaden Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılmayacaklardır. Ancak muhtar seçilenlerin muhtarlık görevleri haricinde aynı zamanda Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin 1, 2, 3 ve 4 numaralı alt bendi kapsamına girecek nitelikte çalışmaları bulunmaları halinde bu kişiler hakkında iş kazası ve meslek hastalığı sigortası, talepleri halinde ise bu taleplerini Kuruma bildirdikleri tarihi takip eden ay başından itibaren, haklarında uzun vadeli sigorta kolları uygulanacaktır. ”

6-    Üçüncü bölümde yer alan “4- Askerlik hizmetini yapmakta olanlar” başlığının açıklamaları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Fiili askerlik hizmeti silah altına alınmakla başlayıp terhis tarihinde sona ermekte, kamu hizmeti olan askerlik görevini fiili olarak yapmakta olanlar bu görevleri nedeniyle gerek 506 sayılı Kanunun mülga 3 üncü maddesi, gerek Kanunun 6 ncı maddesi kapsamında sigortalı sayılmamaktadır.

Ancak; askerlik hizmetinden sayılan izin, hava değişimi, istirahat süreleri, birliğe sevk tarihi ile birliğe katılış tarihi arasında geçen süre veya erken terhis mahiyetinde izinli sayılan süreler ile askerlik hizmetinden sayılmayan sürelerde hizmet akdine tabi çalışılması durumunda, bu sürelere ilişkin belge sunulması ve bildirilen hizmetlerin fiili çalışmaya dayanmadığına dair aksine bir tespitin bulunmaması halinde, bu sürelerde bildirilmiş olan hizmetler geçerli sayılacaktır.

(4/a) kapsamındaki sigortalılığın başladığı tarihte fiili olarak askerlik hizmetini yapmakta olanların, askerlik hizmetini yaptığı dönemde sigortalılığının bildirildiği işyerindeki (4/a) kapsamındaki çalışmalarının terhis tarihinden sonra da devam ettiğinin anlaşılması halinde, fiili olarak askerlik yaptığı dönemdeki hizmetleri iptal edilecek, terhis tarihinden sonra geçen hizmetler ise geçerli sayılacaktır. ”

7-    Dördüncü bölümde yer alan “2.4- İlk defa işyeri bildirgesi verecek işyerlerinde işe başlatılacak sigortalılar” alt başlığının birinci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraflar eklenmiştir.

“Ayrıca, şirket kuruluş aşamasında ticaret sicil müdürlüklerince elektronik ortamda aktarılan bilgilere göre otomatik işyeri tescili yapılan işyerleri için, sigortalı çalıştırılacağına ilişkin bildirimler, şirket kuruluşu aşamasında da alınabilmekte ve alınan bu bilgilere göre sigortalı tescil işlemleri yapılabilmektedir.

Şirket kuruluş aşamasında çalıştırılacak sigortalılara ilişkin sigortalı tesciline esas olan bilgileri, ticaret sicil memurluklarınca Kurumumuza elektronik ortamda aktarılan sigortalıların tescil işlemleri otomatik olarak yapıldığından, bu sigortalılar için ayrıca sigortalı işe giriş bildirgesi istenmeyecektir.

Ancak, otomatik tescil yapılan işyerleri için şirket kuruluş aşamasında çalıştıracağı sigortalılara ilişkin bildirimde bulunulmayan işyerlerinde çalıştırılacak sigortalıların işe giriş bildirimleri cari usullere göre yapılacaktır. ”

8-    Dördüncü bölümde yer alan “2.21- Güvenlik korucularının bildirimi” alt başlığından sonra gelmek üzere aşağıdaki alt başlık açıklamalarıyla birlikte eklenmiştir.

“2.22- İşe iade davası sonunda işe başlatılan sigortalıların bildirimi”

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalılığı sonlandırılan ancak, mahkeme veya özel hakem tarafından 4857 sayılı Kanunun 21 inci maddesi kapsamında işveren tarafından geçerli sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı tespit edilerek feshin geçersizliğine karar verilen ve işveren tarafından tekrar işe başlatılacak olan sigortalı için öncelikli olarak işe iade davasına konu olan sigortalı işten ayrılış bildirgesi hakkında “1.4- İşe iade davası sonunda işe başlatılmayan sigortalıların işten ayrılış bildirgesinin verilme süresi” başlıklı bölümde açıklandığı şekilde işlem yapılacak ve işverence işe başlatılacak olan sigortalının işe giriş bildirgesi cari usullere göre verilecektir. ”

9-    Beşinci bölümde yer alan “1.1- e-sigorta yoluyla verilmesi” alt başlığının dördüncü paragrafındaki “özürlü” ibaresi “engelli” şeklinde, “aynı gün içinde’ ibareside “işe giriş tarihini takip eden ilk iş günü saat 23:59’a kadar” şeklinde değiştirilmiştir.

10-    Beşinci bölümde yer alan “1.3- Yasal süresinde verilmeyen sigortalı işe giriş bildirgeleri” alt başlığının altıncı ve yedinci paragrafları çıkarılmış, yedinci paragraftan sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

“Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmediğinin, bu başlığın üçüncü paragrafında belirtilen durumlar haricinde tespit edilmesi durumunda sigortalı işe giriş bildirgesi re’sen düzenlenecektir. Kurumca re ’sen düzenlenen sigortalı işe giriş bildirgeleri için Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi gereğince asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanacaktır. ”

11 – Beşinci bölümde yer alan “2- Sigortalı işe giriş bildirgesinin düzenlenmesi” başlığının üçüncü paragrafının beş numaralı bendi aşağıdaki şekilde, sekiz numaralı bendinde yer alan “özürlü” ibaresi “engelli” şeklinde değiştirilmiştir.

“- 15 numaralı alana 2008 yılı Ekim ayı başından önce 506 sayılı Kanuna göre yaşlılık aylığı bağlananlar ile bu tarihten önce sigortalılığı başlayan ve 5510 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesine göre (4/a) kapsamında yaşlılık aylığı bağlanacak sigortalılardan yeniden Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışmaya başlayanlar için tercihleri doğrultusunda tüm sigorta kolları ya da sosyal güvenlik destek primine ilişkin sigortalılık türü seçilecektir. 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinde belirtilen kurumlarda çalıştırılan sigortalılar için madde hükmünde sayılan istisnalar hariç “tüm sigorta kolları ” seçeneği, Kanunun 5 inci maddesine tabi sigortalı olanlar için ise uygun olan sigortalılık türü işaretlenecektir. ”

12-    Altıncı bölümde yer alan “1- Sigortalılığın sona ermesi” başlığının sekizinci paragrafı kaldırılmıştır.

13-    Altıncı bölümde yer alan “1.2- Yasal süresinde verilmeyen sigortalı işten ayrılış bildirgeleri” alt başlığındaki “Örnek 7-”den sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf ilave edilmiştir.

“Sigortalı işten ayrılış bildirgesinin verilmediğinin; mahkeme kararı veya Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca yapılan tespitler ya da diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarının kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemeler veya bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgeler haricinde tespit edilmesi durumunda sigortalı işten ayrılış bildirgesi, yapılacak bir ay süreli tebligat ile ilgili işveren veya alt işverenden istenecek, söz konusu bildirge yapılan tebligata rağmen verilmediği takdirde re’sen düzenlenecektir. Yapılan tebligat nedeniyle işveren tarafından bildirilen veya Kurumca re ’sen düzenlenen sigortalı işten ayrılış bildirgeleri için Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi gereğince asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası uygulanacaktır. ”

14-    Altıncı bölümde yer alan “2.1- İşten ayrılış nedeni” alt başlığındaki işten ayrılış nedenleri tablosundaki “26- Disiplin kurulu kararı ile fesih” kodu “26- Devamsızlık nedeni ile fesih” olarak değiştirilmiştir.

B- GENELGENİN İKİNCİ KISMINDA YAPILAN DÜZENLEMELER

1- Birinci bölümde yer alan “2- 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılığın sona ermesi” başlığının on birinci ve on ikinci paragrafları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve on ikinci paragraftan sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf ile örnekler eklenmiştir.

“2925 sayılı Kanun kapsamında iken askerlikte, tutuklulukta veya hükümlülükte geçirilen süreler bu kapsamda sigortalılık süresi olarak değerlendirilmeyecektir. ”

“2925 sayılı Kanun kapsamında prim ödemeye devam edenlerden; askerlik, tutukluluk ve hükümlülük nedeniyle sigortalılığı sonlandırılanların, yeniden sigortalı olmak için talepte bulunmaları halinde talep tarihini takip eden aybaşından itibaren “İstek ve Tescil Belgesi” alınmaksızın 2925 sayılı Kanun tabi sigortalılıkları yeniden başlatılacaktır. ”

“Askerlik hizmetini yaptığı veya yurt dışında bulunduğu dönemde 2925 sayılı Kanun kapsamında sigortalı olma talebinde bulunup sigortalılığı başlatılan ve prim ödemeye devam edenlerin, askerlik ve yurt dışında bulunduğu dönemler iptal edilerek, terhis edilenlerin terhis tarihini, yurda dönüş yapanların yurda dönüş tarihini takip eden ay başından sigortalılıkları başlatılacaktır.

Örnek 3- 7/12/1990 tarihli talebine istinaden 1/1/1991 tarihi itibariyle 2925 sayılı Kanun kapsamına alınan ve prim ödemesi olmayan (S)’nin sigortalılığı, 1/1/1992 tarihi itibariyle sona erdirilecek ve 1991 yılına ait primler cari usullere göre tahsil edilecektir.

Örnek 4- 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılığı devam ederken 2016 yılı Kasım, Aralık ayına ait primini süresinde ödemeyen sigortalının 1/1/2017 tarihi itibariyle sigortalılığı sonlandırılacak ve ödenmeyen aylara ait primler cari usullere göre tahsil edilecektir.

Örnek 5- 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılığı devam ederken 21/5/2015-28/9/2016 tarihleri arasında Kanunun (4/a) bendi kapsamında çalışması bulunan sigortalının çalışmaya başladığı tarihten bir gün önce 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılığı sonlandırılacak, çalışmasının bittiği tarihi takip eden ay başı (1/10/2016)itibariyle 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılığı yeniden başlatılacaktır.

Örnek 6- Sigortalı (M)’nin 1/3/1995 tarihi itibariyle 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılığı devam ederken 28/9/1995 tarihinde askere alınmasından dolayı 27/8/1995 tarihinde sigortalılığı durdurulduğu, ancak yazılı talepte bulunmadan terhis olduğu 27/1/1997 tarihi itibariyle primlerini ödemeye devam ettiği anlaşıldığından, yeni bir talep alınarak 1/2/1997 tarihi itibariyle 2925 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılığı devam ettirilecektir. ”

2- Birinci bölümde yer alan “3.4- 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalı iken Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine tabi sigortalılığı bulunanlar” alt başlığının beşinci paragrafında yer alan “başlatılan ve devam edenlerden” ibaresi “başlatılanlardan, 24/4/2019 tarihinden önce ” şeklinde, yine aynı paragrafta yer alan “sayılacaktır. ” ibaresi “sayılacak, bu sigortalılığın son bulması halinde 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılık yeniden başlatılacaktır. ” şeklinde değiştirilmiş, “Örnek 2-“ çıkartılmış, örnekler teselsül ettirilmiş ve “Örnek 5-” eklenmiştir.

“Örnek 5- Örnek 4’deki sigortalı (C)’nin, vergi mükellefiyetin 12/5/2021 tarihinde sona erdiği varsayıldığında, 1/6/2021 tarihi itibariyle 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılığı başlatılacaktır. ”

3-    İkinci bölümde yer alan “2.1- Ek 5 inci madde kapsamında sigortalığının başlatıldığı tarihte zorunlu sigortalı oldukları sonradan tespit edenler” başlığındaki “edenler” ibaresi “edilenler” şeklinde değiştirilmiş ve bu alt başlıktan sonra gelmek üzere aşağıdaki alt başlık açıklamalarıyla birlikte eklenmiştir.

“2.2- Askerde veya yurt dışında olunan sürelerde ek 5 inci madde kapsamında sigortalı olma talebinde bulunanlar

Askerlik hizmetini yaptığı veya yurt dışında bulunduğu dönemde Kanunun ek 5 inci madde kapsamında sigortalı olma talebinde bulunup sigortalılığı başlatılan ve prim ödemeye devam edenlerin, askerlik ve yurt dışında bulunduğu dönemler iptal edilerek, terhis edilenlerin terhis tarihini, yurda dönüş yapanların yurda dönüş tarihini takip eden gün itibariyle sigortalılıkları başlatılacaktır. ”

4-    İkinci bölümde yer alan “4- Sigortalılığın sona ermesi” başlığının beşinci paragrafı aşağıdaki şekilde, yedinci paragrafında yer alan “sona erenlerin son bulduğu, tutuklu veya hükümlülerin tahliye edildiği,” ibaresi “nedeniyle sona erenlerin sona erme tarihi, tutukluluk ve hükümlülük sürelerinin bittiği,” şeklinde değiştirilmiş, dokuzuncu paragraf kaldırılmış, dokuzuncu

paragraftan sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiş ve “Örnek 10-” dan sonra gelmek üzerede aşağıdaki örnekler eklenmiştir.

“Ek 5 inci madde kapsamında iken askerlikte, tutuklulukta veya hükümlülükte geçirilen süreler bu kapsamda sigortalılık süresi olarak değerlendirilmeyecektir. ”

“2019/9 sayılı Genelgenin yayımlandığı 24/4/2019 tarihinden önce ek 5 inci madde kapsamındaki sigortalılıkları talepleri üzerine borçlu olarak sona erdirilenlerin, daha sonra bu sigortalılıklarını prim ödenmiş son gün itibariyle sona erdirilmesine yönelik verilen dilekçeler hakkında herhangi bir işlem yapılmayacaktır. ”

“Örnek 11- 25/10/2018 tarihi itibariyle ek 5 inci madde kapsamında sigortalılığı başlayan ve 23/8/2019 tarihli dilekçesi ile primi ödenmiş son gün itibariyle sigortalılığını sonlandırma talebinde bulunan sigortalı (K) ’nın, prim ödemeleri aşağıdaki şekildedir.

YılAyPrim Ödemesi (Evet/Hayır)
 EkimEvet
2018KasımHayır
 AralıkEvet
 OcakEvet
 ŞubatHayır
 MartHayır
2019NisanHayır
MayısEvet
 HaziranHayır
 TemmuzHayır
 AğustosHayır

Sigortalı (K)’nın dilekçesine istinaden ek 5 inci madde kapsamındaki sigortalılığı primi ödenmiş olan 31/5/2019 tarihi itibariyle borçlu olarak sona erdirilecek, 2018 yılı Kasım ayı ile 2019 yılı Şubat, Mart ve Nisan aylarına ilişkin prim borçları sigortalılar tarafından her zaman cari usullere göre ödenebilecektir. Sigortalı (K) ’nın 2019 Mayıs ayı için 600 TL kısmi ödeme yaptığı varsayıldığında, sigortalılığı 600 TL’nin karşıladığı gün olan 23/5/2019 tarihi itibariyle sonlandırılacaktır.

Örnek 12- 8/6/2015 tarihinde ek 5 inci madde kapsamında başlatılan sigortalılığı 21/12/2016-18/5/2018 tarihleri arasında 4/a kapsamında çalışması nedeniyle durdurulan sigortalının, 4/a kapsamında geçen çalışmalarının 7/5/2019 tarihinde yapılan denetim sonucunda iptal edilmesi durumunda, 20/12/2016 tarihinde durdurulan ek 5 inci madde kapsamında sigortalılığı anılan tarih itibariyle devam ettirilecektir.

Örnek 13- Sigortalı (A)’nın 8/6/2014 tarihinde ek 5 inci madde kapsamında başlatılan sigortalılığı 25/4/2015 tarihinde aylık bağlanması talebine istinaden anılan tarih itibariyle sonlandırılmış ve tarafına 1/5/2015 tarihinden itibaren yaşlılık aylığı bağlanmıştır. Sigortalı hakkında yapılan incelemede, aylık bağlanmasına esas olan 4/a kapsamındaki 2011-20122013 yıllarında geçen 900 günlük hizmetin denetim sonucunda iptal edildiği anlaşılmıştır. Bu durumda, 25/4/2015 tarihinde aylık bağlanması talebine istinaden sona erdirilmiş olan ek 5 inci madde kapsamında sigortalılık, 25/4/2015 tarihi itibariyle başlatılacaktır.

Örnek 14- 1/5/2013 tarihi itibariyle ek 5 inci madde kapsamında sigortalılığı devam eden ve son olarak 2017 yılı Ocak ayı primi ödeyen sigortalı 23/8/2018 tarihli müracaatı ile sigortalılığının aynı tarih itibariyle sona erdirilmesi talebinde bulunmuş ve sigortalılığı 23/8/2018 tarihi itibariyle borçlu olarak sona erdirilmiştir. Sigortalı, 24/5/2019 tarihinde yapmış olduğu müracaat ile 23/8/2018 tarihi itibariyle sona erdirilmiş olan ek 5 inci madde kapsamındaki sigortalılığının primi ödenmiş olan 2017 yılı Ocak ayı sonu itibariyle sonlandırılması yönünde talepte bulunmuştur. Sigortalının 2017 yılı Ocak ayı sonu itibariyle ek 5 inci madde kapsamındaki sigortalılığının sona erdirilmesine ilişkin 24/5/2019 tarihli dilekçesi hakkında herhangi bir işlem yapılmayacaktır. ”

5-    Üçüncü bölümde yer alan “1- Sigortalı sayılanlar ” başlığının üçüncü paragrafın ikinci cümlesi ile bu başlık altında yer alan örnekler kaldırılmıştır.

