DOLAR
EURO
ALTIN
BIST
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
İstanbul °C

Mali Müşavirlerin tahsil edemediği alacaklar için yapacakları işlemler

2.698
A+
A-

İSMMMO Mali Müşavirlerin tahsil edemediği alacaklar için yapacakları işlemlere ilişkin bir açıklama yayınladı. Açıklama şu şekilde:

Değerli üyemiz;

Muhasebe/mali müşavirlik ücretlerinin tahsili hepimizin karşılaştığı önemli sorunlardan biridir. Bu noktada; müşterilerle sözleşme yapılması ve asgari ücret tarifesine uyulması, 3568 sayılı meslek Yasası ve Yönetmelikleri gereği zorunlu olduğu gibi, muhasebe/mali müşavirlik ücretlerinin tahsili için de önem arz etmektedir. Zira; müşterilerle yapılan sözleşmelerde, sözleşme hükümleri gereği ücretin ödenmemesi haklı nedenle fesih sebebi sayılacağı gibi, ücretlerin yasal yollarla tahsili cihetinde sözleşmelerin varlığı, özellikle talep ve ispat açısından oldukça önemlidir.

Bu noktada önemle hatırlatmak gerekir ki; ücretin ödenmemesi nedeniyle sözleşmenin feshi halinde devir-teslim tutanağı ile defter ve belgelerin mutlak surette müşteriye iadesi (ya da müşterinin yazılı onayı ile müşterinin yetkili temsilcisi veya yeni meslek mensubuna da olabilir) gerekmektedir. Meslek mensuplarının haklı sebeplerle defter ve belgeleri teslim etmeme hakkı bulunmamaktadır. Ancak sadece ücretin tahsili cihetine gidilecek sözleşme feshedilmeyecek ise, defter ve belgelerin teslimi de söz konusu olmayacaktır.

Muhasebe/Mali Müşavirlik ücretlerinin tahsili cihetiyle aşağıda belirtilen konular ile örnek olarak sunulan başvuru dilekçeleri, alacakların takip ve tahsili için başvurulabilecek genel şartları içermekte olup, detaya girmeden ana hatları ile temel konulara sadece bilgi amaçlı yer verilmiştir. Bu işlemleri yaparken karşılaşılabilecek diğer hususlar ve ayrıntılar için İcra İflas Kanunu, Borçlar Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümlerine bakılmalıdır. İşlemlerin eksik ve/veya hatalı yapılmasından ve bundan dolayı doğabilecek her türlü zarar ve sorumluluktan dolayı İSMMMO’ya hiçbir kusur ve sorumluluk izafe edilemez. Tayin edeceğiniz bir vekil (Avukat) vasıtasıyla bu işlemlerin daha sağlıklı yürütülmesi mümkündür.

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

Saygılarımızla

Yücel Akdemir
Başkan

yapilacakislemler (2)

ihtar1 (1)

ihtar2 (2)

ODEMEEMRI_ILAMLI

ODEMEEMRI_ILAMSIZ

MUHASEBE ÜCRETLERİNİN TAHSİLİ İÇİN YAPILACAK İŞLEMLER

Muhasebe ücret alacağı olan meslek mensubu; borçlu müşterisine, toplam borcu ve  ödeme ihtarı ile verdiği ödeme süresini gösteren bir ihtarnameyi noterden göndermek suretiyle müşterisini, borcunu ödememekten dolayı öncelikle temerrüde düşürmesi gerekmektedir. Borcunu ödemeyen müşterinin işlerinin yapılmaması için sözleşmenin de feshedilmesi ve defter ve belgelerin müşteriye iadesi gerekmektedir. Bu hususları ve sair taleplerinizi içeren ihtarnameyi düzenleyerek noterden göndermeniz gerekmektedir. Tarafınıza yardımcı olması açısından ücret talebi ve sözleşmenin feshi ile ilgili ihtarname için İhtar-1, sözleşmenin feshedilmeyerek sadece ücretin talebi için düzenlenecek ihtarname için İhtar-2 örnekleri ektedir. 

