DOLAR
EURO
ALTIN
BIST
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
İstanbul °C

2005-2 Sayılı İhracat Sayılan Satış Ve Teslimler Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapıldı

06/03/2020 tarih ve 31060 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İhracat-2020-3 Tebliğ ile 2005-2 NO. İhracat Tebliğinde (İhracat Sayılan Satış Ve Teslimler Hakkında Tebliğ) değişiklikler yapılmıştır.

2005-2 SAYILI İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLER
HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

06/03/2020 tarih ve 31060 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İhracat-2020-3 Tebliğ ile 20052
NO. İhracat Tebliğinde (İhracat Sayılan Satış Ve Teslimler Hakkında Tebliğ) değişiklikler yapılmıştır.

Bilindiği üzere, İhracat Sayılan Teslim ve Hizmetler,
 İç piyasada satışı ihracat sayılan ve ithalatta gümrük muafiyetinden yararlandırılan satış ve
teslimleri,
 İhracat sayılan satış ve teslimler sonucunda bankalara veya özel finans kurumlarına satışı
yapılan döviz ile mal bedeline sayılabilecek tahsil edilmiş diğer tutarları,
 İhracat Taahhüdünün Gerçekleştirilmesi işlemi ve Dahilde İşlem İzin Belgesi süresi içerisinde
mal bedelinin tahsil edilmesini,
 Eşyanın ithali ve ihracat sayılan satış ve tesliminde tahsili öngörülen vergi, resim, harç, fon ve
benzeri bütün mali yükler gibi konuları kapsamakta ve anılan Tebliğ de bu konularda düzenlemeler yapmaktadır.

2005/2 sayılı İhracat Sayılan Satış Ve Teslimler Hakkında Tebliğ, bu ve benzeri nedenlerle
büyük önem taşımaktadır. İhracatçı İşletmeleri’n, bu Tebliğ ile sağlanan hak ve yükümlülükleri
bilmeleri açısından Tebliğ’i Değiştiren 2020/3 sayılı Tebliğ ile 2005/2 Sayılı İhracat Sayılan Satış Ve
Teslimler Hakkında Tebliğ’in son hâli  sunulmaktadır.

6 Mart 2020 CUMA Resmî Gazete
Sayı : 31060
TEBLİĞ
Ticaret Bakanlığından:
İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLER HAKKINDA TEBLİĞ
(İHRACAT: 2005/2)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2020/3)
MADDE 1 – 27/1/2005 tarihli ve 25709 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında
Tebliğ (İhracat: 2005/2)’in ekinde yer alan EK-4 ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
27/1/2005 25709
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 11/5/2006 26165
2- 7/1/2013 28521
3- 31/12/2014 29222 (4. Mükerrer)
“EK-4
İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLER İLE İLGİLİ TAAHHÜTLERİN KAPATILMASI İÇİN
GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER
1. Dahilde İşleme İzin Belgesinin kağıt ortamındaki basılı nüshası (Belge sahibi firmanın talebine istinaden ilgili firmaya gönderilmişse)
2. Banka tasdikli Döviz Alım Belgesi veya varsa Hazine ve Maliye Bakanlığınca imzalanmış borç senedi (Bu Tebliğin 5 inci maddesinin (g), (h) ve (i) bentleri için)
3. Fatura ile teslimat yapılan faaliyetlerde üzerinde Dahilde İşleme İzin Belgesinin tarih ve sayısı kayıtlı, alıcı firma tarafından üzerine “teslim alındı” şerhi düşülerek tasdik edilen Satış Faturası (elektronik ortamda düzenlenen faturalarda, alıcı firma tarafından üzerine “teslim alındı” şerhi düşülerek tasdik edilen basılı Satış Faturasına gerek bulunmamaktadır.
Bunun yerine gerekli kontroller elektronik ortamda yerine getirilir.)

4. İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile İlgili Hammadde Sarfiyat Tablosu (Ek-3)
5. Dahilde İşleme İzin Belgesi ile ilgili İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Listesi (Ek-6)
6. Dahilde İşleme İzin Belgesi ile ilgili İthalat Listesi (Ek-7)
7. İstihkak Raporu (İstihkak esasına göre yapılan işl erde) 8. İhraç edilen ve/veya teslimatı yapılan mamulün üretimi ile ilgili Kapasite Raporu (Ticaret ve/veya sanayi odalarınca tasdikli), araştırma, geliştirme veya deneme üretimi gibi kapasite raporu düzenlenmeyen üretim faaliyetleri için ilgili kurumdan alınan raporlar (Aslı veya ilgili kurumca tasdikli örneği)
9. Son haliyle ek süre ve değişiklikleri içeren Yatırım Teşvik Belgesi ve eki global listelerin fotokopileri (Bu Tebliğin 5 inci maddesinin (d/1) bendi için)
10. Üzerinde firmanın adı, Dahilde İşleme İzin Belgesinin tarih, sayısı ve ihraç edilen mamulde kullanılan eşyanın cinsi, miktarı ve değeri belirtilmiş Gümrük Beyannamesi asılları (Kapatma işlemini müteakip taahhüde sayıldığına dair meşruhat düşülerek iade edilmek üzere) ve fotokopileri il e gümrük beyannamesi eklerinin okunaklı ve ilgili gümrük idaresince tasdikli nüshaları (Bu Tebliğin 5 inci maddesinin (c), (f) ve (j) bentleri için)
NOT: Gerek görülmesi halinde; Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) ve/veya ilgili bölge müdürlüğünce, yukar ıdaki bilgi ve belgeler dışında bilgi ve belge istenebilir veya Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) yukarıda belirtilen bilgi ve belgelerden biri veya birkaçı istenmeyebilir.”

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.