6-    Üçüncü bölümde yer alan “3.2- Ek 6 ncı madde kapsamında sigortalığının başlatıldığı tarihte zorunlu sigortalı oldukları sonradan tespit edilenler” alt başlığından sonra gelmek üzere aşağıdaki alt başlık açıklamalarıyla birlikte eklenmiştir.

“3.3- Askerde veya yurt dışında olunan sürelerde Ek 6 ncı madde kapsamında sigortalı olma talebinde bulunanlar

Askerlik hizmetini yaptığı veya yurt dışında bulunduğu dönemde Kanunun ek 6 ncı madde kapsamında sigortalı olma talebinde bulunup sigortalılığı başlatılan ve prim ödemeye devam edenlerin, askerlik ve yurt dışında bulunduğu dönemler iptal edilerek, terhis edilenlerin terhis tarihini, yurda dönüş yapanların yurda dönüş tarihini takip eden gün itibariyle sigortalılıkları başlatılacaktır. ”

7- Üçüncü bölümde yer alan “4- Sigortalılığın sona ermesi” başlığının birinci paragrafın son cümlesindeki “Ayrıca ek” ibaresi “Ek” olarak değiştirilmiş, birinci paragrafın sonuna “Ayrıca, ek 6 ncı madde kapsamında iken askerlikte, tutuklulukta veya hükümlülükte geçirilen süreler bu kapsamda sigortalılık olarak değerlendirilmeyecektir. ” cümlesi eklenmiş, ikinci paragrafındaki “çalışmasının sona erdiği” ibaresinden sonra gelmek üzere “askerlik görevi nedeniyle sona erenlerin sona erme tarihi, tutukluluk ve hükümlülük sürelerinin bittiği,” ibaresi ilave edilmiş, ikinci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraflar eklenmiş, üçüncü paragraftaki “yazılı olarak” ibaresinden sonra gelmek üzere “tescil tarihi itibariyle” ibaresi ilave edilmiş, Örnek 2-’de yer alan “3/5/2018” ibaresi “24/7/2018” şeklinde değiştirilmiş, “Örnek 3-” ve “Örnek 4-” eklenmiştir.

“Ek 6 ncı madde kapsamında sigortalılığı devam ederken yurt dışına çıkış yaptığı tespit edilen sigortalıların, adlarına prim ödemesi yapması gereken ayın tamamında yurt dışında bulunduğunun tespiti halinde sigortalılıkları yurt dışına çıkış yaptıkları gün itibariyle sona erdirilecek, bu kapsamdaki sigortalılık şartlarını taşımaları halinde yurda giriş yaptıkları tarihi takip eden gün itibariyle sigortalılıkları başlatılacaktır. ”

“Kanunun ek 6 ncı madde kapsamındaki sigortalılıklarını müracaat ettiği tarihten önceki bir tarihte sonlandırma talebinde bulunanların, işten ayrıldığını işverenden ve ilgili meslek odasından alacağı yazılı belge ile kanıtlaması halinde, işten ayrıldığı tarih itibariyle sigortalılıkları sonlandırılacaktır. ”

“Örnek 3- 1/12/2014 tarihinde ek 6 ncı madde kapsamında sigortalılığı devam eden

ve hiç prim ödemesi bulunmayan sigortalı (C) ’nin, 28/5/2019 tarihinde Kurum kayıtlarına giren dilekçesi ile ek 6 ncı madde kapsamında sigortalılığım tescil tarihi itibariyle sona erdirme talebinde bulunduğu anlaşılmıştır. Bu durumda sigortalının talebine istinaden ek 6 ncı madde kapsamındaki sigortalılığı tescil tarihi itibariyle değil, söz konusu dilekçenin Kurum kayıtlarına girdiği 28/5/2019 tarihi itibariyle sonlandırılacaktır.

Örnek 4- 6/8/2015 tarihinde ek 6 ncı madde kapsamında sigortalılığı başlatılan sigortalı (D)’nin 3/4/2017-26/5/2017 ve 21/8/2017-27/11/2017 tarihleri arasında ülkemize giriş çıkış yaptığı anlaşılmıştır. Sigortalı (D)’nin 3/4/2017-26/5/2017 tarihleri arasında ek 6 ncı madde kapsamında sigortalılığı devam ettirilecek olan sigortalı (D) ’nin bu kapsamdaki sigortalılığı ikinci kez yurt dışına çıktığı 21/8/2017 tarihi itibariyle sona erdirilecek ve yurda dönüş yaptığı 28/11/2017 tarihi itibariyle yeniden başlatılacaktır. ”

C- GENELGENİN ÜÇÜNCÜ KISMINDA YAPILAN DÜZENLEMELER

1-    Birinci bölümde yer alan “1.4- Köy ve mahalle muhtarları” alt başlığının birinci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

“2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanununun 33 üncü maddesinde; köy veya mahalle muhtarlığının herhangi bir sebeple boşalması halinde boşalan muhtarlıklar için her yıl haziran ayının ilk pazar günü seçim yapılacağı, seçim yapılıncaya kadar muhtarlık görevi mahallin en büyük mülkiye amiri tarafından atanacak muhtar vekili tarafından yürütüleceği ayrıca ihtiyar meclisi veya heyeti seçiminin yapılması gerektiği hallerde köy veya mahalle muhtarlığı da boşalmış ise, haziran ayı beklenmeksizin her iki seçim beraber yapılabileceği belirtilmiştir. Köy veya mahalle muhtarlığının herhangi bir sebeple boşalması halinde boşalan muhtarlıklar için seçim yapılıncaya kadar muhtarın yerine vekalet eden muhtar vekilleri 4/b kapsamında sigortalı sayılmayacaktır. Ancak, seçimler sonucunda muhtar seçilenlerin ise seçildikleri tarih itibariyle 4/b kapsamında sigortalılıkları başlatılacaktır. ”

2-    İkinci bölümde yer alan “4- Limited şirket ortaklarının sigortalılıklarının başlangıcı ve bildirimi” başlığının ikinci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf ve “Örnek 3- ” ten sonra gelmek üzere de “Örnek 4- ” eklenmiştir.

“Ancak; 1/7/2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda limited şirkette pay devirlerinin pay defterine kaydı zorunlu tutulmamasından dolayı limited şirket ortaklarından hisse devri alan yeni ortakların sigortalılıkları, ortaklar kurulunca devrin yapılmasına karar verildiği tarihte başlayacak ve bu tarih ortaklar kurulu kararının, hisse devrine ilişkin tanzim edilen noter devir sözleşmesinin veya devir ticaret sicil memurluğunca tescil edilmiş ise ticaret sicil gazetesinde ilan edildiği nüshasının ibraz edilmesi kaydıyla şirket yetkililerince ortaklar kurulu karar tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde Kuruma bildirilecektir. ”

“Örnek 4- Limited şirket ortağı (Z), 19/3/2020 tarihinde noter devir sözleşmesi ile hisselerini (Y)’ye devretmiştir. Ortaklar kurulu 23/3/2020 tarihli kararı ile devre muvafakat etmiştir. (Y)’nin sigortalılığı ortaklar kurulu kararını ve hisse devrine ilişkin tanzim edilen noter devir sözleşmesinin ibraz edilmesi şartıyla 23/3/2020 tarihinde başlatılacak ve şirket yetkililerince 6/4/2020 tarihine kadar Kuruma bildirilecektir. ”

3- Üçüncü bölümde yer alan “3.3- Limited şirket ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortaklarının sigortalılıklarının sona ermesi ve bildirimi” alt başlığının birinci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraflar eklenmiş ve “Örnek- ”, “Örnek 1-” olarak değiştirilmiş ve “Örnek 1-” den sonra gelmek üzere “Örnek 2-” eklenmiştir.

“1/7/2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda ise limited şirkette pay devirlerinin pay defterine kaydı zorunlu tutulmamasından dolayı limited şirket ortaklarının sigortalılıkları hisse devrine ilişkin alınan ortaklar kurulu kararı ile hissenin devrine ilişkin tanzim edilen noter devir sözleşmesinin birlikte ibraz edilmesi veya hisse devri ticaret sicil memurluğuna tescil edilmiş ise ticaret sicil gazetesinde ilan edildiği nüshasının ibraz edilmesi kaydıyla ortaklar kurulu karar tarihi itibariyle sona erecek, bu tarih sigortalılar veya şirket yetkililerince en geç on gün içinde işten ayrılış bildirgesiyle Kuruma bildirilecektir. ”

“Örnek 2- Limited şirket ortaklığı olan sigortalı, 5/10/2015 tarihli noter devir sözleşmesi ile hissesinin tamamını devretmiştir. Ortaklar kurulunca devrin yapılmasına 10/10/2015 tarihinde muvafakat verilmiştir. Bahse konu pay devrinin tespitinde pay defterinin ibrazı gerekli olmayıp, sigortalının sigortalılığı ortaklar kurulu karar tarihi olan 10/10/2015 tarihi itibariyle sona erdirilecek, karar tarihi sigortalı veya şirket yetkilerince 20/10/2015 tarihine kadar Kuruma bildirilecektir. ”

4-    Üçüncü bölümde yer alan “3.11- Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan sigortalılık statülerinin çakışmasıyla sigortalılığın sona ermesi” alt başlığının üçüncü paragrafı ve “Örnek – ” kaldırılmıştır.

5-    Dördüncü bölümde yer alan “9- Haklarında Kanunun geçici 4, geçici 44, geçici 51, geçici 56 ve 926 sayılı Kanunun geçici 32 nci maddesi uygulanan (4/b) kapsamındaki sigortalılar ilgili yapılacak işlemler” başlığından sonra gelmek üzere aşağıdaki başlık açıklamalarıyla birlikte eklenmiştir.

“10- Aynı gün başlayıp biten vergi kayıtları hakkında yapılacak işlemler

Kanunun 7 nci maddesinde, (4/b) kapsamında sigortalı sayılanlardan ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar, kollektif şirket ortakları, adi komandit şirketin komandite ve komanditer ortakları, donatma iştiraki ortaklarının sigortalılıkları vergi mükellefiyetlerinin başladığı tarihte başlayacağı, 9 uncu maddesinde ise gelir vergisi mükellefi olanların mükellefiyetlerini gerektiren faaliyetlerine son verdikleri tarihte sigortalılıklarının sona ereceği öngörülmüştür.

Kurumumuza on-line olarak bildirilen vergi mükellefiyet kayıtlardan vergi mükellefiyet başlangıç ve bitiş tarihleri aynı gün olan kayıtların tespiti durumunda bu kayıtlara ilişkin 1/10/2008 tarihinden sonra (4/b) kapsamında tescil kaydı oluşturulmayarak bir günlük hizmette verilmeyecektir.

Örnek 1- Gelir İdaresi Başkanlığınca Kurumumuza on-line olarak bildirilen kayıtlardan (A)’nın 4/12/2018 tarihinde başlayan vergi kaydının aynı gün sona erdiği, 5/2/2019 tarihinde de başlayan mükellefiyet kaydının ise devam ettiği tespit edilmiştir. Bu kayıtlara göre (A)’nın (4/b) kapsamındaki sigortalılığı, 5/2/2019 tarihinde başlayan vergi kaydı esas alınarak tescil tarihi 5/2/2019 olarak değiştirilecektir.

Örnek 2- 1/10/2008-31/7/2014 tarihleri arasında şirket ortaklığından dolayı (4/b) kapsamında sigortalılık süreleri oluşturulan (B)’nin 22/1/2017 tarihinde başlayıp aynı gün (22/1/2017 tarihinde) sona eren vergi kaydının yanı sıra 1/1/2019 tarihinde başlayıp devam eden vergi kaydının tespit edilmesi halinde ilgilinin sigortalılığı, aynı gün başlayıp sona eren vergi kaydı dikkate alınmaksızın 1/1/2019 tarihinde tekrar başlatılacaktır. ”

6-    Beşinci bölümde yer alan “2- Sigortalılığın başlangıcı ve bildirimi” başlığının on birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Tarımsal faaliyette bulunan sigortalılardan, Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendine göre ziraat odalarından, ziraat odalarının bulunmadığı yerlerde tarım il/ilçe müdürlüklerinden aldıkları “Sigortalılık Muafiyet Belgesi” ile sigortalılıkları sona erenlerden, daha sonraki bir tarihte tarımsal faaliyet gelirlerinden, bu faaliyete ilişkin masraflar düşüldükten sonra kalan tutarın aylık ortalamasının prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz katından fazla olduğunu (Kanunun geçici 16 ncı maddesi hükmü de göz önünde bulundurularak) ziraat odalarından alacakları “Muafiyet Halinin Ortadan Kalktığını Gösterir Belge” (Ek-16/B) ile belgeleyenlerden; bir yıl içinde talepte bulunulması halinde belgenin düzenlendiği tarihten, bu süre geçtikten sonra talepte bulunulması halinde ise Kurum kayıtlarına intikal ettiği tarih itibariyle sigortalıkları başlatılacaktır. ”

7-    Beşinci bölümde yer alan “2.1- Tevkifata istinaden sigortalılığın başlatılması ve bildirimi” alt başlığının üçüncü paragrafındaki “Tebliğinin “Prim Tevkifatı Nedeniyle Tescil ve Sigortalılığın Başlangıcı” başlıklı (I) bendi 21/3/2002 tarihli ve 24702 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlükten kaldırılmıştır.” ibaresi, “Tebliği, 1/3/2013 tarihli ve 28574 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tarımsal Faaliyette Bulunanların Prim Borçlarının Sattıkları Tarımsal Ürün Bedellerinden Kesinti Yapılmak Suretiyle Tahsil Edilmesine Dair Tebliğ ile yürürlükten kaldırılmış olup söz konusu uygulama, anılan Tebliğin “1/10/2008 tarihinden önce yapılan tarımsal kesintiye istinaden yapılacak tescil işlemleri” başlıklı 11 inci maddesi doğrultusunda yürütülecektir. ” şeklinde değiştirilmiş, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci paragraf kaldırılmış, yine aynı başlıkta yer alan “1-” numarasıyla başlayan paragraftaki “bulunmaları halinde,” ibaresi “bulunanlar ile tescillerini yaptırmak üzere müracaat edenlerden müstahsil makbuz ibraz edemeyenlerden, talepte bulunanların da bildirim listeleri titizlikle kontrol edilmek suretiyle araştırılarak, bildirim listelerinde kesinti yapıldığı tespit edilenlerin” şeklinde, onikinci paragrafındaki “22/5/2007 tarihli ve 26529 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7 Seri Numaralı Tebliğ” ibaresi “ilgili tebliğ” şeklinde değiştirilmiştir.

8-    Beşinci bölümde yer alan “3- Tarımsal faaliyette bulunanların sigortalılığının sona ermesi ve bildirimi” başlığında yer alan “Örnek -”, “Örnek 4-” olarak “Örnek 3-” ten sonra gelmek üzere yer değiştirilmiş, üçüncü paragraf çıkarılmış, dördüncü paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraflar ve örnekler eklenmiştir.

“Ancak, 2926 sayılı Kanun kapsamındaki tarımsal faaliyeti devam ederken Kanunun geçici 63 ve 76 ncı maddeleri kapsamına girmesi nedeniyle sigortalılığı durdurulanların daha sonra yeniden sigortalılığının başlatılması gerektiği tarih veya öncesinde başlayıp devam eden usulüne uygun ziraat odası üyelik kaydı bulunması halinde Kurum kayıtlarına intikal tarihine bakılmaksızın Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamında yeniden sigortalılıkları başlatılacaktır.

Örnek 1- Muhtar onaylı giriş bildirgesine istinaden 1/2/2008 tarihinde 2926 sayılı Kanun kapsamında sigortalılığı başlayan ve hiç prim ödemesi bulunmayan sigortalı (A) ’nın, tescil tarihi itibariyle (63) terk koduyla sigortalılığı durdurulmuştur. 21/7/2017 tarihinde Kurum kayıtlarına intikal ettirilen belgeden, 1/4/2011 tarihinden itibaren devam eden usulüne uygun Ziraat Odası kaydının bulunduğu tespit edildiğinden, 1/5/2015 tarihi itibariyle (06) koduyla sigortalılığı yeniden başlatılacaktır.

Örnek 2- Muhtar onaylı giriş bildirgesine istinaden 1/3/2000 tarihinde 2926 sayılı Kanun kapsamında sigortalılığı başlatılan sigortalı (B) ’nin, 31/3/2016 tarihi itibariyle (76) terk koduyla sigortalılığı durdurulmuştur. 18/8/2019 tarihinde Kurum kayıtlarına intikal ettirilen belgeden, 13/4/2014 tarihinden itibaren devam eden usulüne uygun Ziraat Odası kaydının bulunduğu tespit edildiğinden, 1/6/2018 tarihi itibariyle (06) koduyla sigortalılığı yeniden başlatılacaktır. ”

9- Yedinci bölümde yer alan “6- (4/b) Kapsamındaki Sigortalılık Süreleri Durdurulanların Diğer Statülerdeki Sigortalılıklarının Geçerliliği” başlığının ikinci paragrafında yer alan “sigortalı veya hak sahiplerinin talepleri alınmak suretiyle” ibaresi çıkarılmıştır.