İhtarname tebliğ edildikten sonra (ihtarnamenin tebliğ edilip edilmediğini noterden takip etmek gerekir, tebliğ edilmemişse başka bir adresine tebliğe çıkartmak gerekir) karşı taraf, ihtarnamede verilen süre içerisinde de borcunu ödemediği takdirde, bu borcun tahsili için iki yöntem bulunmaktadır:

 • DOĞRUDAN İCRA TAKİBİ YAPMAK.
 • Muhasebe ücretlerinin tahsili için; müşteriye noterden ihtarname gönderildikten sonra herhangi bir sonuç alınamaması üzerine, müşteri ile yapılan sözleşmeler doğrudan icraya konularak müşteri hakkında ilamsız icra takibi yapılabilir.
 • İlamsız icra takip talebi ve ödeme emri hazırlanarak yapılan sözleşmelerin bir örneği ve gönderilen ihtarname de dosyaya konulup icra dosyası açılır. İcra takip talebi ve ilamsız ödeme emri örneği ektedir.(Ek-2)
 • Genel olarak yetkili icra dairesi, borçlunun ikametgahının bulunduğu yerdeki icra dairesidir. Ancak sözleşmede yetkili Mahkeme/icra dairesi belirlenmişse sözleşmede belirlenen Mahkeme/icra dairesinde takibi başlatmak gerekecektir. Ancak meslek mensupları, kendi adresinin bulunduğu yerdeki icra dairesinde icra takibi yapar ve karşı taraf da yetki yönünden icra takibine itiraz etmezse icra takibi yetki yönüyle kesinleşir ve bu şekilde meslek mensubunun kendi adresine bağlı icra dairesinden yapılmış icra takibi de yetki yönünden geçerli hale gelmiş olur.
 • Açılan icra dosyasından, icra dairesi vasıtasıyla borçluya ödeme emri gönderilir. Borçlu; ödeme emrinin tebliğinden itibaren 7 (yedi) gün içinde borcunu ödemezse ve aynı süre içerisinde itiraz da etmezse takip kesinleşir. Kesinleşen takip nedeniyle karşı tarafın menkul ve gayrimenkul mallarına, icra dairesinden taleple haciz işlemi uygulatılabilir.
 • Ancak borçlu, süresi içerisinde ödeme emrine/borca,yetkiye,faize itiraz ederse, itirazla birlikte takip durur.
 • İtiraz müddetinde değilse, alacaklının talebi üzerine, icra müdürü takip muamelelerine alacağın tamamı için devam eder.
 • Borçlu, borcun yalnız bir kısmına itirazda bulunmuşsa takibe, kabul ettiği miktar için devam olunur.İtiraz edilen kısım için itirazın iptali davası açılmalıdır.
 • Borçlunun borca, kısmen veya tamamen itirazı halinde alacaklının, itirazın iptali için yetkili Mahkemede itirazın iptali davası açarak alacağını ve itirazın geçersizliğini ispat etmesi gerekir.
 • İtirazın iptali davalarında yetkili mahkeme, 2010 yılı için belirlenen parasal sınır gereği 7.230.-TL’nin altındaki alacaklar için icra takibinin yapıldığı yerdeki Sulh Hukuk Mahkemesi, 7.230.-TL’nin üzerindeki alacaklar için Asliye Hukuk Mahkemesidir.
 • İtirazın iptali davası sonucunda alacak, bu şekilde Mahkeme yoluyla karara bağlandığında, Mahkeme kararı kısmen veya tamamen alacaklı lehine ise Mahkeme kararı doğrultusunda takibe kaldığı yerden devam edilir. Bu durumda borçlu, rızası ile ödeme yapmaz ise icra dairesinden taleple menkul ve gayrimenkullerinin haczi yoluna müracaat edilebilir.
 • İtirazın iptali davası sonucunda alacaklı haksız çıkar ise mahkeme, itirazın kabulü ile icra takibinin iptaline karar verir. Bu davada borçlunun itirazının haksızlığına karar verilirse borçlu; takibinde haksız ve kötü niyetli görülürse alacaklı; diğer tarafın talebi üzerine iki tarafın durumuna, davanın ve hükmolunan şeyin tahammülüne göre, red veya hükmolunan meblağın yüzde kırkından aşağı olmamak üzere, uygun bir tazminata mahkûm edilebilir.

