DOLAR
EURO
ALTIN
BIST
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
İstanbul °C

2020 Yılında Uygulanacak Vergi Usul Kanununda Yer Alan Had ve Tutarlar

27/12/2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 513 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile “Vergi Usul Kanununda Yer Alan ve 1/1/2020 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Uygulanacak Had ve Tutarlara İlişkin Liste” ilan edilmiştr. Söz konusu liste aşağıda yer alan duyuru dosyamızda bulunmaktadır.

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 1/1/2020 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE TUTARLARA İLİŞKİN LİSTE

MADDE NOKONUSU2020 Yılında

Uygulanacak Tutar (TL)

MADDE 104İlanın şekli
l- İlanın ver i dairesinde a ılması3.300
3- ilanın;

–                Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla gazetede yapılması

–                Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca yapılması

3.300-330.000

330.000 ve üzeri

MÜKERRER

MADDE 115

Tahakkuktan vazgeçme40
MADDE 153/ATeminat tutarı140.000
MADDE 177Bilanço hesabı esasma öre defter tutma hadleri
ı- Yıllık;

–  Alış tutarı

–  Satış tutarı

280.000

390.000

2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı140.000
3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı280.000
MADDE 232Fatura kullanma mecburiyetiı .400
MADDE 252Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç4
MADDE 313Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar1.400
MADDE 343En az ceza haddi
–  Damga vergisinde

–  Diğer vergilerde

18

35

MADDE 352Usulsüzlük dereceleri ve cezaları Kanuna ba 11 cetvel
I inci derece usulsüzlükler l- Sermaye şirketleri220
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı130
3- ikinci sınıf tüccarlar67
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar30
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler18
6- Gelir ver isinden muaf esnaf8,50
II nci derece usulsüzlükler l- Sermaye şirketleri120
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı67
3 – ikinci sınıf tüccarlar30
4- Yukarıdakiler dışmda kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar18
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler8,50
6- Gelir vergisinden muaf esnaf4,70

 

MADDE NOKONUSU2020 Yılında

Uygulanacak Tutar (TL)

MADDE 353Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine u ulmaması
l- Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak üzere fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzunun verilmemesi, alınmaması, bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmesi, bu belgelerin elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kâğıt olarak düzenlenmesi, bu belgelerin hiç düzenlenmemiş sayılması

Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza

350

180.000

2- Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak üzere perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması, bulundurulmaması, aslı ile örneğinde farklı meblağlara yer verilmesi, gerçeğe aykırı olarak düzenlenmesi, elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kâğıt olarak düzenlenmesi, hiç düzenlenmemiş sayılması

– Her bir belge neyine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza

– Her bir bel e nevine ili kin bir takvim ılı i inde kesilecek to lam ceza

350

18.000

180.000

4- Hazine ve Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburi etine u ulmaması350
6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar ro ramlarının üretilmesine ili kin kural ve standartlara u ma anlara8.500
7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın i lem a anlara420
8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine

Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

1.300

260.000

9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda erine etirme enlere1.800
10- 127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığınm özel i aretli örevlisinin ikazına ra men durma an aracın sahibi adına1.300
MADDE 355b Dam a Ver isinde
– Her bir kâ ıt i in kesilecek özel usulsüzlük cezası2,90
MUKERRER MADDE 355Bilgi vermekten çekinenler ile 107/A, 256, 257, mükerrer 257 nci madde ve Gelir Vergisi Kanununun 981A maddesi hükmüne u ma anlar i in ceza
86, 148, 149, 150, 256 ve 257 nci maddelerinde yer alan zorunluluklar ile mükerrer 257 nci madde ve Gelir Vergisi Kanununun 981A maddesi u arınca etirilen zorunluluklara u ma anlar
1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında2.300
2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkındaı .200
3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkmda600
1071A maddesi uyarınca etirilen zorunluluklara uymayanlar
l- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında1.400
2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında700
3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında360
– Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası1300.000

 

ETİKETLER: , , , ,
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.