Ç- GENELGENİN DÖRDÜNCÜ KISMINDA YAPILAN DÜZENLEMELER

1-    Birinci bölümde yer alan “2- Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca sigortalı sayılanlar” başlığının ikinci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf ilave edilmiştir.

“Ayrıca, 5434 sayılı Kanunda veya kendi personel kanunlarında belirtilen sürelerde talep etmeleri halinde Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılacaklarına hükmedilenlerden, yazılı talepte bulunmamalarına rağmen emeklilik keseneği ve kurum karşılıklarının/primlerinin süresi içerisinde Kurumumuz hesabına yatırıldığı anlaşılanlar yazılı talepleri aranmaksızın Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılacaklardır. ”

2-    Birinci bölümde yer alan “2.5- Belediye Başkanları ile İl Encümeninin seçimle gelen üyeleri” alt başlığının yedinci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

“Emekli aylığı almakta iken belediye başkanlığına seçilen ve istekleri üzerine ilk defa Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca sigortalı sayılan ancak görevlerinin sona erdiği tarihte son sigortalılık statüsüne göre tarafına aylık bağlanamayan sigortalılara daha önce tarafına aylık bağlanan statüye göre, 4/1-c kapsamında geçen süreleri de dikkate alınmak suretiyle aylık bağlanacağından, bunların istekleri üzerine kurulan 4/1-c kapsamındaki sigortalılıklarından vazgeçmelerine imkân bulunmamaktadır. ”

3-    Birinci bölümde yer alan “2.12- Öğretim üyelerinin çalışmaları” alt başlığından sonra gelmek üzere aşağıdaki alt başlık açıklamalarıyla birlikte eklenmiştir.

“ 2.13- Emekli aylığı almakta iken belirli görevlere seçilen ve atananlar

Kurumumuz Yönetim Kurulunun 16/5/2019 tarih ve 2019/105 sayılı Kararı uyarınca emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta iken genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, tarafından kurulan birlik ve işletmeler, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin %50’sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklarda herhangi bir kadro, pozisyon veya görevlerde;

-5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin 4 üncü fıkrası hükmüne göre aylıkları kesilmeksizin çalışmaya başlayanlardan 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılacağı belirtilenler,

-5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin 4 üncü fıkrasında sayılmamakla birlikte kendi kurum veya personel kanunlarında ya da Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde aylıkları kesilmeksizin çalışabileceği hükme bağlananlar,

16/5/2019 tarihinden itibaren 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılacaklardır.

Ayrıca, 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin 4 üncü fıkrası hükmüne göre aylıkları kesilmeksizin çalışmaya başlayanlardan kendi kurum veya personel kanunlarında ya da Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde istekleri halinde emekli aylıkları kesilmek suretiyle sigortalı olabileceklerine dair hüküm bulunanların örneğin milletvekilleri, belediye başkanları, Radyo Televizyon Üst Kurulu Üyeleri, Kamu Denetçiliği Kurumu baş denetçi ve denetçileri gibi sigortalıların istekleri halinde emekli aylıkları kesilmek suretiyle 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalılıkları devam ettirilecektir.

Emekli aylıkları kesilmeksizin sigortalı sayılacak olanlar mevcut emeklilik statülerine bağlı olarak genel sağlık sigortasından yararlanmaya devam edeceklerinden, bunlardan ayrıca genel sağlık sigortası primi kesilmeyecektir.

Örnek – 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında yaşlılık aylığı alan ve 14/4/2019 tarihinde il encümen üyeliğine seçilen sigortalı talebine bakılmaksızın Yönetim Kurulunun karar tarihi olan 16/5/2019 tarihinden itibaren almakta olduğu aylık kesilmeksizin 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılacaktır.

Mevcut uygulamalarda esas alınarak bu kapsamdakilerden görevi herhangi bir nedenle sona erenlerin bu görevleri sırasında geçen sigortalılık süreleri (prim ödeme süreleri) hakkında ise;

–    İlk defa 2008 yılı Ekim ayı başından sonra 5510 sayılı Kanunun 4/1-(c) kapsamında çalışmaya başlayanlar hakkında, aynı Kanunun 30 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendi hükümlerinin uygulanması,

–    2008 yılı Ekim ayı başından önce 5434 sayılı Kanun kapsamında hizmetleri bulunanlardan;

a) 5434 sayılı Kanun veya 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi hükümleri uyarınca 4/1-(c) kapsamında emekli aylığı bağlanmış olanlara, 5434 sayılı Kanunun mülga 100 üncü maddesi hükümlerinin uygulanması,

b) 4/1-(c) kapsamı dışındaki statülerden aylık bağlanmış olanlar hakkında mülga 2829 sayılı Kanunun 5 inci maddesi hükümlerinin uygulanması,

gerekmektedir. ”

4- İkinci bölümünde yer alan “2- Kanunun geçici 4 üncü maddesi uyarınca haklarında 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanacak sigortalıların hizmet başlangıcı” başlığının birinci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiş, “Örnek-1” ve “Örnek 2-” aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Haklarında 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulananlardan kıst aylık alanların göreve başladıkları tarihte adlarına emeklilik keseneği ve kurum karşılığı yatırılmadığından, bu tarihin sigortalılık başlangıç tarihi olarak değerlendirilmesi mümkün olmamakla birlikte, bu kapsamda görev yapanlar için Kanunun geçici 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında 2008 yılı Ekim ayı başından önce 5434 sayılı Kanuna tabi çalışmış olanlar hakkında 5434 sayılı Kanunun mülga hükümlerinin uygulanacağına dair hüküm bulunduğundan, kesenek kesilmeden kıst aylık alınarak geçen çalışma süreleri sadece ilgililerin haklarında uygulanacak kanun hükümlerinin tespitinde ve yapılacak doğum borçlanma işlemlerinde tescil olarak değerlendirilecektir. ”

“Örnek 1- 18/6/1985 tarihinde memur olarak göreve başlayan ve 5434 sayılı Kanun uyarınca Kurumumuzla ilgilendirilen sigortalının hizmet başlangıç tarihi aylığından tam kesenek kesilmeye başlandığı aybaşı olan 1/7/1985 tarihidir.

Örnek 2- 20/6/2000 tarihinde memur olarak göreve başlayan ve 5434 sayılı Kanun uyarınca Kurumumuzla ilgilendirilen sigortalının, hizmet başlangıç tarihi, aylığından tam kesenek kesilmeye başlandığı aybaşı olan 15/7/2000 tarihi olacaktır. ”

D- GENELGENİN BEŞİNCİ KISMINDA YAPILAN DÜZENLEMELER

1-    Birinci bölümde yer alan “4.1- 11/9/2014 tarihinden önce sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkede kurulu bir kuruluş tarafından o kuruluş adına geçici olarak çalışmaya gönderilenler” alt başlığının beşinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanununun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası gereği, bu Kanun kapsamında yer alan yabancıların çalışma izni olmaksızın Türkiye ’de çalışmaları veya çalıştırılmaları yasak olduğundan, bunların sigortalılık ve hizmet kayıtlarına ilişkin iş ve işlemlerde çalışma izni veya çalışma izni muafiyeti bulunmadığı tespit edilenler ile söz konusu izinleri olmakla birlikte Kurumumuza bildirilmiş olan hizmetleri iptal edilenlerin durumları Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne bildirilecektir. ”

2-    Birinci bölümde yer alan “9- Mülteciler” başlığının ikinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“6458 sayılı Kanunun 83 üncü maddesi gereği, Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce yabancı kimlik numarası içeren kimlik belgeleri, mülteci statüsünde bulunanlara üç yıl, ikincil koruma statüsü verilenlere ise bir yıl süreli olarak düzenlemektedir. ”

E- GENELGENİN ALTINCI KISMINDA YAPILAN DÜZENLEMELER

1- “Ortak hükümler” bölümünde yer alan “7.2- Kendi çalışmasından dolayı aylık bağlandıktan sonra kamu idarelerinde çalışmaya başlayanlar” alt başlığının ikinci paragrafındaki “veya görevlendirilenler’’ ibaresinden sonra gelmek üzere “27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun ek 36 ncı maddesi kapsamında istihdam edilen ihtiyat pilotlar ile Millî Savunma Bakanlığı ve bağlı birimlerinde personel ve askeri öğrenci temin faaliyetine yönelik hizmetlerin yürütülmesi için görevlendirilen emekli subay ve astsubaylar, 18/3/1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanununun 74 üncü maddesine göre görevlendirilen güvenlik korucuları ” ibaresi eklenmiştir.

F- GENELGENİN YEDİNCİ KISMINDA YAPILAN DÜZENLEMELER

1-    Birinci bölümde yer alan “1.1- Türkiye’de ikamet etmek” alt başlığının üçüncü paragrafındaki “bulunsalar” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya daha sonradan ikametini taşısalar” ibaresi eklenmiştir.

2-    Birinci bölümde yer alan “1.5- Kuruma yazılı olarak başvurmak” alt başlığının dördüncü paragrafındaki “İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi”nde beyan etmiş oldukları Türkiye ’deki adreslerinin bulunduğu SGİM/SGM’ne yapacaklardır. ” ibaresi “e-devlet uygulaması üzerinden veya “İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi” ile yapacaklardır. ” şeklinde, altıncı paragrafındaki “sigortalıların yeniden beyanda bulunmaları gerekir. ” ibaresi “yeniden beyan alınmayacak, Kuruma bildirilen gün sayısı dikkate alınarak 30 güne tamamlanacak şekilde işlem yapılacaktır. ” şeklinde değiştirilmiştir.

3-    Birinci bölümde yer alan “2- 2008 yılı Ekim ayı başından sonra isteğe bağlı sigortalı sayılanlar” başlığının birinci paragrafındaki “hükümlerine göre, yurtdışında” ibaresi “hükümleri kapsamında Fransa, İngiltere, İsveç ve İsviçre’de” şeklinde değiştirilmiş, “sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerde bulunan” ibaresinden sonra gelmek üzere “, çalışan veya ikametini sonradan sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkeye taşıyan” ifadesi eklenmiştir.

4-    Birinci bölümde yer alan “4- 1/10/2008 tarihinden sonra zorunlu sigortalı olarak tescili yapılan sigortalıların primlerinin değerlendirme işlemleri” başlığının yedinci paragrafıda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin 4 numaralı alt bendi kapsamındaki sigortalılığı bu Genelgenin “3- Tarımsal faaliyette bulunanların sigortalılığının sona ermesi ve bildirimi” başlığı altında yer alan açıklamalara göre sona ermesi gerektiği halde sonlandırılmadan prim ödemeye devam edenler ile yersiz tescil yapıldığı sonradan tespit edilip tescil tarihi itibariyle sigortalılıkları iptal edilenlerden primlerini ödemeye devam edenlerin, Kanunun 50 nci maddesi kapsamında isteğe bağlı sigortalı olmak için yazılı talepte bulunmaları halinde, isteğe bağlı sigortalılıkları yersiz ödemenin başladığı tarih itibariyle başlatılacaktır. Ödenen primler isteğe bağlı sigortalılık kapsamındaki Bağ-Numarasına aktarılacaktır. ”

5-    Birinci bölümde yer alan “4- 1/10/2008 tarihinden sonra zorunlu sigortalı olarak tescili yapılan sigortalıların primlerinin değerlendirme işlemleri” başlığından sonra gelmek üzere aşağıdaki başlık açıklamalarıyla birlikte eklenmiştir.

“5- 1/10/2008 tarihinden önce 1479 sayılı Kanun kapsamında sigortalı olarak tescili yapılan sigortalıların primlerinin değerlendirme işlemleri

Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışmalarından dolayı ilgili kurum ve kuruluşların bildirdiği kayıtlara göre 1479 sayılı Kanunun mülga 24 üncü maddesi kapsamında sayılmaları nedeniyle kayıt ve tescilleri yapılanlardan daha sonra ilgili kurum ve kuruluşlarca bu kayıtlarının (teyit edilmeyen) bulunmadığı tespit edilenlerin 1479 sayılı Kanunun mülga 24 üncü maddesi kapsamındaki sigortalılıkları tescil tarihi itibariyle (04) kodu ile iptal edilen ancak iptal edilen sürelere ait prim ödemesinde bulunanların talepte bulunmaları halinde isteğe bağlı sigortalılık kapsamında değerlendirilerek ödemelerinin bulunduğu aylarla sınırlı kalmak kaydıyla bu sürelerde sigortalı sayılarak hizmet oluşturulması gerekmektedir.

Örnek 1- 1/1/1984 ile 31/12/1984 tarihleri arasında vergi mükellefiyetinden dolayı 1479 sayılı Kanun kapsamında kayıt ve tescili bulunan sigortalının hizmet birleştirme esnasında vergi dairesi ile yapılan yazışmada bu kayıtlarının ticari amaçlı olmadığının belirtilmesi üzerine 1479 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılığının iptal edilmesi gerekir ancak sigortalının bu sürelerde 1984 yılı Mart, Mayıs, Ağustos ve Kasım aylarında aylık prim ödemesinde bulunduğunu ve bu sürelere hizmet verilmesini talep etmesi durumunda, aynı bağ numarası ile 1/1/1984 tarihinde başlatılan tescilinin tescil tarihi itibariyle (01) terk, ödemelerinden dolayı 1/3/1984 (05 değerlendirme), 31/03/1984 (01), 1/5/1984 (05), 31/5/1984 (01) 1/8/1984 (05), 31/8/1984 (01) ve 1/11/1984 (05), 30/11/1984 (01) olarak bilgisayarda giriş çıkışlarının düzenlenerek hizmetler oluşturulacaktır.

Örnek 2- Anonim şirketindeki ortaklığından dolayı 1479 sayılı Kanun kapsamında 24/4/2004 tarihi itibariyle kayıt ve tescili yapılan sigortalının şirket ortaklığının 31/12/2007 tarihinde sona erdiğine dair kuruma intikal ettirdiği belgede anonim şirketinin kurucu ortağı olmadığının belirtilmesi üzerine 1479 sayılı Kanun kapsamında sigortalı sayılmadığından yapılan tescilin 24/4/2004 tarihi itibariyle (04) terk kodu ile iptal edilmesi gerekir ancak ilgilinin şirket ortağı olduğu sürede 2004 yılında 5 adet 2005 yılında 8 adet 2006 yılında 12 adet aylık prim ödemelerinde bulunduğunu bu ödemelerinden dolayı hizmet verilmesini talep etmesi durumunda, ilgilinin 1/1/1984 tarihinde başlatılan tescili aynı tarih itibariyle (1/1/1984-01) yapılmasına müteakip (ödemelerinin bulunduğu aylarla sınırla kalmak kaydıyla) ödemelerinin olduğu aylara isteğe bağlı sigortalılık değerlendirme süresi olarak hizmet oluşturulacaktır. ”

6- İkinci bölümde yer alan “2.3- İkameti yurt dışına taşımak” alt başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Türkiye ’de ikamet etmekte iken ikametini uluslararası sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanan ülkelere (Fransa, İngiltere, İsveç ve İsviçre hariç) taşıyanların isteğe bağlı sigortalılığı ikametin yurt dışına taşındığı tarihten itibaren sona erecektir. Ancak isteğe bağlı sigortalılık, Türkiye’de ikamet etmekte iken ikametini uluslararası sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelere taşıyanların isteğe bağlı sigortalılıkları sigortalının aksine bir talebi olmadığı sürece devam ettirilecektir.

Sigortalıların ikametlerinin yurt dışına taşıdıklarının tespiti, kimlik paylaşım sistemi üzerinden yapılır.

Örnek 1- Türkiye ’de ikamet etmekte iken 12/1/2020 tarihinden itibaren isteğe bağlı sigortalı olan kişi, ikametini 28/12/2020 tarihinde sosyal güvenlik sözleşmesi bulunan Almanya’ya taşıdığından bu sigortalının isteğe bağlı sigortalılığı 28/12/2020 tarihinde sona erdirilecektir.

Örnek 2- Örnek 1 deki sigortalı, ikametini 28/12/2020 tarihinde Fransa, İngiltere,İsveç ve İsviçre ülkelerinden birine taşıması durumunda ise sigortalının herhangi bir sonlandırma talebi bulunmaması durumunda isteğe bağlı sigortalılığı sona erdirilmeyecektir.

Örnek 3- Türkiye ’de ikamet etmekte iken 15/3/2013 tarihinden itibaren isteğe bağlı sigortalı olan (A), 19/12/2020 tarihinde sosyal güvenlik sözleşmesi bulunmayan Meksika’ya gittiği, 14/5/2021 tarihinde ikametini sosyal güvenlik sözleşmesi bulunmayan Meksika’ya taşımıştır. Sigortalı (A) nin ikametini yurtdışına taşıdığı 14/5/2021 tarihinde isteğe bağlı sigortalılığı sigortalının aksine bir talebi olmadığı sürece devam ettirilecektir.