Daha detaylı bilgiler ve belirtilenler dışındaki diğer bilgiler için İcra İflas Kanunu hükümleri incelenmelidir.

 • İHTARNAMEDEN SONUÇ ALINAMAMASI ÜZERİNE ÖNCE ALACAK DAVASI AÇIP, MAHKEME ALACAKLI LEHİNE SONUÇLANINCA MAHKEME KARARI İLE SABİT OLAN ALACAK İÇİN İLAMLI İCRA TAKİBİ YAPMAK:
 • Muhasebe ücretlerinin tahsili için, noterden gönderilen ihtarnameden sonuç alınamaması üzerine doğrudan icra takibi yapmayıp, ilk olarak alacak davası açılabilir.
 • Mahkemede alacağın ispatı ile (sözleşme, makbuz, beyannameler, ihtarname, bilirkişi incelemesi vs.) mahkeme, kısmen veya tamamen alacaklı lehine karar verirse, alınan Mahkeme kararı (Mahkemede hüküm altına alınan miktar üzerinden), ilamlı icra yoluyla icraya konulabilir.
 • Alacak davası için yetkili mahkeme, -sözleşme ile yetkili mahkeme kararlaştırılmamış ise- borçlunun ikametgahının bulunduğu yerdeki Sulh Hukuk ya da Asliye Hukuk Mahkemesidir. (2010 yılı için 7230.-TL’nin altındaki alacaklar için Sulh Hukuk Mahkemesi, 7230.-TL’nin üzerindeki alacaklar için Asliye Hukuk Mahkemesidir)
 • Borçlu Mahkeme kararı sonrasında kendi rızasıyla borcunu ödemezse, mahkeme kararı icraya konularak ilamlı icra takibi başlatılır. İlamlı icralar için hazırlanacak takip talebi ve ödeme emri ektedir.(Ek-3)
 • Mahkeme kararı üzerine, borçlunun borcu ödememesi halinde, mahkeme kararının (ilamın) icrası ise ilamlı icra yoluyla Türkiye’nin herhangi bir yerindeki icra dairesinden istenebilir.
 • Doğrudan alacak davası açılması halinde alacak, mahkeme kararıyla tespit edilmiş olduğundan, Mahkeme kararının icraya konulması şeklinde yapılan ilamlı icra takibinde borçlunun borca itiraz hakkı da bulunmamaktadır.
 • Borçlu, ilamlı icra yoluyla gönderilen ödeme emrine rağmen borcunu 7 (yedi) gün içerisinde ödemezse, icra dairesinden taleple borçlunun menkul ve gayrimenkul mallarının haczi cihetine gidilebilir.

***İşlemlerin eksik ve/veya hatalı yapılmasından ve bundan dolayı doğabilecek her türlü zarar ve sorumluluktan dolayı İSMMMO’ya hiçbir kusur ve sorumluluk izafe edilemez.

   İ H T A R N A M E

İHTAR EDEN                      : (Alacaklı meslek mensubunun adı ve soyadı ile adresi                                   yazılacak)

KARŞI TARAF                   :  (Borçlu müşterinin adı ve soyadı ile adresi  yazılacak)

İHTARIN KONUSU           : Sözleşmenin feshi ve defter ve belgelerinizin iade alınması ile ………………-TL muhasebe ücretimin faizleri ile birlikte en geç 7 (yedi) gün içinde tarafıma ödenmesi talebimi içerir.

AÇIKLAMALAR                :  Sayın …………..; sizin de bildiğiniz üzere tarafınızla muhasebe/ mali müşavirlik hizmetlerinin yürütülmesi için ……. tarihli sözleşme imzalanmış idi.