Örnek 4- Türkiye ’de ikamet etmekte iken 15/3/2020 tarihinden itibaren isteğe bağlı sigortalı olan (B), 25/12/2020 tarihinde sosyal güvenlik sözleşmesi bulunan İtalya’ya gittiği, 5/3/2021 tarihinde ikametini İtalya’ya taşımıştır. Sigortalı (B) nin ikametini yurtdışına taşıdığı tarih olan 5/3/2021 tarihinde isteğe bağlı sigortalılığının sonlandırılması gerekmektedir. Bu sigortalının ikametini 6/9/2021 tarihinde ülkemize taşıması durumunda isteğe bağlı sigortalı olması için tekrardan başvuru şartı aranacaktır. ”

7- Beşinci bölümde yer alan “1- Ay içinde 30 günden az çalışanlardan isteğe bağlı sigortalı olanlar” başlığındaki “Örnek” te yer alan “21/5/2011” tarihi “26/5/2011” olarak değiştirilmiştir.

8- Beşinci bölümde yer alan “3- Gelir vergisinden muaf kadın sigortalılar” başlığının beşinci paragrafındaki “(4/b) “Sigortalama İşlemleri, Sigortalı Tescil İşlemleri, Tescil İlk Giriş”programında “Sigorta Türü” menüsünden” ibaresi “GÜVENCE”programından “TESCİL İŞLEMLERİ” menüsü içinde yer alan” şeklinde değiştirilmiş, yedinci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraflar örnekleriyle eklenmiş ve yedinci paragraftan sonra gelen “Örnek 1-” kaldırılmıştır.

“27/7/2012 tarihli ve 28366 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 283 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliğinin “2.4. Esnaf vergi muafiyet belgesi” başlıklı maddesine göre esnaf vergi muafiyeti belgesi düzenlendiği tarihten itibaren üç yıl için geçerli olup, bu sürenin sonunda vergi dairelerine başvurularak yeni belge alınması halinde muaflığın devam edeceği açıklanmıştır. Buna göre, “GÜVENCE” programından “TESCİL İŞLEMLERİ” başlığı altında yer alan “MUAF EV KADINI” menüsüne girilerek, sigortalının muafiyet başlangıç ve bitiş tarihinin kullanıcı tarafından girilmesi halinde, ilgili yıl için belirlenmiş gün sayısı üzerinden primlerin tahakkuk edilmesi sağlanmıştır.

Bu sebeple, Kanunun yürürlüğe girdiği 1/10/2008 tarihinden itibaren alınan “Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi’nde kadın isteğe bağlı sigortalının muafiyet geçerlilik süresi belirtilmiş ise, muafiyet başlangıç ve bitiş tarihleri sisteme giriş yapılarak işlemleri sonuçlandırılacaktır.

Örnek 1- Sigortalılığı 17/11/2010 tarihinde başlatılan kadın sigortalının, bağlı bulunduğu vergi dairesinden 19/11/2010 tarihinde almış olduğu muafiyet belgesinde muafiyet kapsamına girdiği tarihin 19/11/2010, çıkış tarihinin ise 19/11/2013 olduğu görülmüştür. Bu durumda “GÜVENCE” programından “TESCİL İŞLEMLERİ” başlığı altında yer alan “MUAF EV KADINI” menüsüne sigortalının muafiyet başlangıç tarihinin 20/11/2010, bitiş tarihinin ise 19/11/2013 olarak girilmesi gerekmektedir.

27/7/2012 tarihli tebliğde; alınan “Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi” nin üç yıl geçerli olabileceği belirtilmiş olup, 27/7/2012 tarihi (dahil) itibariyle süresiz muafiyet belgesi verilemeyeceğinden, bu tarih itibariyle kadın isteğe bağlı sigortalılar tarafından ilgili vergi dairesinden alınan muafiyet belgelerinde geçerlilik tarihi belirtilmeyenlerin, geçerlilik süresinin üç Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü yılla sınırlandırılarak işlem yapılacaktır.

Örnek 2- Sigortalılığı 13/11/2016 tarihinde başlatılan kadın sigortalının, bağlı bulunduğu vergi dairesinden 13/11/2016 tarihinde almış olduğu muafiyet belgesini 15/11/2016 tarihinde Kuruma intikal ettirmiş, ancak almış olduğu muafiyet belgesinde muafiyetin bitiş tarihi belirtilmemiştir. Bu durumda “GÜVENCE ” programından “TESCİL İŞLEMLERİ” başlığı altında yer alan “MUAF EV KADINI” menüsüne sigortalının muafiyet başlangıç tarihinin 16/11/2016, bitiş tarihinin ise 13/11/2019 olarak girilmesi gerekmektedir.

27/7/2012 tarihinden önce, ilgili vergi dairesi tarafından düzenlenen “Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi”nde geçerlilik süresi belirtilmeyenlerden veya vergi dairelerinden alacakları yazılardan vergiden muaf işleri yaptıklarının tespit edilememesi nedeniyle Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca vergiden muaf işi yaptığı belirlenenlerden primlerini ilgili yıl için belirlenmiş gün sayısı üzerinden ödemeye devam eden isteğe bağlı kadın sigortalılar için “GÜVENCE” programından “TESCİL İŞLEMLERİ” başlığı altında yer alan “MUAF EV KADINI” menüsüne sadece sigortalının muafiyet başlangıç tarihi girilecektir.

Örnek 3- Sigortalılığı 12/11/2010 tarihinde başlatılan kadın sigortalının, bağlı bulunduğu vergi dairesinden 17/11/2010 tarihinde almış olduğu muafiyet belgesini 3/1/2011 tarihinde Kuruma intikal ettirmiş, ancak almış olduğu muafiyet belgesinde muafiyetin bitiş tarihi belirtilmemiştir. Bu durumda “MUAF EV KADINI” menüsünde yer alan muafiyet başlangıç tarihi alanına 4/1/2011 tarihi girilecek, bitiş tarihi boş bırakılacaktır.

Örnek 4- Sigortalılığı 12/5/2012 tarihinde başlatılan kadın sigortalının, bağlı bulunduğu vergi dairesinden 17/6/2012 tarihinde almış olduğu muafiyet belgesini 3/8/2012 tarihinde Kuruma intikal ettirmiş, ancak almış olduğu muafiyet belgesinde muafiyetin bitiş tarihi belirtilmemiştir. Bu durumda sigortalı muafiyet belgesini 27/7/2012 tarihli tebliğden önce aldığından “GÜVENCE” programından “TESCİL İŞLEMLERİ” başlığı altında yer alan “MUAF EV KADINI” menüsünde yer alan muafiyet başlangıç tarihi alınanına 4/8/2012 tarihi girilecek, bitiş tarihi boş bırakılacaktır.

Örnek 5- Sigortalılığı 18/11/2010 tarihinde başlatılan kadın sigortalının, vergi dairesinden almış olduğu yazıdan vergiden muaf işi yaptığının tespit edilememesi üzerine yapılan denetim sonucu 13/1/2011 tarihinde vergiden muaf iş yaptığı tespit edilmiştir. Bu durumda “MUAF EV KADINI” menüsünde yer alan muafiyet başlangıç tarihi alanına 14/1/2011 tarihi girilecek, bitiş tarihi boş bırakılacaktır.

283 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliğinin “2.4. Esnaf vergi muafiyet belgesi” başlıklı maddesinde esnaf vergi muafiyeti belgesinin düzenlendiği tarihten itibaren üç yıl için geçerli olacağı belirtildiğinden, bu tarihten sonra geçici 16 ncı madde kapsamında isteğe bağlı sigortalı olmak için talepte bulunanlar hakkında denetmenler tarafından düzenlenen raporda muafiyet kapsamına giren kadın sigortalıların başlangıç tarihi belirtilip bitiş tarihi belirtilmemiş olanlar içinde 3 yıllık süre dikkate alınacaktır.

Örnek 6- Sigortalılığı 12/11/2013 tarihinde başlatılan kadın sigortalının, vergi dairesinden almış olduğu yazıdan vergiden muaf işi yaptığının tespit edilememesi üzerine yapılan denetim sonucu 3/1/2014 tarihinde vergiden muaf işi yaptığı tespit edilmiştir. Bu durumda “MUAF EV KADINI” menüsüne sigortalı muafiyet başlangıç tarihi 4/1/2014, bitiş tarihinin ise 4/1/2017 olarak girişi yapılacaktır.

Ayrıca, muafiyet kapsamı içerisinde primlerini ödemeye devam eden isteğe bağlı kadın sigortalının zorunlu sigortalı çalışmaya başlaması halinde, isteğe bağlı sigortalılıklarının nasıl değerlendirileceğine ilişkin bu Genelgenin yedinci kısım ikinci bölüm “2.4- Zorunlu sigortalılığa tabi olma”, üçüncü bölüm “2- İsteğe bağlı sigortalılığın devam ettiği tarihteki Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü çakışmalar ” başlıklı maddelerine göre değerlendirilecektir

Örnek 7- İsteğe bağlı kadın sigortalı (D) muafiyet kapsamında primlerini 21/3/2014 tarihi itibariyle ödemeye devam ederken, 1/5/2015- 31/10/2015 tarihleri arasında Kanunun 4/1-(a) bendi kapsamında her ay için 30 gün üzerinden sigortalı çalışması bildirilmesinden dolayı 30/4/2015 tarihi itibariyle isteğe bağlı sigortalılığı sonlandırılmış ve 1/11/2015 tarihli yeni talebine istinaden 2/11/2015 tarihi itibariyle isteğe bağlı sigortalılığı başlatılmıştır. “MUAF EV KADINI” menüsüne sigortalının muafiyet başlangıç tarihi 21/3/2014, bitiş tarihi de 21/3/2017 olarak girilecektir.

Örnek 8- İsteğe bağlı kadın sigortalı (S) muafiyet kapsamında 1/4/2015 tarihinden itibaren primlerini ödemeye başlamış, 1/6/2016-31/7/2018 tarihleri arasında Kanunun 4/1-(a) bendi kapsamında her ay için 30 gün üzerinden sigortalı çalışmasının bildirildiğinden 31/5/2016 tarihi itibariyle isteğe bağlı sigortalılığı sonlandırılmıştır. Bu sigortalının muafiyet başlangıç tarihi ile 4/1-(a) kapsamındaki çalışmasının son bulduğu tarih aralığı 3 yıldan fazla olması sebebiyle, “MUAF EV KADINI” menüsüne sigortalının muafiyet başlangıç tarihi 1/4/2015, bitiş tarihide 31/5/2016 tarihi olarak girilecektir.

Örnek 9- Sigortalılığı 24/2/2011 tarihinde başlatılan kadın sigortalının, vergi dairesinden almış olduğu yazıdan vergiden muaf işi yaptığının tespit edilememesi üzerine, 15/9/2011 tarihinde denetime sevk edildiği, 21/9/2012 tarihinde vergiden muaf işi yaptığının tespit edildiği, 27/9/2012 tarihli denetim raporun da ise vergiden muaf işin başlangıç ve bitiş tarihinin belirtilmediği anlaşılmıştır. Bu durumda “MUAF EV KADINI” menüsünde yer alan muafiyet başlangıç tarihi alanına, tespitin yapıldığı 21/9/2012 tarihi girilecek, bitiş tarihi ise 21/9/2015 olarak girişi yapılacaktır.

Gelir vergisinden muaf kadınların yapmış olduğu faaliyetle ilgili olarak talepleri ile birlikte defterdarlıktan, vergi dairesi başkanlıklarından veya bağlı bulundukları vergi dairesinden muafiyetle ilgili bilgilendirme amaçlı almış oldukları belgeler (özelge, yoklama fişi) muafiyet kapsamında değerlendirilecektir. ”

9- Yedinci bölümde yer alan “4- Genel sağlık sigortası hak sahipliği” alt başlığındaki dördüncü paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf ve örnekler eklenmiştir.

“Ancak, oturma iznine istinaden isteğe bağlı sigortalılığı başlatılan yabancı uyruklulardan daha sonra Türk vatandaşlığına geçenlere verilen T.C. kimlik numaralarının sisteme girişinin yapılması halinde, tescil tarihi itibariyle ödemesi gereken primlerin sağlık primleriyle birlikte tahakkuku yapıldığından, alınmaması gereken sağlık primlerinden dolayı borç oluşturulmaması için “GÜVENCE” programından “TESCİL İŞLEMLERİ” başlığı altında yer alan “YABANCI UYRUKLU SİG. GSS PRİMSİZ TARİH BELİRLEME” menüsüne, kullanıcılar tarafından sigortalının oturma izni aldığı tarih ile bir yıllık sürenin bittiği tarih, sigortalının oturma izni aldığı tarih ile Türk vatandaşlığına geçtiği tarih arasında bir yıllık sürenin olmaması durumunda ise oturma izni aldığı tarih ile Türk vatandaşlığına geçtiği tarih girilecektir.

Örnek 1- Yabancı uyruklu (A), 27/4/2018 tarihinde Ülkemizde oturma izni aldıktan sonra, talebine istinaden 21/6/2018 tarihinde Kanunun 50 nci maddesine göre isteğe bağlı sigortalılığı başlatılmış, 31/1/2019 tarihinde de Türk vatandaşlığına geçerek T.C. kimlik numarası almıştır. Bu durumda sigortalıdan 21/6/2018 tarihi ile 31/1/2019 tarihleri arasında sağlık primi kesilmemesi için, “YABANCI UYRUKLU SİG. GSS PRİMSİZ TARİH BELİRLEME” menüsüne başlangıç tarihinin 27/4/2018, bitiş tarihinin ise 31/1/2019 olarak girilmesi gerekmektedir.

Örnek 2- Yabancı uyruklu (B), 21/4/2015 tarihinde Ülkemizde oturma izni aldıktan sonra, talebine istinaden 20/6/2015 tarihinde Kanunun 50 nci maddesine göre isteğe bağlı sigortalılığı başlatılmış, 23/4/2018 tarihinde de Türk vatandaşlığına geçerek T.C. kimlik numarası almıştır. Bu durumda sigortalıdan 20/6/2015 tarihi ile 20/4/2016 tarihleri arasında sağlık primi kesilmemesi için,“YABANCI UYRUKLU SİG GSS PRİMSİZ TARİH BELİRLEME” menüsüne başlangıç tarihinin 21/4/2015 bitiş tarihinin ise 20/4/2016 olarak girilmesi gerekmektedir. ”

G- GENELGENİN SEKİZİNCİ KISMINDA YAPILAN DÜZENLEMELER

1-    Birinci bölümde yer alan “1-Fiili hizmet süresi zammından yararlandırılacak sigortalılar” başlığındaki tablonun 13 üncü sırasının “Kapsamdaki sigortalılar” başlıklı sütunundaki “astsubay, ” ibaresinden sonra gelmek üzere “yedek astsubay, ” ibaresi eklenmiştir.

2-    Birinci bölümde yer alan “5- Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi çalışanların Kuruma bildirimi yapılacak fiili hizmet süresi zammının tespiti” başlığındaki birinci ve ikinci paragraflar aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi çalışanlardan Kanunun 40 ıncı maddesi kapsamında çalışması bulunanların yararlandırılacakları fiili hizmet süresi zammının tespiti, kurumlarca Kuruma gönderilen belgeler (puantaj cetveli, kurum yazısı, fiili hizmet süresi zammı prim belgeleri v.b. – Ek 29-Ek 30) ile 2008 yılı Ekim ayı öncesi süreler için Hizmet Takip Programı (HİTAP) üzerinden düzenlenen fiili hizmet süresi zammı tespit belgelerinde bildirilen sürelere göre yapılacaktır.

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi sigortalılardan 2008 yılı Ekim ayı öncesi süreler için radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle yapılan işlerde, görev yapanların kurumlarca fiili hizmet süresi zammından faydalandırılmasının uygun görülmesi halinde konu Kurumumuzca da incelenmek üzere, kamu idarelerince halen kullanılmakta olan “3 nolu Kullanıcı” şifresi ile “www.sgk.gov.tr” internet adresindeki “E-SGK” bölümü altında yer alan “KAMU” alt başlığının “HİZMET TAKİP PROGRAMI HİTAP” (https://hitap.sgk.gov.tr/HitapWeb/) alt sekmesi üzerinden sigortalının TC Kimlik numarası kullanılarak “Başvurular/Yeni FHZ Bildirimi” alt başlığında yer alan Fiili Hizmet Süresi Zammı Tespit Belgesinin elektronik ortamda düzenlenmesi gerekmektedir.

2008 yılı Ekim ayı sonrası süreler için fiili hizmet süresi zammının tespiti ise; “HİZMET TAKİP PROGRAMI” üzerinden elektronik ortamda “Fiili Hizmet Süresi Zammı Tespit Belgesi” istenilmeden ilgililerin görev yaptıkları kurumlarca Kesenek Bilgi Sisteminden gönderilen Fiili Hizmet Süresi Zammı Prim Belgeleri ile kanuni sürelerle sınırlı olmak üzere bildirilen sürelere göre, ilgililerin emeklilik sicil dosyası veya HİTAP kayıtlarındaki mevcut bilgileri doğrultusunda müstahaklığın değerlendirilmesi sonrasında yapılacaktır. Ancak, yapılacak işlemlerde tereddüt oluşması halinde ilgililerin görev yaptıkları kurumlardan fiili hizmet süresi zammından yararlandırılan sürelere ilişkin diğer bilgi ve belgeler istenebilecektir. ”

3-    Birinci bölümde yer alan “6- Fiili hizmet süresi zammı kapsamında geçen hizmetlerin Kurumca değerlendirilmesi” başlığının birinci paragrafındaki “2013 yılı Şubat ayı başından” ibaresinden sonra gelmek üzere “7078 sayılı Kanunla söz konusu tabloya eklenen (19) numaralı sırasında belirtilen işyerlerinde ve işlerde çalışanlar 25/8/2017 tarihinden itibaren, 7146 sayılı Kanunla söz konusu tabloya eklenen (20) numaralı sırasında belirtilen işyerlerinde ve işlerde çalışanlar 3/8/2018 tarihinden ” ibaresi eklenmiştir.

4-    Üçüncü bölümde yer alan “2- Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine tabi sigortalıların başvurusu ve raporların düzenlenmesi” başlığının birinci paragrafındaki “27/7/2011 tarihli ve 2011/58 sayılı Genelgenin “Ortak Hükümler” başlıklı dördüncü kısmının “Sevk ve Kontrol Muayene İşlemleri ile Masrafların Karşılanması” başlıklı beşinci” ibaresi “6/11/2018 tarihli ve 2018/38 sayılı Genelgenin “Ortak Hükümler” başlıklı dördüncü kısmının “Sevk Ve Kontrol Muayene İşlemleri, Masrafların Karşılanması, Kurum Sağlık Kurulları Ve İtiraz İşlemleri” başlıklı yedinci” şeklinde değiştirilmiştir.

5-    Üçüncü bölümde yer alan “3- Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi sigortalıların başvurusu ve raporların düzenlenmesi” başlığının ikinci paragrafındaki “27/7/2011 tarihli ve 2011/58 sayılı Genelgenin “Ortak Hükümler” başlıklı dördüncü kısmının “Sevk ve Kontrol Muayene İşlemleri ile Masrafların Karşılanması” başlıklı beşinci” ibaresi “6/11/2018 tarihli ve 2018/38 sayılı Genelgenin “Ortak Hükümler” başlıklı dördüncü kısmının “Sevk Ve Kontrol Muayene İşlemleri, Masrafların Karşılanması, Kurum Sağlık Kurulları Ve İtiraz İşlemleri” başlıklı yedinci” şeklinde değiştirilmiştir.

6-    Üçüncü bölümde yer alan “4- Raporların İncelenmesi” başlığının birinci paragrafındaki “27/7/2011 tarihli ve 2011/58 sayılı Genelgenin “Ortak Hükümler” başlıklı dördüncü kısmının “Sevk ve Kontrol Muayene İşlemleri ile Masrafların Karşılanması” başlıklı beşinci” ibaresi “6/11/2018 tarihli ve 2018/38 sayılı Genelgenin “Ortak Hükümler” başlıklı dördüncü kısmının “Sevk Ve Kontrol Muayene İşlemleri, Masrafların Karşılanması, Kurum Sağlık Kurulları Ve İtiraz İşlemleri” başlıklı yedinci” şeklinde değiştirilmiştir.

Ğ- GENELGENİN DOKUZUNCU KISMINDA YAPILAN DÜZENLEMELER

1-    Birinci bölümde yer alan “4.2- 2925 sayılı Kanun ile 1479 sayılı Kanunun geçici 18 inci maddesi kapsamındaki hizmetlerin çakışması” alt başlığındaki “Örnek 1-”deki “sigortalılığının 4/10/2000 tarihinde başlatılması, 1/10/1993 tarihinde başlayan 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılığının (geçici 18 inci maddeye göre vergi borçlanması yapamadığından) 1479 sayılı Kanuna tabi tescil edildiği 4/10/2000 tarihinden 1 gün önce 3/10/2000 tarihinde sona erdirilmesi gerekmektedir. ” ibaresi “sigortalılığı başlatılmayacak, 1/1/1994 tarihinde başlayan 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılığı (geçici 18 inci maddeye göre vergi borçlanması yapmadığından) geçerli sayılacaktır. ” şeklinde değiştirilmiştir.

2-    Birinci bölümde yer alan “6.3- (4/a) kapsamında sigortalı olup çalıştığı işyerine veya başka bir şirkete ortak olanlar” alt başlığından sonra gelmek üzere aşağıdaki alt başlıklar açıklamalarıyla birlikte eklenmiştir.

“6.3.1- Ortağı olduğu şirketten (4/a) kapsamında bildirilen hizmetlerinin (4/b) kapsamına aktarılmasına ilişkin işlemler

2008 Ekim öncesinde 1479 sayılı Kanun kapsamında tescili yapılması gerektiği halde 506 sayılı Kanun kapsamında tescili yapılanlar için (4/a) kapsamında yapılan tescil kaydı (4/b) kapsamında bildirim sayılacak ve (4/a) işe giriş tarihi (4/b) için bildirim yapılan tarih kabul edilerek 1479 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi hükmü gereği tescil tarihindeki mevzuat hükümleri uygulanacaktır.

1479 sayılı Kanunun mülga 24 üncü maddesinde; kollektif şirketlerin, adi komandit şirketlerin komandite ve komanditer, limited şirketlerin, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, donatma iştirakleri ortakları ile anonim şirketlerin kurucu ortakları ile yönetim kurulu üyesi olan ortakları bu Kanuna göre sigortalı sayılmıştır.

Şirket ortağı olarak 1479 sayılı Kanuna tabi tescili yapılan sigortalının vergi dairesi, meslek kuruluşu, esnaf sicil müdürlüğü ve diğer şirket kayıtlarının tespiti halinde ise sigortalılık hak ve mükellefiyetleri tescil tarihinde geçerli olan mevzuat hükümleri kapsamında değerlendirilecektir

Örnek 1- 15/1/1999 tarihinden itibaren (G) limited şirket ortağı olan ve (4/b) kapsamında tescil edilmeyen sigortalı (T), 1/3/1999 tarihinden itibaren ortağı olduğu (G) limited şirketinden (4/a) kapsamında sigortalı bildirilmeye başlanmış ve şirket ortaklığı halen devam etmektedir. Sigortalı (T)’nin (4/a) kapsamında 1/3/1999 tarihinde başlatılan tescil kaydı beyan kabul edilip, 1479 sayılı Kanuna tabi tescili yapıldıktan sonra 1/1/1997-31/7/1998 tarihleri arasında vergi kaydının tespit edilmesi halinde sigortalılık başlangıç tarihi 1/1/1997 olarak kabul edilecek, 31/7/1998 tarihinde sigortalılık sona erdirilecek ve 15/1/1999 tarihinde başlayan şirket kaydına istinaden yeniden sigortalılığı başlatılacaktır.

Örnek 2- 15/9/2000 tarihinden itibaren (H) limited şirket ortağı olan ancak, (4/b) kapsamında tescil edilmeyen sigortalı (î), 10/10/2000 tarihinden itibaren ortağı olduğu (H) limited şirketinden (4/a) kapsamında sigortalı bildirilmeye başlanmış ve şirket ortaklığı halen devam etmektedir. Sigortalı (î)’nin ( 4/a) kapsamında 10/10/2000 tarihinde başlatılan tescil kaydı beyan kabul edilip, 619 sayılı KHK gereği 4/10/2000 tarihinde 1479 sayılı Kanuna tabi tescili yapıldıktan sonra 1/1/1990-31/7/1993 tarihleri arasında başka bir şirket kaydının bulunması halinde ise yine sigortalılık başlangıç tarihi 4/10/2000 olarak kabul edilecektir.

6.3.1.1- 1/10/2008 tarihinden önceki sürelerin (4/b) kapsamına aktarılması ve (4/a) bildirimine göre ilk defa (4/b) kapsamında tescil edilecek olan ve tescil tarihinden önce diğer sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi hizmeti olanlar

1479 sayılı Kanuna göre tescili yapılan sigortalının hak ve mükellefiyetleri tescil tarihinde geçerli olan mevzuat hükümleri uygulanacağından tescil tarihinde önceki diğer sosyal güvenlik kurumlarında geçen hizmet sürelerine de 1479 sayılı Kanunun 51 inci maddesinin üçüncü fıkrası hükmüne göre basamak intibakı yapılacaktır.

1479 sayılı Kanunun 2229 ve 2654 sayılı kanunlarla değişik 51 inci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü gereğince 20/4/1982-21/3/1985 tarihleri arasında (4/b) kapsamında tescilleri başlatılan sigortalıların (4/b) tescil tarihinden önceki diğer sosyal güvenlik kuruluşlarında geçen hizmet sürelerine göre tespit edilen basamaklar

20/4/1982 – 31/12/1982 = 6

1/1/1983 – 31/12/1983 =9

1/1/1984 – 31/3/1984 =6

1/4/1984 – 31/12/1984 =11

1/1/1985 – 21/3/1985 =8

Örnek 1- 15/5/1984 tarihinden itibaren (G) limited şirket ortağı olan ancak, (4/b) kapsamında tescil edilmeyen sigortalı (T), 1/6/1984 tarihinden itibaren ortağı olduğu (G) limited şirketinden (4/a) kapsamında sigortalı bildirilmeye başlanmış ve şirket ortaklığı halen devam etmektedir. Sigortalı (T)’nin (4/a) kapsamında 1/6/1984 tarihinde başlatılan tescil kaydı beyan kabul edilip, 1479 sayılı Kanuna tabi tescili yapıldıktan sonra 1/1/1981-31/7/1981 tarihleri arasında (4/a) hizmetinin bulunması nedeniyle 15/5/1984 tarihi itibariyle (4/b) tescili 11 inci basamaktan yapılacaktır.

1479 sayılı Kanunun 3165 ve 3396 sayılı kanunlarla değişik 51 inci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü gereği 22/3/1985-3/10/2000 tarihleri arasında (4/b) kapsamında tescilleri başlatılan sigortalıların (4/b) tescil tarihinden önceki diğer sosyal güvenlik kuruluşlarında geçen hizmet sürelerine göre tespit edilen basamaklar

a)    6 ayın altında hizmeti olan sigortalılar için, basamak intibakın da 1. basamak

b)    6 aydan 1 yıl altı aya kadar hizmeti olan sigortalılar için basamak intibakında 2.

basamak

c)    1 yıl 6 aydan 2 yıl 6 aya kadar hizmeti olan sigortalılar için basamak intibakında

d)    2 yıl 6 aydan 3 yıl 6 aya kadar hizmeti olan sigortalılar için basamak intibakında

e)    3 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hizmeti olan sigortalılar için basamak intibakında

f)    4 yıl 6 ay ve daha fazla hizmeti olan sigortalılar için basamak intibakında 6.

g)    6 yıl 6 aydan 8 yıl 6 aya kadar hizmeti olan sigortalılar için basamak intibakında

h)    8 yıl 6 aydan 10 yıl 6 aya kadar hizmeti olan sigortalılar için basamak intibakında

3.    basamak

4.    basamak

5.    basamak basamak

7.    basamak

8.    basamak

ı) 10 yıl 6 aydan 12 yıl 6 aya kadar hizmeti olan sigortalılar için basamak intibakında 9. basamak

i)    12 yıl 6 aydan 14 yıl 6 aya kadar hizmeti olan sigortalılar için basamak intibakında 10. basamak

j)    14 yıl 6 aydan 16 yıl 6 aya kadar hizmeti olan sigortalılar için basamak intibakında 11. basamak

k)    16 yıl 6 ay ve daha fazla hizmeti olan sigortalılar için basamak intibakında 12. basamak esas alınacaktır.

Örnek 2- Sigortalı (Ç) nin, 1/1/1997 tarihinde yapılan 4/b tescilinden önce emekli sandığı kapsamında 8 yıl 10 ay hizmetinin bulunması halinde tescil basamağı 8 inci basamağa intibak ettirilecektir.

1479 sayılı Kanun, 619 sayılı KHK ve 4956 sayılı Kanunla değişik 51 inci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü gereğince 4/10/2000-30/9/2008 tarihleri arasında (4/b) kapsamında tescilleri başlatılan sigortalıların (4/b) tescil tarihinden önceki diğer sosyal güvenlik kuruluşlarında geçen hizmet sürelerine göre tespit edilen basamaklar ilk oniki basamakta bekleme süresi bir yıl oniki basamaktan sonra iki tam yıl olarak uygulanacak iki tam yıldan arta kalan süreler kadar kıdemli sayılacaktır .

–    1 tam yıla 2. basamak

–    2 tam yıla 3. basamak

–    9 tam yıla 10. basamak

–    15 tam yıla 14.basamaktan 1 yıl kıdemli

–    19 yıl üç ay hizmeti olan sigortalıya 19 basamakta 1 yıl üç ay kıdemli sayılarak intibak yapılacaktır.

Örnek 3- Sigortalı (M) nin 4/10/2000 tarihinde yapılan (4/b) tescilinden önce (4/a) kapsamında 11 tam yıl hizmetinin bulunması halinde tescil basamağı 12 nci basamağa intibak ettirilecektir.

6.3.1.2- (4/a) bildirimine göre ilk defa (4/b) kapsamında tescil edilecek olan ve tescil tarihinden önce sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi hizmeti olmayanlar

1/10/2008 tarihinden önce 1479 sayılı Kanun kapsamında tescili yapılması gerektiği halde 506 sayılı Kanun kapsamında tescil yapıldığı sonradan tespit edilen sigortalılar, (4/b) kapsamında sigortalı olması gereken tarih itibariyle sigortalılığı başlatılacaktır. Diğer sosyal güvenlik kurumlarına tabi hizmeti bulunmaması nedeniyle tescil tarihi itibariyle birinci basamaktan sigortalılığı başlatılacaktır ”

3-    İkinci bölümde yer alan “7- Taşıma ihaleli işlerde çalışanların hizmetlerinin çakışması” başlığının üçüncü paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu gereğince yapılan taşıma ihalelerinden iş alan yükleniciler hakkında Kanunun 1/3/2011 tarihinden sonra değiştirilen 53 üncü maddesi hükümleri de dikkate alınarak;”

–    Çalıştırdıkları şoförlerin 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılması,

–    Araç sahibi olması nedeniyle 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında sigortalılığı bulunan kişiyi aracı kiralamak suretiyle çalıştırmaları halinde, araç sahibi ile yüklenici arasındaki ilişkinin hizmet akdi olarak değerlendirilmemesi,

–    Araç sahibi olmayan ancak 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında başka faaliyetleri nedeniyle sigortalılığı bulunanları çalıştırmaları halinde bu kişilerin (a) bendi kapsamında sigortalı sayılması,

–    Başka bir firmadan araç kiralaması halinde aracı kullanan şoförlerin 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ya da (b) bendi kapsamında sigortalı olup olmadığına bakılmaksızın araç kiralama firmasındaki işten dolayı 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalı sayılmaları,

yönünde işlem yapılacaktır. ”

4-    Üçüncü bölümde yer alan “3- Yurt dışı ve yurt içi hizmet sürelerinin çakışması ” başlığı “3- Bildirilen hizmet süresinde yurt dışında bulunma” şeklinde, birinci paragrafı ile sekizinci paragrafın birinci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu maddeye örnek eklenmiş ,ikinci maddesindeki “edilecektir.. ” ibaresi “edilecek, ancak sigortalılık devam ederken yurda giriş yapıldığının tespit edilmesi halinde yurda giriş yapılan tarihten itibaren (4/a) hizmetleri geçerli sayılacaktır. ” şeklinde, üçüncü maddesindeki “sigortalıların, yurt dışında geçen herhangi bir sigortalılık süresi olmaması durumunda; ” ibaresi “sigortalılar ile (4/a) kapsamında hizmet bildirilen gün içinde yurt dışına çıktığı tespit edilenlerin yurt dışına çıkığı gün bildirilen hizmeti geçerli sayılarak bu sigortalılar hakkında;” şeklinde, “Örnek 2-” de aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Türk vatandaşlarının 3201 sayılı Kanuna göre borçlanmaya esas yurt dışındaki sigortalılık, işsizlik, eşdeğer süre ve ev kadınlığı süreleri ile ülkemizdeki prim ödeme sürelerinin çakışması, yurt dışında bulunulan sürelerde ülkemizde adına hizmet bildirimi yapılmış olanların hizmet kayıtlarının ne şekilde değerlendirileceğine ilişkin işlemler aşağıda açıklanmıştır. ”

“1- Yurda giriş-çıkış tarihlerine göre, Ülkemizde (4/a) kapsamındaki sigortalılığın başladığı tarihte yurt dışında olduğu ve hizmetin devamında Türkiye ’ye giriş yaptığı tespit edilen sigortalının, yurda giriş yaptığı tarihe kadar bildirilmiş olan hizmetleri iptal edilecek, yurda giriş yapılan tarihten itibaren bildirilmiş olan hizmetleri ise geçerli sayılacaktır.

Örnek 1- (A) işyerinden 4/9/2017-31/12/2018 tarihleri arasında (4/a) kapsamında sigortalılığı bildirilen ve yurda giriş-çıkış belgesine göre 25/8/2017-9/11/2017 tarihleri arasında yurt dışında olduğu tespit edilen sigortalının 4/9/2017-8/11/2017 tarihleri arasında bildirilen hizmetleri iptal edilecek, 9/11/2018 tarihinden sonra bildirilmiş olan hizmetleri ise geçerli sayılacaktır. ”

“Örnek 2- 7/10/2016-4/6/2018 tarihleri arasında (4/a) kapsamında sigortalılığı bildirilen sigortalı (B) ’nin yurda giriş-çıkış belgesine göre 12/12/2016 tarihinde yurt dışına çıktığı, 5/10/2017 tarihinde yurda giriş yaptığı tespit edilmiş ve işveren tarafından yurt dışına görevli olarak gönderildiği ispatlanamamıştır. Sigortalı (B)’nin (4/a) kapsamındaki 13/12/2016-4/10/2017 tarihleri arasındaki (bu tarihler dahil) (4/a) kapsamında bildirilen hizmetler iptal edilecektir. ”

H- GENELGENİN ONUNCU KISMINDA YAPILAN DÜZENLEMELER

1- Birinci bölümde yer alan “1- Borçlanma yapacak kimseler” başlığının birinci ve sekizinci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraflar eklenmiştir.