Yapılan sözleşmeye göre, tarafıma her ay net………..-TL aylık muhasebe ücreti ödenmesi gerekmekte idi. Ancak …………….. tarihinden itibaren hiçbir şekilde ücretim ödenmemiştir.

Bu durum karşısında tarafınızla defalarca görüşülüp ödemelerinizi yapmanız gerektiği belirtilmesine rağmen, hiçbir sonuç alınamamıştır.

İş bu nedenlerle; sözleşmede belirtildiği üzere, ücretimin ödenmemesinden dolayı sözleşme tarafımca haklı nedenle feshedilmiş olup, bu ihtarı tebliğ aldığınız tarihten itibaren herhangi bir hizmet vermeyeceğimi, bu nedenle tarafımda bulunan defter ve belgelerinizi de ihtarın tebliğinden itibaren en geç 7 (yedi) gün içinde devir-teslim tutanağı ile devralmanız gerektiğini belirtir; ödemekle yükümlü olduğunuz aylık ……-TL’den, ……… aydır ödemediğiniz toplam ……….-TL’yi de iş bu ihtarın tebliğinden itibaren en geç 7 (yedi) gün içerisinde tarafıma ödemeniz; aksi takdirde ödeme tarihinden itibaren işleyecek faizi ile birlikte hakkınızda icra takibi yapılacağı, mahkemeye müracaat edileceği, icra ve mahkeme harçları, masraf ve ücret-i vekalet ile sair masrafların tarafınıza yükletileceği hususu önemle ihtar olunur. 

                                                                                                          İhtar Eden

                                                                             (Alacaklı meslek mensubunun Adı-Soyadı)

                                                                                                            İmza

SAYIN NOTER;

Üç suretten ibaret olan işbu ihtarnamenin bir suretinin dairenizde saklanmasını, bir suretinin muhataba tebliğini ve muhataba tebliğ şerhini havi bir suretinin de tarafıma verilmesini saygı ile talep ederim.                                                                               İhtar Eden

                                                                             (Alacaklı meslek mensubunun Adı-Soyadı)

                                                                                                             İmza

 

   İ H T A R N A M E

İHTAR EDEN                      : (Alacaklı meslek mensubunun adı ve soyadı ile adresi                           yazılacak)

KARŞI TARAF                   :  (Borçlu müşterinin adı ve soyadı ile adresi  yazılacak)

İHTARIN KONUSU           : Birikmiş ……. aylık toplam………………-TL muhasebe ücretimin faizleri ile birlikte en geç 7 (yedi) gün içinde tarafıma ödenmesi talebimi içerir.

AÇIKLAMALAR                :  Sayın …………..; sizin de bildiğiniz üzere tarafınızla muhasebe/ mali müşavirlik hizmetlerinin yürütülmesi için ……. tarihli sözleşme imzalanmış idi.

Yapılan sözleşmeye göre, tarafıma her ay net………..-TL aylık muhasebe ücreti ödenmesi gerekmekte idi. Ancak …………….. tarihinden itibaren hiçbir şekilde ücretim ödenmemiştir.

Bu durum karşısında tarafınızla defalarca görüşülüp ödemelerinizi yapmanız gerektiği belirtilmesine rağmen, hiçbir sonuç alınamamıştır.

İş bu nedenlerle; ödemekle yükümlü olduğunuz aylık ……-TL’den, ……… aydır ödemediğiniz toplam ……….-TL’yi de iş bu ihtarın tebliğinden itibaren en geç 7 (yedi) gün içerisinde tarafıma ödemeniz; aksi takdirde ödeme tarihinden itibaren işleyecek faizi ile birlikte hakkınızda icra takibi yapılacağı, mahkemeye müracaat edileceği, icra ve mahkeme harçları, masraf ve ücret-i vekalet ile sair masrafların tarafınıza yükletileceği, gerekirse sözleşmenin feshi yoluna gidilip defter ve belgelerinizin de tarafınıza iade edileceği hususu önemle ihtar olunur. 