“Kanunun 41 inci maddesi ve geçici maddelerine göre borçlanma talebinde bulunanların, borçlanma talep tarihinden önce Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının;

–    (a) bendi kapsamında tescil edilmiş ve adına kısa ve/veya uzun vadeli sigorta kollarına tabi prim bildirilmiş/tahakkuk etmiş olması,

–    (b) bendi kapsamında tescil edilmiş ve talep tarihi itibariyle ödenmiş/tahakkuk etmiş süresi olması,

–    (c) bendi kapsamında tescil edilmiş olması,

gerekmekte olup, söz konusu şartları yerine getirmeyenlerin Kanun kapsamında yer alan sürelere ilişkin borçlanma talepleri kabul edilmeyecektir. ”

“Çalışmaya başlaması nedeniyle ödenmekte olan malullük, yaşlılık veya emekli aylığı kesilenlerin Kanun kapsamında yer alan sürelere ilişkin borçlanma talepleri kabul edilmeyecektir. ”

2-    Birinci bölümde yer alan “2-Borçlanılacak süreler” başlığına aşağıdaki paragraf

eklenmiştir.

“Sigortalı sayılanların hangi sürelerini borçlanabilecekleri 5510 sayılı Kanunun ilgili maddelerinde düzenlenmiştir. Ancak, 1479 sayılı Kanun veya 5510 sayılı Kanunun ilgili hükümleri gereğince 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalılık süresi durdurulan ve borçlanmaya esas süreleri durdurulan süreler içinde yer alanların borçlanma talepleri kabul edilmeyecektir. Borçlanılacak sürenin bir kısmının durdurulan süreler dışında yer alması halinde ise bu süreler borçlanılacak süre kapsamında değerlendirilecektir. ”

3-    Birinci bölümde yer alan “2.1- Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bendine tabi sigortalıların doğumdan sonra geçen süreleri” alt başlığının dördüncü paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, yedinci paragrafı kaldırılmıştır.

“Doğum borçlanması talebinde bulunan kadın sigortalıların borçlanma taleplerinin değerlendirilebilmesi için “1- Borçlanma yapacak kimseler” başlıklı bölümde yer alan şartları doğumdan önce yerine getirmiş olmaları gerekmektedir. ”

4-    Birinci bölümde yer alan “2.1.1- Ücretsiz doğum ya da analık izni sürelerinin borçlanması” alt başlığının birinci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

“Sigortalıların doğum öncesi ve sonrası raporlarına ilişkin başlangıç ve bitiş tarihlerinin Kurum kayıtlarında bulunması ve bu sürelerin doğruluğu hususunda bir tereddüt olmaması halinde raporların ibrazı istenmeksizin borçlanma işlemi sonuçlandırılacaktır. ”

5-    Birinci bölümde yer alan “2.2- Er veya erbaş olarak silahaltında veya yedek subay okulunda geçen süreler” alt başlığı “2.2- Er veya erbaş olarak silahaltında veya yedek subay ya da yedek astsubay okulunda geçen süreler” şeklinde, birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci paragrafın birinci cümlesi ve ikinci cümlesinde yer alan “Bu nedenle,” ibaresi kaldırılmış, altıncı paragraf aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kanunun 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile muvazzaf ve ihtiyat askerlikte er veya erbaş olarak silahaltında geçen süreler, 1/1/1950 tarihinden sonra yedek subay okulunda, 26/6/2019 tarihinden sonra ise yedek astsubay okulunda öğrenci olarak geçen sürelerin borçlandırılmasına imkan sağlanmıştır. ”

“Yapılacak askerlik borçlanmalarında, askerlik süresinden sayılan hava değişim süreleri aşağıda gösterilmiş olup, bu süreleri aşan kısım ile hastalık, ceza vb. nedenlerle uzayan askerlik süreleri borçlandırılmayacaktır. ”

Askerlikten Sayılan Hava Değişim Süreleri
Hava Değişimi

(1111 sayılı Kanuna göre)

1 7/7/ 1 927 tarihine kadar1 yıla kadarki kısmı
17/7/1927- 21/2/20143 aya kadarki kısmı

 

 22/2/2014- 25/6/201930 güne kadarki kısmı
Hava Değişimi(Kısa  Dönem)(1076 Kanuna göre) 14/11/1980- 21/2/201430 güne kadarki kısmı
22/2/2014- 25/6/201915 güne kadarki kısmı
Hava Değişimi (7179 sayılı Kanun)26/6/2019 tarihinden itibarenTabi olunan askerlik süresinin her ayı için 1 güne kadarki kısmı

6-    Birinci bölümde yer alan “2.4- Doktora veya tıpta uzmanlık öğreniminde geçen süreler ” alt başlığının beşinci paragrafında yer alan “Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Tescil ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığından” ibaresi “Sağlık Bakanlığının ilgili biriminden” şeklinde değiştirilmiştir.

7-    Birinci bölümde yer alan “3- Borçlanma müracaatının yapılması, borçlanma tutarının hesabı, tebliği ve ödenmesi” başlığının birinci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiş, sekizinci paragrafı da aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bendine tabi sigortalıların yapacakları hizmet borçlanmalarına ait borçlanma tutarı “Borçlanma Talep Dilekçesi” ile beyanda bulundukları prime esas kazanç üzerinden, prime esas kazanç beyanında bulunulmaması halinde ise borçlanma tutarı, asgari günlük kazanç tutarı üzerinden hesaplanacaktır. ”

“Tahakkuk ettirilen borç tutarı ilgiliye iadeli taahhütlü olarak tebliğ edilecek, (EK-26) (EK-27) PTT alındısının ilgiliye teslim edildiği tarih borcun tebliğ tarihi olacaktır. Borç tebliğleri öncelikle sigortalının borçlanma talep dilekçesinde beyan ettiği adrese gönderilecek söz konusu adrese tebliğ yapılamaması ve tebliğin Kurumumuza iade edilmesi durumunda borçlanma tebligatı bu defa gecikmeye mahal verilmeden sigortalının MERNİS (Merkezi Nüfus İdare Sistemindeki Adresine ) adresine gönderilecektir. Sigortalının MERNİS adresine gönderilen tebliğ zarfın üzerine görülebilecek bir yere “Kişinin MERNİS adresidir. 7201 sayılı Tebligat Kanunun 21/2 inci maddesine göre işlem yapılması gerekmektedir.” ibaresi şerh düşürülerek postaya verilecektir. Haber kağıdı bırakılmak suretiyle tebliğ edilemeyen borçlanma tebliğleri haber kağıdının kapıya (sigortalının adresine) bırakıldığı tarih tebliğ tarihi olarak kabul edilecektir. Sigortalının MERNİS kayıtlarında herhangi bir adresi bulunmaması durumunda beyan edilen adrese gönderilen borç yazısının tebliğ edilemediği tarih tebliğ tarihi olarak dikkate alınacaktır. Hesaplanan borç, tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde sigortalı veya hak sahipleri tarafından Kuruma ya da Kurumun anlaşmalı olduğu bankalara ödenecek, bir ay içinde ödenmeyen borçlanmalar ise geçerli sayılmayacaktır. Borcun bir ay içinde tamamının ödenmemesi halinde, ödenen miktara karşılık gelen süre sigortalılık süresi olarak değerlendirilecektir. ”

8-    Birinci bölümde yer alan “3- Borçlanma müracaatının yapılması, borçlanma tutarının hesabı, tebliği ve ödenmesi” başlığından sonra gelmek üzere aşağıdaki alt başlık açıklamalarıyla birlikte eklenmiştir.

“3.1- 7179 sayılı Askeralma Kanuna göre borçlanma işlemleri

7179 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası ile altı aylık askerlik hizmetini tamamlayan erbaş ve erlerden istekli olanların sıralı disiplin amirlerinin olumlu değerlendirmesi ile terhise hak kazandığı tarihten itibaren Milli Savunma Bakanlığınca uygun görülmesi halinde altı ay ile sınırlı olmak üzere askerlik hizmetlerine devam edeceği ve bu sürenin sonunda terhis edileceği, bu şekilde askerlik hizmetine devam edenlerin vazgeçme taleplerinin kabul edilmeyeceği, bunlar hakkında muvazzaflık dönemi için askerlik hizmetinden sayılmayan sürelere ilişkin hükümlerin uygulanmayacağı ve birinci altı aylık hizmet süresi için ayrı, ikinci altı aylık hizmet süresi için ayrı terhis belgesinin tanzim edileceği,

Aynı Kanunun 40 ıncı maddesinin üçüncü fıkrası ile de 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında askerlik hizmetine devam edip, bu sürenin sonunda terhis olanlardan, Kanunun 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında hizmet borçlanması talebinde bulunanların; ikinci altı ay kapsamında geçen sürelerine ilişkin borç tutarının, Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenmiş prime esas günlük kazanç alt sınırının %32 ’si üzerinden hesaplanarak Milli Savunma Bakanlığına tebliğ edileceği ve tebliği takip eden üç ay içinde ilgili Bakanlıkça ödeneceği, hükme bağlanmıştır.

İlgili Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası gereği askerlik hizmetine ikinci altı ay olarak devam edenlerin birinci ve ikinci altı aylık borçlanma talepleri aşağıdaki esaslara göre sonuçlandırılacaktır.

Borçlanma taleplerinde; sigortalının, hak sahipleri için ise müteveffa kişinin “1-Borçlanma yapacak kimseler ” başlıklı bölümün ikinci paragrafındaki şartları taşıyıp taşımadıkları kontrol edilecek, söz konusu şartları yerine getirmeyenlerin talepleri kabul edilmeyecektir.

Birinci ve ikinci altı aylık sürelerin her biri için ayrı borçlanma talep dilekçesi alınacaktır.

İkinci altı aylık askerlik süresinin borçlanma tutarı, Kurumumuzca Milli Savunma Bakanlığından tahsil edileceğinden, borcun tahsilatı beklenmeksizin borçlandırılan süreler, gün ve kazanç olarak hizmet dökümünde görüntülenecektir. Ayrıca, ikinci altı aylık askerlik süresinin borçlandırılmasında ikinci altı aya ilişkin sürelerin tamamı borçlandırılacak, kısmi borçlanma işlemi yapılmayacaktır.

Borçlanma talebinde bulunan sigortalı veya hak sahiplerinin ikinci altı aya ilişkin askerlik süreleri için alınan kazanç beyanı asgari günlük kazancın üzerinde olması halinde, asgari günlük kazanç üzerinden hesaplanan borç tutarı Milli Savunma Bakanlığına, aşan kısmı ise sigortalıya tebliğ edilecektir. Aşan kısma ilişkin sigortalıya tebliğ edilen borçlanma tutarının tahakkuk, tebliğ, tahsilat, iade vb. işlemleri cari usuller esas alınarak gerçekleştirilecektir.

İkinci altı aylık döneme ilişkin sigortalı tarafından ödenmesi gereken asgari kazancı aşan borç tutarına ilişkin kısmi ödeme yapılması durumunda, borçlanma gün sayısında herhangi bir değişiklik yapılmaksızın kısmi ödemeye ilişkin hesaplanan kazançlar Milli Savunma Bakanlığı tarafından ödenen/ödenecek tutara ilişkin hesaplanacak kazançlara eşit olarak ilave edilecektir. Ancak, bu kazançlar hiçbir suretle ilgili döneme ait azami kazancı geçemeyecektir.

Örnek – İkinci altı aylık askerlik süresi için borçlanma talebinde bulunan sigortalının talep tarihinde prime esas günlük kazanç alt sınırının 100 TL olduğu ve sigortalının 200 TL kazanç üzerinden borçlanma talebinde bulunduğu, ancak, sigortalının 180 gün karşılığı asgari günlük kazancın üzerinde yapmış olduğu borçlanma talebine istinaden 5.760,00 TL karşılığı tahakkuk ettirilen borcun 3.000,00 TL’sini ödemiştir. Bu durumda, borçlanma süreleri aşağıdaki

gibi mal edilecektir. (Borçlanma sürelerinin ilgili aylarına mal edilmesinde kullanılacak oran 1 alınacak, sigortalının askerliğini yapmış olduğu tarihlerdeki asgari günlük kazanç ile talep tarihindeki asgari günlük kazancın aynı olduğu ve askerlik süresinin sigortalılık sonrası olduğu kabul edilecektir.

AyGün

Sayısı

MSB Ödemesi Karşılığı KazançSigortalı Ödemesi Karşılığı KazançToplam

Kazanç

Ocak303.000,00 TL1.562,50 TL4.562,50 TL
Şubat303.000,00 TL1.562,50 TL4.562,50 TL
Mart303.000,00 TL1.562,50 TL4.562,50 TL
Nisan303.000,00 TL1.562,50 TL4.562,50 TL
Mayıs303.000,00 TL1.562,50 TL4.562,50 TL
Haziran303.000,00 TL1.562,50 TL4.562,50 TL

Tahakkuk ettirilen borçlanma tutarının, Milli Savunma Bakanlığı tarafından üç aylık yasal süresi içerisinde ödenmemesi halinde Kanunun 89 uncu maddesine göre gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanacaktır.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından ödenen borçlanma tutarlarının sigortalı ve hak sahiplerine iadesi yapılmayacaktır.

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olup, askerlik görevini yerine getirdiği birinci ve ikinci altı aylık dönemde bu kapsamdaki sigortalılığı devam edenler ile ilgili kanunları gereği sigortalılık süreleri durdurulmuş/durdurulacak olanların borçlanma talepleri kabul edilmeyecektir.

Bu kapsamda borçlandırılan süreler borçlanma talep tarihi itibariyle Kanunun 4 üncü maddenin birinci fıkrasının ilgili bendine göre tabi olunan son statü esas alınarak hizmet olarak değerlendirilecektir. ”

9- İkinci bölümde yer alan “2- 3201 sayılı Kanuna göre borçlanma yapanların Kanunun 41 inci maddesine göre yapacakları borçlanma statüleri ve sigortalılık başlangıç tarihlerinin belirlenmesi” başlığının birinci paragrafı aşağıdaki şekilde, “Örnek-” ibaresi “Örnek 1” şeklinde değiştirilmiş ve “Örnek2-” ve “Örnek 3-” eklenmiştir.

“3201 sayılı Kanun kapsamında yurt dışı sürelerini borçlanan ve anılan Kanunun ilgili maddelerine göre sigortalılık statüleri tespit edilenlerin, borçlandıkları yurt dışı sürelerinden sonra 5510 sayılı Kanun kapsamında sigortalılığı olmayanların 41 inci madde kapsamında yapacakları borçlanma taleplerinin statüsü, 3201 sayılı Kanuna göre belirlenen sigortalılık statüsüne göre değerlendirilecektir. ”

“Örnek 2- Türkiye’de sigortalılık niteliği bulunmayan ve 1/1/1997-31/12/2007

tarihleri arasında yurt dışında geçen sürelerini 3201 sayılı Kanun kapsamında 23/9/2019 tarihli talebiyle borçlanan sigortalının 3/3/2020 tarihinde Kanunun 41 inci maddesinde yer alan süresini borçlanma talebinde bulunması halinde, sigortalının borçlandığı yurt dışı sürelerinden sonra 5510 sayılı Kanun kapsamında sigortalılığı olmaması nedeniyle 41 inci madde kapsamında yapmış olduğu borçlanmanın statüsü 3201 sayılı Kanuna göre belirlenen 4/1-(b) kapsamında sigortalılık olarak kabul edilecektir.

Örnek 3-Türkiye ’de 20/4/2018-5/7/2018 tarihleri arasında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışması bulunan sigortalı 9/12/2008-27/5/2014 tarihleri arasında Almanya’da geçen sürelerini 1/11/2019 tarihinde borçlanma talebinde bulunmuş ve borçlanılan süreler Kanunun 4/1-(b) kapsamında hizmet olarak değerlendirilmiştir. Sigortalının 25/12/2019 tarihinde 20/2/2006-20/5/2007 tarihleri arasında geçen askerlik süresini borçlanması halinde, borçlanılan süreler borçlanma talep tarihindeki son sigortalılık statüsü olan 4/1-(a) kapsamında değerlendirilecektir. ”

10- İkinci bölümde yer alan “2.1- Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış ve akit ülkede sigortalılık başlangıç tarihi kabul edilenlerin borçlanma talepleri” alt başlığının ikinci paragrafındaki “Belçika” ibaresinden sonra gelmek üzere “(1/9/2018 (dahil) tarihinden sonra ilk defa bu ülkede çalışmaya başlayanlar hariç),”, “Slovakya” ibaresinden sonra gelmek üzerede “, Tunus” ibaresi eklenmiştir.

11 – İkinci bölümde yer alan “2.2- Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış ancak akit ülkede sigortalılık başlangıç tarihi kabul edilmeyenler, sözleşmeli ya da sözleşmesiz ülkelerde geçen ev kadınlığı süreleri ve sözleşmesiz ülkelerde geçen sürelerde yapılan borçlanma talepleri” alt başlığının birinci paragrafındaki “Sırbistan” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Macaristan” ibaresi, “borçlanmanın ödediği” ibaresinden sonra gelmek üzerede “ya da sigortalının öldüğü” ibaresi eklenmiş, dördüncü paragraf ve “Örnek2-” kaldırılmıştır.