                                                                                                          İhtar Eden

                                                                             (Alacaklı meslek mensubunun Adı-Soyadı)

                                                                                                            İmza

SAYIN NOTER;

Üç suretten ibaret olan işbu ihtarnamenin bir suretinin dairenizde saklanmasını, bir suretinin muhataba tebliğini ve muhataba tebliğ şerhini havi bir suretinin de tarafıma verilmesini saygı ile talep ederim.                                                                               İhtar Eden

                                                                             (Alacaklı meslek mensubunun Adı-Soyadı)

                                                                                                            İmza

 

TAKİP TALEBİ

Örnek No:1*

1-Alacaklının   ve  varsa kanuni temsilcisinin   ve   …………………………………………………………..

vekilinin  adı, soyadı,  vergi  kimlik   numarası    …………………………………………………………..

ve yerleşim yerindeki adresi,  alacaklı  yabancı     ………………………………………………………….

ülkede oturuyorsa Türkiye’de göstereceği            (Alacaklı ad soyad ve adresi ile TC Kimlik

yerleşim yerindeki adresi                                      :  No yazılacak)

2-Borçlunun  ve varsa  kanuni  temsilcisinin  adı,    …………………………………………………………..

soyadı ve yerleşim yerindeki adresi, alacaklı       (Borçlu ad soyad ve adresi ile biliniyorsa TC

tarafından biliniyorsa vergi kimlik numarası        : Kimlik No yazılacak)

3-Takip terekeye karşı açılmışsa mirasçıların,          …………………………………………………………..

adı, soyadı ve yerleşim yerindeki adresleri           : …………………………………………………………

4-Alacağın veya istenen teminatın Türk parasıyla    …………………….-TL  Asıl Alacak

tutarı ve faizli   alacaklarda  faizin  miktarı  ile    …………………….-TL İşlemiş Faiz

işlemeye  başladığı  gün; alacak  veya  teminat  + —————————————-

yabancı  para  ise  alacağın  hangi tarihteki kur     ……………………-TL Toplam alacağın, takip

üzerinden talep edildiği ve faizi                  :     tarihinden itibaren asıl alacağa işleyecek

yasal faizi, icra harç, masraf ve Ücret-i

Vekalet ile birlikte, B.K.md.84 uyarınca

kısmi ödemeler öncelikle masraf, faiz ve

fer’ilerden düşülerek borçludan tahsili

talebidir.

5-Taşınır rehni veya ipotekle temin edilmiş  olan     …………………………………………………………..

bir  alacak  talebinde  rehnedilenin  ne  olduğu    …………………………………………………………..

rehnedilen  üçüncü şahıslar tarafından verilmiş    …………………………………………………………..

veya mülkiyeti üçüncü şahsa geçmiş ise adı  ve   …………………………………………………………..

soyadı, rehnedilen şey üzerinde, sonra gelen re-   ………………………………………………………….

hin hakkı varsa bu hakka sahip olan kişinin adı,   …………………………………………………………..

soyadı, yerleşim yerindeki adresi                          : …………………………………………………………

6-Takip, ilâma  veya  ilâm hükmündeki    belgeye

müstenit ise ilâm veya belgeyi veren makamın    (Mahkeme adı, Mahkeme esas ve karar no,

adı, ilâm veya belgenin tarihi, numarası ve özeti  : Mahkeme karar tarihi yazılacak)

7-Adî veya hasılat kiralarına ait takip talebi               : ……………………………………………………….

8-Tevdi edilen senet (Poliçe, emre muharrer senet,

çek) in tarih ve numarası, özeti, senede dayalı        …………….tarihli sözleşmeye ilişkin

değilse borcun sebebi                                              : muhasebe/mali müşavirlik ücreti.

9-Alacaklının takip yollarından hangisini seçtiği      : HACİZ

Yukarıdaki (            ) bentte yazdığım hakkımın alınmasını talep ederim. (İİK m.8, 58)

    ……../……../……………

 Alacaklı veya Vekilinin

              İmzası

 

 

Örnek No : 4-5

                 T.C.   

…………………….İcra Dairesi

Dosya No : ……………………

PARA BORCUNA VEYA TEMİNAT VERİLMESİNE VEYA BİR İŞİN YAPILMASINA VEYA YAPILMAMASINA, İRTİFAK HAKKININ VEYA GEMİ ÜZERİNDEKİ İNTİFA HAKKININ KALDIRILMASINA İLİŞKİN İLÂMLARIN YERİNE GETİRİLMESİNDE

İCRA EMRİ

1- Alacaklı ve varsa kanuni  temsilcisinin ve

vekilinin adı, soyadı, vergi kimlik numarası ve

yerleşim yerindeki adresi, alacaklı yabancı

ülkede oturuyorsa Türkiye’de göstereceği                (Alacaklı ad soyad ve adresi ile TC Kimlik

yerleşim yerindeki adresi                                            : No yazılacak)

2- Borçlunun ve varsa kanuni temsilcisinin adı,

soyadı ve yerleşim  yerindeki adresi, alacaklı         (Borçlu ad soyad ve adresi ile biliniyorsa TC

tarafından biliniyorsa vergi kimlik numarası         :  Kimlik No yazılacak)

 

3- Alacağın veya istenen teminatın Türk parasıyla      …………………….-TL  Asıl Alacak

tutarı  ve  faizli  alacaklarda faizin  miktarı   ile       …………………….-TL İşlemiş Faiz

işlemeye  başladığı  gün;  alacak  veya  teminat      ……………………..- TL Mahkeme masrafı

yabancı  para  ise alacağın  hangi  tarihteki  kur    + —————————————-

üzerinden talep edildiği ve faizi                                                : ………………….-TL Toplam alacağın, takip                                                                                                tarihinden itibaren asıl alacağa işleyecek

yasal faizi, icra harç, masraf ve Ücret-i

Vekalet ile birlikte, B.K.md.84 uyarınca

kısmi ödemeler öncelikle masraf, faiz ve

fer’ilerden düşülerek borçludan tahsili talebidir.

4- Takip terekeye karşı açılmışsa mirasçıların adı,

soyadı ve yerleşim yerindeki adresleri                     :

5- İlâmı veren mahkeme ve ilâmın tarih ve numarası :    (Mahkeme adı, Mahkeme esas ve karar no,

Mahkeme karar tarihi yazılacak)

6- İlâm veya belgeye dayalı olarak istenen  alacağın

veya teminatın;  yapılması veya yapılmaması

istenen işin; kaldırılacak veya yükletilecek irtifak

hakkının veya gemi üzerindeki irtifak veya intifa

hakkının neden ibaret olduğu ve faizi                    : …………….tarihli sözleşmeye ilişkin

muhasebe/mali müşavirlik ücreti.

 

A)Yukarıda yazılı borcu (teminat) işbu icra emrinin tebliği tarihinden itibaren (7) gün içinde ödemeniz (vermeniz); İcra ve İflas Kanununun 32 nci maddesi gereğince ve bu süre içinde borcu (teminatı) ödemez. (vermez) iseniz, icra mahkemesinden veya Yargıtay’dan veya yargılamanın yenilenmesi yolu ile ait olduğu mahkemeden icranın geri bırakılmasına dair bir karar getirmediğiniz takdirde cebri icra yapılacağı; yine bu müddet içinde 74 üncü madde gereğince mal beyanında bulunmanız beyanda bulunmaz veya hakikata aykırı beyanda bulunursanız 337 nci madde gereğince hapis ile cezalandırılacağınız,

 1. B) Yukarıda yazılı işi işbu icra emirinin, tebliği tarihinden itibaren …….. süre içinde yapmanız, aksi halde, 30 uncu madde gereğince ilâm hükmünün icraen yerine getirileceği; iş yalnız tarafınızdan yapılmasına dair ise bu süre içinde yapılmaması halinde 343 üncü maddedeki cezayı gerektireceği,

C)Yukarıda yazılı işin ……….. süre içinde yapılmaması, aksi halde 343 üncü maddedeki cezayı gerektireceği,