12-    İkinci bölümde yer alan “3.4-Borçlanmaların iadesi” alt başlığının on birinci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

“Sigortalı yahut hak sahiplerinin toptan ödeme talebi nedeniyle iade edilecek borçlanma tutarı, toptan ödemenin yapılacağı ünite tarafından iade edilecektir. Ancak, borçlanma işlemi başka bir ünite tarafından yapılmış ise öncelikle bu üniteden söz konusu borçlanmanın silinmesi talep edilecek, silme işlemi yapıldıktan sonra borçlanmanın iadesi yapılacaktır. ”

13-    İkinci bölümde yer alan “3.4.2- (4/b) kapsamındaki sigortalıların borçlanma ve ihya tutarlarının şahıs hesabına prim ödemesi olarak aktarılması” alt başlığının ikinci paragrafındaki “Kanunun 89 uncu maddesinin üçüncü fıkrasındaki zaman aşımı süresi de dikkate alınmak suretiyle talebi halinde” ibaresi kaldırılmıştır.

14-    Üçüncü bölümde yer alan “2- Sigortalılığın başlangıç tarihinden önceki borçlandırılan sürelerin değerlendirilmesi” başlığının üçüncü paragrafında bulunan “Örnek 2-” den sonra gelmek üzere aşagıdaki paragraf ve örnekler eklenmiştir.

“Sigortalılık başlangıç tarihinden önce borçlanılabilecek birden fazla süresi (askerlik, avukatlık staj süresi, doktora, yurt dışı hizmet borçlanması vb) bulunan sigortalılardan bu sürelerin tamamını borçlanan yahut bu sürelerden birini borçlanmış, daha sonraki bir tarihte diğer

süresini borçlanan sigortalıların borçlandıkları sürelerden sigortalılık başlangıç tarihine en yakın olan ilk süresi, ardından kalan süresi borçlandırılarak sigortalılık başlangıç tarihinden geriye doğru geriye götüren sürelere mal edilecektir.

Örnek 1- Sigortalılık başlangıç tarihi 2/3/1995 olan sigortalı (A), 25/2/2019 tarihinde prime esas günlük kazancın alt sınırından 25/2/1991-25/8/1992 tarihleri arasında geçen askerlik süresi ile 6/5/1993-20/5/1994 tarihleri arasında geçen avukatlık staj süresini borçlanma talebinde bulunmuş, 6/3/2019 tarihinde tebliğ edilen borcun tamamını 4/4/2019 tarihinde ödemiştir. Bu durumda, öncelikle sigortalılık başlangıç tarihine en yakın olan avukatlık staj süresi, ardından askerlik süresi borçlandırılacak ve sigortalının hizmet süresinin başlangıcı ile bitişi aşağıdaki şekilde olacaktır.

1. Avukatlık staj süresi Borçlanma süresi

2. Askerlik süresi Borçlanma süresi Borç ödeme tarihi

6/5/1993-20/5/1994 21/5/1993-20/5/1994 (360 gün)

25/2/1991-25/8/1992 25/2/1991-24/8/1992 (540 gün)

4/4/2019

Borcun ödendiği tarihteki asgari günlük kazanç : 85,28 TL Borçlandığı günlük kazanç    : 85,28 TL

Ödenen 1 günlük primin ödeme tarihindeki asgari kazanca oranı : 85,28 / 85,28 = 1

Borçlanma TürüDönemGün
Askerlik Borçlanması2/9/1992 – 1/3/1994540
A. Staj Süresi Borçlanması2/3/1994 – 1/3/1995360
Zorunlu Sigortalılık2/3/1995- Devam ediyor

Sigortalı ilk defa 2/3/1995 tarihinde işe başladığından toplam borçlanma süresi olan 2 yıl, 6 ay geriye gidildiğinde sigortalılık başlangıç tarihi 2/9/1992 tarihi olacaktır.

Örnek 2- Sigortalılık başlangıç tarihi 2/3/2000 olan sigortalı (B), 15/1/2019 tarihinde prime esas günlük kazancın alt sınırından 7/10/1995-30/10/1996 tarihleri arasında geçen avukatlık staj süresini borçlanmış ve tarafına 21/1/2019 tarihinde tebliğ edilen borcun 200 güne karşılık gelen kısmını 23/1/2019 tarihinde ödemiştir. Bu defa, 15/2/2019 tarihinde prime esas günlük kazancın alt sınırından 2/2/1997-2/10/1998 tarihleri arasındaki askerlik süresini borçlanmış ve tarafına 23/2/2019 tarihinde tebliğ edilen 600 gün karşılığı borcun tamamını 26/2/2019 tarihinde ödemiştir. Bu durumda, her ne kadar ilk olarak avukatlık staj süresi borçlandırılmış ise de sigortalılık başlangıç tarihine en yakın borçlanma süresi askerliğe ait olduğundan sigortalılık başlangıç tarihinden geriye ilk olarak askerlik ardından avukatlık staj süresi borçlandırılarak geriye götüren sürelere gün kazanç olarak mal edilecektir.

1.Askerlik süresi    :    2/2/1997-2/10/1998

Borçlanma süresi    :    2/2/1997-1/10/1998    (600    gün)

Ödenen Gün Sayısı    :    600 gün

Borç ödeme tarihi  : 26/2/2019

2.Avukatlık Staj süresi : 7/10/1995-30/10/1996

Borçlanma süresi: 1/11/1996-30/10/1996 (360 gün)

Ödenen Gün Sayısı :200 gün

Borç ödeme tarihi: 23/1/2019

Borcun ödendiği tarihteki asgari günlük kazanç : 85,28 TL
Borçlandığı günlük kazanç    : 85,28 TL

Ödenen 1 günlük primin ödeme tarihindeki asgari kazanca oranı : 85,28 / 85,28

Borçlanma TürüDönemGün
A. Staj Süresi Borçlanması12.12.1997 – 1/7/1998200
Askerlik Borçlanması2/7/1998 – 1/3/2000600
Zorunlu Sigortalılık2/3/2000 – Devam ediyor

Sigortalı ilk defa 2/3/2000 tarihinde işe başladığından toplam borçlanma süresi olan 2yıl, 2 ay, 20 gün geriye gidildiğinde sigortalılık başlangıç tarihi 12/12/1997 tarihi olacaktır.

Örnek 3- Türkiye’de 2/10/1995-15/4/2001 tarihleri arasında 5510 sayılı Kanunun 4/1-(a) bendi kapsamında çalışması bulunan sigortalı, 22/11/2019 tarihli yurt dışı borçlanma talep dilekçesiyle Almanya’da geçen 1/1/1990-31/12/1992 tarihleri arasında 720 gün sigortalılık süresinin tamamını; yine aynı tarihli borçlanma talep dilekçesi ile de 2/5/1988-2/11/1989 tarihleri arasındaki askerlik süresini borçlanma talebinde bulunmuştur. Sigortalı tarafından yurt dışı borçlanma tutarı 15/12/2019 tarihinde, askerlik borçlanması tutarı ise 18/12/2019 tarihinde ödenmiştir. Bu durumda, Türkiye’de ilk işe giriş tarihi olan 2/10/1995 tarihinden geriye doğru önce yurt dışı borçlanma süreleri, ardından askerlik borçlanma süreleri götürülen sürelere gün ve kazanç olarak mal edilecektir.

1.    Yurt dışı Çalışma Süresi : 1/1/1990 – 31/12/1992

Ödenen Gün Sayısı    : 720 gün (Tamamı)

Ödeme Tarihi    : 15/12/2019

2.    Askerlik Süresi    : 2/5/1988-2/11/1989

Ödenen Gün Sayısı    : 540 gün (Tamamı)

Ödeme Tarihi    : 18/12/2019

Borcun ödendiği tarihteki asgari günlük kazanç : 85,28 TL Borçlandığı günlük kazanç    : 85,28 TL

Ödenen 1 günlük primin ödeme tarihindeki asgari kazanca oranı : 85,28 / 85,28 = 1

StatüBorçlanma TürüDönemGünKazanç
4/1-(a)Askerlik Borçlanması2/4/1992 – 1/10/1993540Var
4/1-(b)Yurtdışı Hizmet Borçlanması2/10/1993 – 1/10/1995720Var
4/1-(a)Zorunlu Sigortalılık2/10/1995 – 15/4/20011995Var

Örnek 4- Türkiye’de sigortalılığı bulunmayan (A),

12/12/2019 tarihli yurt dışı

borçlanma talep dilekçesiyle 1/1/1990-31/12/1995 tarihleri arasında Avusturya’da geçen 1800 gün sigortalılık süresinin tamamını borçlanarak tahakkuk eden borçlanma tutarını 20/12/2019 tarihinde ödemiş ve ardından 22/12/2019 tarihli borçlanma talep dilekçesi ile de 2/2/1996-2/8/1997 tarihleri arasındaki askerlik süresini borçlanmış ve tahakkuk eden borçlanma tutarını 25/12/2019 tarihinde ödemiştir. Bu durumda, Türkiye’de çalışması bulunmayan sigortalının yurt dışı borçlanma tutarını ödediği 20/12/2019 tarihinden geriye doğru önce askerlik borçlanma süreleri kazançsız olarak sadece gün olarak, ardından yurt dışı borçlanma süreleri gün ve kazanç olarak götürülen sürelere mal edilecek olup, her iki borçlanmanın da statüsü 4/1-(b) olacaktır.

1.    Askerlik Süresi    : 2/2/1996 – 2/8/1997

Ödenen Gün Sayısı    : 540 gün (Tamamı)

Ödeme Tarihi    : 25/12/2019

2.    Yurt Dışı Çalışma Süresi : 1/1/1990 – 31/12/1995

Ödenen Gün Sayısı    : 1800 gün (Tamamı)

Ödeme Tarihi    : 20/12/2019

Borcun ödendiği tarihteki asgari günlük kazanç : 85,28 TL Borçlandığı günlük kazanç    : 85,28 TL

Ödenen 1 günlük primin ödeme tarihindeki asgari kazanca oranı : 85,28 / 85,28 = 1”

StatüBorçlanma TürüDönemGünKazanç
4/1-(b)Yurtdışı Hizmet Borçlanması21/6/2013 – 20/6/20181800Var
4/1-(b)Askerlik Borçlanması21/6/2018 – 20/12/2019540Yok
Y.Borçlanma Ödeme Tarih20/12/2019

15- Beşinci bölümde yer alan “2.4- 5434 sayılı Kanunun ek 31 inci maddesi gereğince yapılan borçlanmalar ” alt başlığının açıklamaları çıkarılmış ve bu başlık “2.4- 5434 sayılı Kanuna göre yapılan borçlanmalar” şekilinde değiştirilmiş ve bu başlıktan sonra gelmek üzere aşağıdaki alt başlıklar açıklamalarıyla birlikte eklenmiştir.

“2.4.1- 5434 sayılı Kanunun ek 31 inci maddesinin yürürlükte bulunan üçüncü fıkrası gereğince yapılan borçlanmalar

Aylıklarını 22/1/1962 tarihli ve 1 sayılı Kanun ile ek ve tadillerine göre alan ve almış olanlardan Kanunun 4 ncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalıların; 506, 1479, 2925 ve 2926 sayılı kanunlar ile 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinde sözü edilen sandıkların kanunlarının kapsamındaki serbest meslekte geçmiş ve değerlendirilmemiş hizmet sürelerinin 15 yılı, bu hizmetlerin adı geçen kanun hükümleri uyarınca belgelenmeleri halinde, öğrenim durumları itibariyle memuriyete giriş derecesi esas alınarak yapılacak borçlanmalara önceki mevzuat gereğince devam edilecektir.

Borçlanılan hizmetlere ait gün sayısı, prim ödeme gün sayısına eklenmekle birlikte borçlanılan sürenin başlangıcından önce sigortalının sosyal güvenlik kurumlarında geçen hizmeti yoksa, borçlanılan sürenin başlangıcı aynı zamanda sigortalılık süresinin başlangıcı olarak kabul edilecektir.

2.4.2- 5434 sayılı Kanunun mülga ek ve değişik maddelerine göre yapılan

borçlanmalar

Hakkında 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanan sigortalılar borçlanılacak sürelerinin tarih belirtmek veya herhangi bir tarih belirtmeksizin bir kısmını borçlanmak istemeleri halinde, talep ettikleri gün kadar veya tarih aralığı belirtilmiş ise iki tarih arasındaki gün kadar süre, borçlanılacak sürenin sonundan geriye doğru gidilerek borçlanma işlemi yapılacaktır.

Örnek- 5434 sayılı Kanuna tabi görev yapmakta iken 14/08/2006 tarihinde askerlik nedeniyle görevinden ayrılan ve 01/05/2007 tarihinde askerlik dönüşü görevine başlayan sigortalı 25/08/2006-25/04/2007 tarihleri arasında geçen askerlik süresinden 25/08/2006-25/11/2006 tarihleri arasında geçen 3 aylık kısmını borçlanmak için Kurumumuza müracaat etmiştir. Bu durumda sigortalının borçlanma işlemi askerlik görevinin sona erdiği 25/04/2007 tarihinden 3 ay geriye gidilmek suretiyle 25/1/2007- 25/4/2007 tarihleri esas alınarak yapılacaktır. ”

16- Yedinci bölümde yer alan “Borçlanılan Hizmetlerle Malullük ve Ölüm Aylığına Hak Kazanılması” başlığından sonra gelmek üzere aşağıdaki alt başlıklar açıklamalarıyla birlikte eklenmiştir.

“1-Aylık bağlandıktan sonra tespit edilen eksik hizmet sürelerinin SSİY geçici 35 inci madde kapsamında değerlendirilmesi

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin geçici 35 inci maddesinin birinci fıkrasında, Bu maddenin yürürlüğe girdiği 5/12/2017 tarihinden önce Kanuna veya ilgili sosyal güvenlik kanunlarına göre aylık bağlanmış olanlardan, tahsis talep veya ölüm tarihi itibariyle ilgili kanunlarında öngörülen aylık bağlama koşullarından prim ödeme gün sayısı şartının sigortalıların kasıtlı veya kusurlu davranışlarından kaynaklanmayan nedenlerle yerine gelmediği daha sonra anlaşılanların eksik hizmet sürelerinin;

(a)    Kanuna veya 3201 sayılı Kanuna göre borçlanılacak süresi olanlar, borçlanma talep tarihinde Kanunun 82 nci maddesine göre tespit edilecek prime esas günlük kazanç alt sınırı üzerinden eksik hizmet süresi kadar borçlandırılmak,

(b)    Birinci fıkranın (a) bendi kapsamında borçlanılacak süresi olmayanlar ile borçlanılacak süreleriyle eksik hizmet süresini tamamlamayanlardan; tahsis talep tarihi ile yersiz ödemenin tespit edildiği tarih arasında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında sigortalılığı bulunanların eksik hizmet süresinin tamamlanacağı tarihe kadar hizmet verilmek,

(c)    Birinci fıkranın (a) ve (b) bendi kapsamında süresi olmayanlardan; isteğe bağlı, 2925 sayılı Kanuna tabi, Kanunun ek 5 inci maddesi ile ek 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamındaki sigortalılıkları tahsis talep tarihi itibariyle aylığa hak kazanmaları nedeniyle sona erenlere, eksik hizmet süresinin tamamlanacağı tarihe kadar belirtilen kapsamdaki sigortalılıkları devam ettirilmek,suretiyle tamamlatılacağı hüküm altına alınmıştır.

Aylığa hak kazanma koşullarından prim ödeme gün sayısı koşulunun sigortalıların kasıtlı veya kusurlu davranışlarından kaynaklanmayan nedenlerle yerine gelmediği tespit edilen sigortalıların durumları Yönetmeliğin geçici 35 inci maddesi kapsamında değerlendirilecek, prim ödeme gün sayısı eksikliğinin sigortalıların kasıtlı veya kusurlu davranışından kaynaklanması durumunda bu madde hükümleri uygulanmayacaktır.

Borçlanma ve hizmet kazandırma yoluyla eksik prim ödeme gün sayısını tamamlayacak durumda olan sigortalıların, öncelikle eksik hizmet sürelerinin borçlanma yoluyla, borçlanma süresi bulunmayanlar ya da borçlanma süreleri ile eksik hizmet süresi tamamlanamayan sigortalıların eksik hizmet süreleri ise hizmet kazandırma yoluyla tamamlatılacaktır.

Borçlanılan ya da hizmet kazandırılan sürelere ilişkin düzenlenen borç tahakkukunun tahsilatı beklenmeksizin borçlanma süreleri sadece gün sayısı olarak hizmet kazandırılan süreler ise gün ve kazanç olarak tescil ve hizmet dökümünde görüntülenecektir.

Eksik hizmet sürelerine ilişkin tahakkuk ettirilecek olan prim asılları ile borçlanma tutarları, öncelikle sigortalı yahut hak sahiplerinin birikmiş aylıklarından mahsup edilecek, kalan tutar Kanunun 96 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında aylıklardan kesilmek suretiyle tahsil edilecektir. Ayrıca, söz konusu borç tutarları ilgililer tarafından da Kurumun anlaşmalı olduğu bankalar aracılığıyla ödenebilecektir. Bu şekilde, borçlanma tutarının tamamının bankaya ödenmesi halinde ilgililerin aylıklarından herhangi bir kesinti yapılmayacak, bir kısmının ödenmesi halinde ise ödenen miktar toplam borçtan düşüldükten sonra kalan tutar aylıklarından tahsil edilecektir.

1.1-    Eksik hizmet sürelerinin borçlanma yoluyla tamamlatılması

Kanuna veya 3201 sayılı Kanuna göre borçlanılacak süresi olanlar için “Geçici 35 inci Madde Borçlanmaları” menüsünün “SSİY- Geçici 35 (A)” ve “SSİY- Geçici 35 (B)” alt menüleri kullanılarak eksik hizmet süresi kadar borçlandırma yapılmak suretiyle eksik hizmet süreleri tamamlatılacak, borç tutarı ise sigortalıların veya hak sahiplerinin borçlanma talebinde bulundukları tarihte Kanunun 82 nci maddesine göre prime esas kazancın alt sınırının %32’si (1/8/2019 tarihinden (dahil) sonra 3201 sayılı Kanun kapsamında yapılacak borçlanmalar için % 45’i) üzerinden hesaplanacaktır. Borçlandırılan süreler sadece prim ödeme gün sayısı olarak değerlendirilecektir.

Örnek 1- 25/5/1988 tarihinde uzun vadeli sigorta kolları bakımından sigortalılığı başlayan (A)’ya 14/10/2011 tarihli tahsis talebine istinaden 5300 gün üzerinden 1/11/2011 tarihinden geçerli olmak üzere yaşlılık aylığı bağlanmıştır. Ancak, 1/10/2017 tarihinde yapılan incelemede, sigortalının 4/1-(a) kapsamındaki 405 günlük hizmeti çakışma nedeniyle iptal edilmiştir. Askerlik yaptığı süreyi borçlanabileceği anlaşılan sigortalının eksik hizmet süresi, askerlik borçlanması talep dilekçesi alınarak prime esas kazancın alt sınırı üzerinden 405 gün askerlik borçlanması yaptırılarak tamamlanacaktır.

Örnek 2- 2925 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılığını, tahsis talep tarihi itibariyle aylığa hak kazanması nedeniyle 4/1/2011 tarihinde sona erdiren sigortalı (C) ’ye 3604 gün üzerinden 1/2/2011 tarihinde geçerli olmak üzere yaşlılık aylığı bağlanmıştır. Ancak, 1/9/2017 tarihinde yapılan incelemede, isim benzerliği nedeniyle başka bir sigortalıya ait 300 günlük hizmetinin ayrıştırılması gerektiği anlaşılmıştır. Sigortalının, 10/4/1995 doğumlu çocuğundan dolayı doğum borçlanması yapabileceği sadece 200 günlük süresinin bulunduğu görülmüştür. Bu durumda eksik hizmet süresi doğum borçlanması ile birlikte 2925 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılığının devam ettirilmesi şeklinde tamamlatılacağından, eksik sürenin 200 günlük kısmı doğum borçlanması, kalan 100 günlük süre ise 2925 SK kapsamında hizmet kazandırma suretiyle tamamlatılacaktır.

Örnek 3- Örnek 2’deki sigortalının 300 günlük hizmetinin çakışma yerine sahte sigortalılık nedeniyle iptal edildiği varsayıldığında, sahte sigortalılık nedeniyle iptal edilen hizmetler sigortalının kasıt ve kusurundan kaynaklandığından, sigortalı için Yönetmeliğin geçici 35 inci maddesi hükmü uygulanmayacaktır.

1.2-    Eksik hizmet sürelerinin hizmet verilmek suretiyle tamamlatılması

Kanuna veya 3201 sayılı Kanuna göre borçlanılacak süresi olmayanlar ile borçlanılacak süreleriyle eksik hizmet süresini tamamlayamayanlardan tahsis talep tarihi ile yersiz ödemenin tespit edildiği tarih arasında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında sigortalılığı bulunanlara eksik hizmetin tamamlanacağı tarihe kadar hizmet verilecektir. Bu

–    Sigortalının aylık bağlandıktan sonra gerek ödenmekte olan aylıklarından kesinti yapılmak, gerekse 1479 sayılı Kanunun ek 20 nci maddesi kapsamında tahsil edilmek suretiyle sosyal güvenlik destek primine tabi olunan süreler, aylık bağlandıktan sonra kendi nam ve hesabına tarımsal faaliyette bulunulan süreler ile Kanunun 4/1-(a) bendi kapsamında sosyal güvenlik destek primine tabi çalışılan süreler,

–    Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (n) bendi gereğince sigortalı sayılmayanlardan, Kanunun 4/1-(b) bendi kapsamında faaliyeti devam edenlerin söz konusu süreleri, esas alınacaktır.

Ayrıca, aylık bağlandıktan sonra kendi nam ve hesabına tarımsal faaliyeti devam edenlerin 1/10/2008 sonrası eksik hizmet sürelerinin tamamlatılmasında, Kanunun geçici 16 ncı maddesi gereğince 1/10/2008-31/12/2008 süresi 15 gün, 2009 yılı 16 gün, 2010 yılı 17 gün, 2011 yılı 18 gün, 2012 yılı 19 gün, 2013 yılı 20 gün, 2014 yılı 21 gün, 2015 yılı 22 gün, 2016 yılı 23 gün, 2017yılı 24 gün, 2018yılı 25 gün, 2019yılı 26 gün, 2020yılı 27 gün, 2021 yılı 28 gün, 2022 yılı 29 gün, 2023 yılı ise 30 gün üzerinden talep tarihinde geçerli olan prime esas asgari günlük kazancın %34,5’i üzerinden borç tahakkuk ettirilecektir. Hizmet verilen süreler prim ödeme gün sayısı ve kazanç olarak değerlendirilecektir.

Bu kapsamda hizmet kazandırılırken,

–    Gerek SGDP gerekse Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (n) bendi kapsamında geçen çalışmalardan en eski tarihten başlanmak suretiyle ay içindeki giriş çıkışlar da göz önünde bulundurulacaktır.

–    Ay içinde giriş/çıkış var ise hizmet dökümünde kaç gün bildirilmiş ise bildirilen gün sayısı üzerinden; ay içinde giriş/çıkış bulunmuyor ise ilgili dönemlerde 30 günden eksik bildirilse dahi bu dönemler için 30 gün üzerinden hizmet kaydı oluşturulacaktır.

-Eksik hizmet süresinin tamamlatılmasında, ilk aylık bağlanan toplam prim ödeme gün sayısı yerine aylığa hak kazanma koşulları için aranan prim ödeme gün sayısının yerine getirilmesi yeterli sayılacaktır.

-Aylık bağlandıktan sonra 4/1-(b) kapsamında tescili gerektirecek türde bir çalışması olanlardan 4/1-(b) tescili bulunmayanların bu kapsamda tescili yapıldıktan sonra eksik süreleri tamamlatılacaktır.

Örnek 1- 1/6/1987 tarihinde (4/a) kapsamında sigortalılığı başlatılan (D)’nin 25/1/2016 tarihli tahsis talebine istinaden 1/2/2016 tarihinden geçerli olmak üzere 5560 gün üzerinden yaşlılık aylığı bağlanmıştır. 1/12/2017 tarihinde yapılan incelemede, isim benzerliği nedeniyle başka bir sigortalının 300 günlük hizmetinin karıştığı tespit edilmiştir. Borçlanılacak süresi bulunmayan sigortalının emeklilik sonrası 5/3/2016-18/9/2016 tarihleri arasında sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmasının bulunduğu görülmüştür. Bu sigortalı için aylığa hak kazanma koşulları bakımından aranan prim ödeme gün sayısı 5375 gün olduğundan, bu sürenin tamamlanacağı tarihe kadar, aşağıda gösterildiği şekilde 115 günlük hizmet kaydı oluşturulacaktır.

StatüHizmet

Baş.

Tarihi

Hizmet Bit. TarihiGün

Sayısı

SSİY-5/3/201631/3/201627

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Geçici351/4/201630/4/201630
(SGDP1/5/201631/5/201630
4/1-(a)1/6/201628/6201628

Örnek 2- Örnek 1’deki sigortalının sosyal güvenlik destek primine tabi olduğu sürelerin 1/3/2016-30/6/2016 arasında olduğu ve işe giriş-çıkış olmaksızın her ay için bildirilen prim ödeme gün sayısının 5 gün olduğu varsayıldığında bu sigortalı için hizmet kaydı oluşturulurken ay içinde bildirilen gün sayısının 5 gün olduğuna bakılmaksızın her ay için 30 gün olmak üzere eksik sürenin tamamlanacağı tarihe kadar hizmet kaydı oluşturulacaktır.

StatüHizmet

Baş.

Tarihi

Hizmet Bit. TarihiGün

Sayısı

SSİY-Geçici35 (SGDP 4/1 -(a)1/3/201631/3/201630
1/4/201630/4/201630
1/5/201631/5/201630
1/6/201625/6201625

Örnek 3- 29/11/2005 tarihli tahsis talebine istinaden 1/12/2005 tarihinde (4/b) kapsamında tarafına 9052 gün üzerinden yaşlılık aylığı bağlanan sigortalının hizmetlerine, isim benzerliği nedeniyle başka bir sigortalının 350 günlük hizmetinin karıştığı 1/9/2018 tarihinde tespit edilmiştir. Bu sigortalının askerlik hizmetini aylık bağlanmadan önce borçlandığı ve borçlanabilecek başka bir hizmetin bulunmadığı, ancak, (4/b) kapsamında sosyal güvenlik destek primine tabi 1/1/2011-30/11/2012 tarihleri arasında çalışmasının bulunduğu tespit edilmiştir. Buna göre, aylık bağlanabilmesi için gerekli olan 298 günlük eksik hizmet süresi 4/1-(b) kapsamında tamamlatılacaktır.

Örnek 4- 30/4/2016 tarihli tahsis talebine istinaden 1/5/2016 tarihinde 4/1-(b) kapsamında 5500 gün üzerinden yaşlılık aylığı bağlanan ve 200 günlük 4/1-(a) kapsamındaki hizmeti çakışma nedeniyle 1/2/2018 tarihinde iptal edilen sigortalının, 5/8/2016-1/3/2017 tarihleri arasındaki ziraat odası kaydının, odaya kayıt tarihinden itibaren 1 yıllık süre içinde Kuruma bildirildiği tespit edilmiştir. Buna göre, aylık bağlanabilmesi için gerekli olan 100 günlük eksik hizmetin tamamlanacağı tarihe kadar aşağıdaki şekilde hizmet verilecektir.

StatüHizmet Baş. TarihiHizmet Bit. TarihiGün Sayısı
SSİY-

Geçici35

(SGDP

TARIM)

5/8/201613/11/2016100

Örnek 5- Örnek 4’deki sigortalının ziraat odası kaydının 5/9/2017 tarihinde Kuruma bildirilmiş olduğu varsayıldığında, 100 günlük eksik hizmet süresi aşağıdaki şekilde tamamlanacaktır.

StatüHizmet Baş. TarihiHizmet Bit. TarihiGün Sayısı
SSİY-

Geçici35

(SGDP

TARIM)

5/9/201714/12/2017100

1.3- Primini kendi ödeyen sigortalıların eksik hizmet sürelerinin tamamlatılması

SSİY’nin Geçici 35 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bendi kapsamında borçlanma ve/veya hizmet süresi olmayanlar ile bu kapsamlardaki süreleriyle eksik hizmet süresini tamamlayamayanlardan; isteğe bağlı sigortalılık, 2925 sayılı Kanun, Kanunun ek 5 inci ve ek 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamındaki sigortalılıkları tahsis talep tarihi itibariyle aylığa hak kazanmaları nedeniyle sona erenler ile bu sigortalılıkları sona erdiği tarihten sonraki bir tarihte tahsis talebinde bulunanlardan son statüsü bu kapsamda olanların, eksik hizmet süresinin tamamlanacağı tarihe kadar belirtilen kapsamlardaki sigortalılıkları devam ettirilmek suretiyle tamamlatılacak, hizmet verilen süreler prim ödeme gün sayısı ve kazanç olarak değerlendirilecektir.

Eksik hizmet süresi isteğe Bağlı sigortalılık ile tamamlatılacak olanlar için prim oranı %32, 2925 sayılı Kanun ve Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında tamamlatılacak olanlar için %32,5 ve ek 5 kapsamında tamamlatılacak olanlar için %34,5 olacaktır.

Eksik hizmet süresi isteğe bağlı sigorta kapsamında tamamlatılacak kadın sigortalıların ilgili dönemlerde vergi muafiyeti varsa borç tutarı Kanunun geçici 16 ncı maddesi gereğince 1/10/2008-31/12/2008 süresi 15 gün, 2009 yılı 16 gün, 2010 yılı 17 gün, 2011 yılı 18 gün, 2012 yılı 19 gün, 2013 yılı 20 gün, 2014 yılı 21 gün, 2015 yılı 22 gün, 2016yılı 23 gün, 2017yılı 24 gün, 2018 yılı 25 gün, 2019 yılı 26 gün, 2020 yılı 27 gün, 2021 yılı 28 gün, 2022 yılı 29 gün, 2023 yılı 30 gün üzerinden talep tarihinde geçerli olan prime esas asgari günlük kazancın alt sınırı üzerinden borç tahakkuk ettirilecek, ilgili dönemin gün sayısı ise 30 gün olarak değerlendirilecektir.

Ancak, sigortalının hizmet kazandırılacağı dönemler için bir vergi muafiyeti yok ise eksik hizmet süresi isteğe bağlı sigorta kapsamında cari usullere göre tamamlatılacaktır.

Kanunun ek 5 inci maddesi kapsamında eksik hizmet süresi tamamlatılacak sigortalılara 1/3/2011-31/12/2011 süresi 18 gün, 2012 yılı 19 gün, 2013 yılı 20 gün, 2014 yılı 21 gün, 2015 yılı 22 gün, 2016 yılı 23 gün, 2017 yılı 24 gün, 2018 yılı 25 gün, 2019 yılı 26 gün, 2020 yılı 27 gün, 2021 yılı 28 gün, 2022 yılı 29 gün, 2023 yılı 30 gün üzerinden talep tarihinde geçerli olan prime esas asgari günlük kazancın alt sınırı üzerinden borç tahakkuk ettirilecek, ilgili dönemin gün sayısı ise 30 gün olarak değerlendirilecektir.

2925 sayılı Kanun kapsamında eksik hizmet süresi tamamlatılan sigortalılarda gerek borç tutarının belirlenmesinde gerekse ilgili döneme gün ve kazanç verilmesinde gün sayısı 15 gün olarak dikkate alınacaktır.

Örnek 1- 506 sayılı Kanun kapsamındaki isteğe bağlı sigortalılığı 30/4/2007 tarihinde sona erdikten sonra başka da bir çalışması bulunmayan sigortalının 26/5/2008 tarihli tahsis talebine istinaden 1/6/2008 tarihinde 4/I-(a) kapsamında 5362 gün üzerinden yaşlılık aylığı bağlanmıştır. 1/9/2017 tarihinde yapılan incelemede, isim benzerliği nedeniyle başka bir sigortalıya ait 150 günlük hizmetin başka bir sigortalıya ait olduğu anlaşılmıştır. Borçlanılacak süresi bulunmayan sigortalıya tahsis talebinde bulunduğu 26/5/2008 tarihi ile 150 günlük eksik hizmetin tamamlanacağı tarihe kadar hizmet kaydı oluşturulacaktır.

Örnek 2- 5510 sayılı Kanun kapsamındaki isteğe bağlı sigortalılığı 30/6/2010 tarihinde sona erdikten sonra aynı tarihli tahsis talebine istinaden 1/7/2010 tarihinde 4/1-(a) kapsamında 5248 gün üzerinden yaşlılık aylığı bağlanan sigortalının hizmetlerine, isim benzerliği nedeniyle başka bir sigortalının 100 günlük hizmetin karıştığı tespit edilmiştir. Borçlanılacak süresi bulunmayan sigortalıya tahsis talebinde bulunduğu 30/6/2010 tarihi ile 100 günlük eksik hizmetin tamamlanacağı tarihe kadar hizmet kaydı oluşturulacaktır. ”

I- DİĞER HUSUSLAR

1- 22/2/2013 tarihli ve 2013/11 sayılı Genelgenin ekinde yer alan “EK-11, EK-12, EK-13, ve EK-15, EK-20, EK-22, EK-25” bu Genelgenin ekinde yer aldığı şekilde güncellenmiş ve “Muafiyet Halinin Kalktığını Gösterir Belge (EK-16/B)” eklenmiştir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

İsmail YILMAZ Kurum Başkanı V.

SGK

EKLER :

1-    Tarım İşlerinde Hizmet Akdiyle Süreksiz Çalışanlara Ait Giriş Bildirgesi (EK-11)

2-    Orman İşlerinde Hizmet Akdiyle Süreksiz Çalışanlara Ait Giriş Bildirgesi (EK-12)

3-    Şehir İçi Toplu Taşıma Araçlarında Kısmi Süreli Çalışanlara Ait Giriş Bildirgesi (EK-13)

4-    Sanatçı Olarak Kısmi Süreli Çalışanlara Ait Giriş Bildirgesi (EK-15)

5-    Sosyal güvenlik sözleşmesi yapılan ülke tablosu (EK-20)

6-    İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi (EK-22)

7-    Muafiyet Halinin Kalktığını Gösterir Belge (EK-16/B)

8-    Borçlanma talep dilekçesi (EK-25)

ETİKETLER:
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.