D)Yukarıda yazılı işin yapılmasına veya yapılmamasına ilişkin ilâm hükmü yerine getirildikten sonra, ilâm hükmünü ortadan kaldıracak bir eylemde bulunursanız mahkemeden ayrıca hüküm almaya gerek kalmadan, önceki ilâm hükmünün tekrar zorla yerine getirileceği,

E)Yukarıda yazılı irtifak hakkını veya gemi üzerindeki intifa hakkının icra emrinin tebliği tarihinden itibaren  (7) gün içinde yüklemeniz (kaldırmanız), aksi halde ilâm hükmünün zorla yerine getirileceği ve ilâm hükmüne muhalefetin ayrıca İcra ve İflâs Kanununun 343 üncü  maddesindeki cezayı gerektireceği, ihtar olunur.                                                                                      (İİK m.30, 31, 32)                               ……/……./……….

İcra Müdürü

             Mühür ve İmza

           

 

TAKİP TALEBİ

Örnek No:1*

1-Alacaklının   ve  varsa kanuni temsilcisinin   ve   …………………………………………………………..

    vekilinin  adı, soyadı,  vergi  kimlik   numarası    …………………………………………………………..

    ve yerleşim yerindeki adresi,  alacaklı  yabancı     ………………………………………………………….

    ülkede oturuyorsa Türkiye’de göstereceği            (Alacaklı ad soyad ve adres ile TC Kimlik

    yerleşim yerindeki adresi                                      :  No yazılacak)

2-Borçlunun  ve varsa  kanuni  temsilcisinin  adı,   

    soyadı ve yerleşim yerindeki adresi, alacaklı         (Borçlu ad soyad ve adres ile biliniyorsa TC

    tarafından biliniyorsa vergi kimlik numarası        :  Kimlik No yazılacak)

3-Takip terekeye karşı açılmışsa mirasçıların,          …………………………………………………………..

    adı, soyadı ve yerleşim yerindeki adresleri           : …………………………………………………………

4-Alacağın veya istenen teminatın Türk parasıyla    …………………….-TL  Asıl Alacak

    tutarı ve faizli   alacaklarda  faizin  miktarı  ile    …………………….-TL İşlemiş Faiz

    işlemeye  başladığı  gün; alacak  veya  teminat  + —————————————-

   yabancı  para  ise  alacağın  hangi tarihteki kur     ……………………-TL Toplam alacağın, takip

       üzerinden talep edildiği ve faizi                  :     tarihinden itibaren asıl alacağa işleyecek

                                                                                  yasal faizi, icra harç, masraf ve Ücret-i

                                                                                  Vekalet ile birlikte, B.K.md.84 uyarınca

                                                                                  kısmi ödemeler öncelikle masraf, faiz ve

                                                                                  fer’ilerden düşülerek borçludan tahsili

                                                                                  talebidir.

5-Taşınır rehni veya ipotekle temin edilmiş  olan     …………………………………………………………..

    bir  alacak  talebinde  rehnedilenin  ne  olduğu    …………………………………………………………..

    rehnedilen  üçüncü şahıslar tarafından verilmiş    …………………………………………………………..

    veya mülkiyeti üçüncü şahsa geçmiş ise adı  ve   …………………………………………………………..

    soyadı, rehnedilen şey üzerinde, sonra gelen re-   ………………………………………………………….

    hin hakkı varsa bu hakka sahip olan kişinin adı,   …………………………………………………………..

    soyadı, yerleşim yerindeki adresi                          : …………………………………………………………             

6-Takip, ilâma  veya  ilâm hükmündeki    belgeye    …. ……………………………………………………..

    müstenit ise ilâm veya belgeyi veren   makamın  …. ……………………………………………………..

    adı, ilâm veya belgenin tarihi, numarası ve özeti   :… ……………………………………………………..                                  

7-Adî veya hasılat kiralarına ait takip talebi               : ……………………………………………………….

8-Tevdi edilen senet (Poliçe, emre muharrer senet,   

    çek) in tarih ve numarası, özeti, senede dayalı        …………….tarihli sözleşmeye ilişkin

   değilse borcun sebebi                                              : muhasebe/mali müşavirlik ücreti.

9-Alacaklının takip yollarından hangisini seçtiği      : HACİZ

            Yukarıdaki (            ) bentte yazdığım hakkımın alınmasını talep ederim. (İİK m.8, 58)

    ……../……../……………

 Alacaklı veya Vekilinin

              İmzası

    T.C.

…………………. İcra Dairesi                                                                           Örnek No:7

Dosya No : ……………………

 

İLÂMSIZ TAKİPTE ÖDEME EMRİ

1- Alacaklı ve varsa kanuni temsilcisinin ve           

    vekilinin adı soyadı, vergi kimlik numarası         

    ve yerleşim yerindeki adresi, alacaklı yabancı    

    ülkede oturuyorsa Türkiye’de göstereceği               (Alacaklı ad soyad ve adres ile TC Kimlik

    yerleşim yerindeki adresi                                      :   No yazılacak)         

2- Borçlunun ve varsa kanuni temsilcisinin adı,      

    soyadı ve yerleşim yerindeki adresi, alacaklı        (Borçlu  ad soyad ve adres ile biliniyorsa TC

    tarafından biliniyorsa vergi kimlik numarası        :  Kimlik No yazılacak)

3- Alacağın veya istenen teminatın Türk parasıyla     …………………….-TL  Asıl Alacak

    tutarı, faizli alacaklarda faizin miktarı ile              …………………….-TL İşlemiş Faiz

    işlemeye başladığı gün; alacak veya teminat        + —————————————-

    yabancı para ise alacağın hangi tarihteki kur        ……………………-TL Toplam alacağın, takip

    üzerinden talep edildiği ve faizi                            : tarihinden itibaren asıl alacağa işleyecek

                                                                                  yasal faizi, icra harç, masraf ve Ücret-i

                                                                                  Vekalet ile birlikte, B.K.md.84 uyarınca

                                                                                  kısmi ödemeler öncelikle masraf, faiz ve

                                                                                  fer’ilerden düşülerek borçludan tahsili

                                                                                  talebidir.

4- Senet ve tarihi ve senet yoksa borcun sebebi        : …………….tarihli sözleşmeye ilişkin

                                                                                    muhasebe/mali müşavirlik ücreti.

5- Bir terekeye karşı yapılan takiplerde mirasçıların  

    adı soyadı, yerleşim yerindeki adresleri                :

            İşbu ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren borcu ve takip giderlerini (7) gün içinde ödemeniz (teminatı vermeniz); borcun tamamına veya bir kısmına veya alacaklının takibat icrası hakkına dair bir itirazınız varsa, senet altındaki imza size ait değilse yine bu (7) gün içinde ayrıca ve açıkça bildirmeniz; aksi halde icra takibinde bu senedin sizden sadır olmuş sayılacağı; imzayı reddettiğiniz takdirde icra mahkemesi önünde yapılacak duruşmada hazır bulunmanız; buna uymazsanız itirazınızın geçici olarak kaldırılacağı; senet veya borca itirazınızı yazılı veya sözlü olarak icra dairesine yedi gün içinde bildirmediğiniz takdirde aynı müddet içinde 74 üncü madde gereğince mal beyanında bulunmanız, aksi halde hapisle tazyik olunacağınız, hiç mal beyanında bulunmaz veya gerçeğe aykırı beyanda bulunursanız hapisle cezalandırılacağınız; dava ve takip işlemlerine esas olmak üzere kendinize ait bir adresi itirazla birlikte bildirmek zorunda olduğunuz; adresinizi değiştirdiğiniz halde yurt içinde yeni bir adres bildirmediğiniz ve yeni adresinizin de tespit edilemediği durumda, takip talebinde gösterilen adrese çıkarılacak tebligatın size yapılmış sayılacağı; borç ödenmez veya itiraz edilmezse cebrî icraya devam edileceği ihtar olunur.

(İİK m.60)

             …./…./………..

  İcra Müdürü

Mühür ve İmza

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.